Manna 1012 Beslissingen nemen op basis van de 24-uurs regel

MANNA 1012 Beslissingen nemen op basis van de 24-uurs regel

Terry Looper, auteur van Sacred Pace, sprak op de Summit-conferentie van onze organisatie. Hij gaf toe dat in het begin van zijn zakelijke carrière zijn verlangen om het mensen naar de zin te maken er de oorzaak van was dat hij soms slechte beslissingen nam. In zijn poging het anderen naar de zin te maken, nam hij soms overhaaste beslissingen waar hij later spijt van kreeg.

Nadat hij de gevolgen hiervan een aantal keren had ondervonden, voerde Looper uiteindelijk een eenvoudige regel in waarmee hij dergelijke slecht beredeneerde beslissingen kon vermijden. Hij zei dat hij weigerde over belangrijke zaken te beslissen voordat hij 24 uur had gewacht.

Looper zei dat hij had geleerd dat hij, door een beslissing 24 uur uit te stellen, een middel had om afstand te nemen van de druk van de situatie. Het gaf hem ook de tijd om het verzoek zorgvuldig te overwegen.

Wij zouden dit principe kunnen toepassen op praktisch elke situatie waarin een beslissing nodig is. Het kan gaan om zaken als grote aankopen, het tekenen van contracten, belangrijke beslissingen over het aannemen van personeel, het veranderen van baan, het verlengen van een lening aan iemand, nauw betrokken raken bij een project, en talloze andere omstandigheden die op lange termijn gevolgen kunnen hebben voor jou en je naasten.

Weinig beslissingen zijn zo dringend dat ze niet 24 uur kunnen worden uitgesteld. Dit kan emoties en impulsen uit de weg ruimen. Soms lijkt een kans te mooi om voorbij te laten gaan, maar na wachten kunnen we ons realiseren dat die kans toch niet zo goed was als hij leek. Een beslissing uitstellen geeft ook de nodige tijd om factoren te overwegen waarmee we aanvankelijk misschien geen rekening hadden gehouden, of om belangrijke details vanuit verschillende perspectieven opnieuw te bekijken. Beslissingen nemen op het moment zelf biedt zelden die luxe.

De Bijbel, in veel opzichten het boek met de meest wijze adviezen over het zaken doen, die ooit zijn geschreven, heeft veel te zeggen over het belang van het nemen van zorgvuldige, weloverwogen beslissingen. Hier volgen enkele voorbeelden:

Het vermijden van de valkuil van overhaaste beslissingen. Zoals Looper opmerkte, is er vaak de verleiding om snel beslissingen te nemen om anderen een plezier te doen. Maar op lange termijn is het nemen van beslissingen waar je later spijt van krijgt voor niemand prettig. “Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.” (Spreuken 20:25).

Het vermijden van de verlegenheid van een teruggedraaide beslissing. We willen mensen misschien niet teleurstellen door een beslissing te nemen die tegen hun wensen ingaat, maar het is nog meer teleurstellend om naar hen terug te moeten keren en toe te geven dat je niet aan je oorspronkelijke beslissing kunt vasthouden. Jezus leerde: “maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze” (Matteüs 5:37).

Het vermijden van de schande van het niet kunnen nakomen van de verbintenis. Vaak zijn onze beslissingen goed bedoeld; we denken aanvankelijk dat we de verplichtingen die we aangaan kunnen nakomen. Helaas kunnen ze, als ze overhaast worden genomen, te laat blijken onverstandig te zijn geweest. “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?” (Lucas 14:28).

Besluitvorming kan een moeilijk proces zijn, vooral als er veel op het spel staat. Beslissingen moeten zorgvuldig worden genomen om toekomstige spijt of andere negatieve gevolgen te voorkomen. Dit geeft ook de tijd om biddend Gods wijsheid te zoeken alvorens verder te gaan. Als je de neiging hebt overhaaste beslissingen te nemen, probeer dan de 24-uursregel van Terry Looper.

GESPREKSVRAGEN

  1. Hoe ziet jouw besluitvormingsproces er doorgaans uit?

  1. Denk aan een belangrijke beslissing die je nam en waar je later spijt van kreeg. Denk je dat je voldoende tijd hebt besteed aan je beslissing? Waarom wel of waarom niet?

  1. Beschouw je jezelf als een people-pleaser? Wat zijn enkele voordelen – en nadelen – van het altijd proberen mensen te behagen met onze beslissingen?

  1. Heb je ooit iets als de “24-uurs regel” geprobeerd om jouw besluitvorming te sturen? Zo ja, leg uit hoe dat voor je is geweest. Zo nee, welk verschil zou dat kunnen maken in de beslissingen die je neemt en hoe je tot die beslissingen kwam?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Genesis 11:4-9; Psalm 37:3-7; Spreuken 3:5-6, 16:3,9, 20:24, 21:2, 24:27, 27:12.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 mei 2023