Manna 1011 Bouw je monumenten of herinneringen?

MANNA 1011 Bouw je monumenten of herinneringen?

Monumenten speelden een grote rol in de historische stad waar ik opgroeide. Routes in New Orleans, Louisiana, VS, worden vaak aangegeven aan de hand van bekende monumenten. Dat deze monumenten vaak in routebeschrijvingen worden gebruikt, werd één van de redenen dat ze als een waardevolle bezitting van de stad en de inwoners worden beschouwd. Maar nog belangrijker is dat ze lokale burgers voortdurend herinneren aan hun rijke erfgoed.

Nadat ik de hoofdstad van de Verenigde Staten, Washington D.C., voor de eerste keer had bezocht en de beroemdste monumenten had gezien, meldde ik mij bij de Amerikaanse marine-academie, waar talloze monumenten een aantal van de beroemdste gevechten en moedigste leiders herdenken. Het maakt me echt bedroefd als ik zie dat zo veel van de monumenten die zijn opgericht om de rijke geschiedenis van ons land te herdenken, nu worden verwijderd en afgebroken.

Het lijkt erop dat sommige mensen geloven dat zij door het verwijderen van monumenten, waarvan sommige herinneringen oproepen aan donkere en verontrustende tijden, de geschiedenis op de één of andere manier kunnen veranderen. Dit gebeurt ook in andere landen in een ijdele poging om de geschiedenis te verdoezelen of te herschrijven in plaats van ervan te leren, of deze nu goed of slecht is.

Terwijl nationale monumenten worden vernietigd, lijkt het erop dat sommige mensen proberen hun eigen, persoonlijke monumenten te bouwen. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs monumenten van graniet, metaal of andere materialen, maar monumenten van hun successen. Sommige “monumenten” bestaan uit grote landgoederen, terwijl andere worden gekenmerkt door bedrijven, bankrekeningen of andere tekenen van materiële rijkdom, welvaart of macht.

Terwijl mannen en vrouwen hun tijd, talenten en schatten besteden aan deze verleidelijke verlokkingen, gaat hun “succes” vaak ten koste van relaties. Zij bouwen niet aan herinneringen, maar concentreren zich op het bouwen van monumenten. Monumenten die, zoals hierboven beschreven, kunnen worden neergehaald en vernietigd.

Als we terugkijken op ons leven, realiseren mijn vrouw en ik ons dat onze grootste genoegens worden gevormd door de tijden die we hebben doorgebracht met onze drie kinderen. Omdat zij geografisch verspreid wonen, is de enige manier waarop we elkaar regelmatig kunnen ontmoeten via “ZOOM” elke zondag, het hoogtepunt van onze week. Ik herinner me geen enkele keer dat hierbij de focus niet op herinneringen lag. Monumenten zijn betekenisloos, maar herinneringen zijn onbetaalbaar.

Volgens de Bijbel zijn er slechts twee dingen die altijd standhouden: mensen en het Woord van God. Als we ervoor kiezen tijdelijk te denken, kunnen we tijd, talent en schatten verspillen. Wanneer ervoor kiezen om eeuwig te denken aan het bouwen van herinneringen die niet neergehaald kunnen worden.

Als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan zie ik dat mijn aangename herinneringen allemaal gecentreerd zijn rondom relaties. De Bijbel kan ook worden beschreven als Gods boek over relaties, Zijn relatie met Zijn uitverkoren volk, maar ook over hoe Hij wil dat we ons ten opzichte van elkaar gedragen. Jezus maakte dit duidelijk in het volgende Bijbelgedeelte:

“En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” Mattheüs 22:35-39). Hier noemt Hij de twee belangrijkste soorten relaties: onze relatie met God en onze relatie met onze naaste.

Denk jij tijdelijk of eeuwig? Bouw je monumenten of bouw je aan herinneringen?

GESPREKSVRAGEN

  1. Wat vind jij van de recente gebeurtenis van het verwijderen of zelfs vernietigen van historische monumenten, waarvan sommige mensen vinden dat zij verwijzen naar slechte tijden uit de geschiedenis?

  1. Het idee wordt geopperd dat “monumenten” ook andere vormen kunnen aannemen, zoals het opbouwen van een bedrijf, het vergaren van enorme materiële bezittingen, het vestigen van persoonlijke bekendheid en andere prestaties? Doe jij dat, of wilt je dat doen? Leg uw antwoord uit.

  1. Hoe kan iemand zijn of haar focus verplaatsen van het bouwen van monumenten naar het creëren en ontwikkelen van herinneringen? Vind jij dit ook een waardevol streven? Waarom of waarom niet?

  1. Wanneer je denkt aan relaties die je hebt gehad of aan de relaties die je nu hebt, welke zijn dan het belangrijkst voor jou? Waarom? Hoe kan het de soort en kwaliteit van relaties met mensen beïnvloeden als je een sterke relatie hebt met God?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Prediker 4:9-12; Jesaja 43:4; Marcus 3:13-14; 2 Timoteüs 2:2; 1 Tessalonicenzen 2:6-12

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 22 april 2023