MANNA 1012 JOUW BIJDRAGE IS NIET DE ENIGE INBRENG

MANNA 1012 Jouw bijdrage is niet de enige inbreng

Velen hebben de neiging om, wanneer de omstandigheden erg moeilijk worden, te denken dat de uitkomst alleen van hen afhangt. Zoals een motiverende spreker ooit zei: “Als er iets moet gebeuren, doe ik het zelf wel!”. Maar tenzij je, als ondernemer, de enige werknemer in je bedrijf bent, zullen er altijd anderen betrokken zijn bij het succes – en het falen – van jouw organisatie. Iedereen, van de receptioniste tot de verkopers en van de conciërge tot de CEO, draagt bij aan het uiteindelijke resultaat.

Ik herinner me de tijd als redacteur van het magazine voor CBMC. Ik was de hoofdredacteur, maar we hadden ook mensen in dienst die columns schreven over verschillende onderwerpen. Ik had een redacteur en een redactie assistent. We hadden een grafisch ontwerper en illustratoren die onze blad visueel aantrekkelijk maakten. Tot slot waren er nog de mensen van de uitgeverij die het magazine daadwerkelijk drukten.

Elke keer als we een nieuwe editie van het magazine ontvingen, kwam ik tot dezelfde conclusie: Het geheel van het eindproduct was groter dan de som der delen. Dit proces, waarbij de gaven, talenten en ervaringen van elke betrokkene werden benut, deed me denken aan een uitspraak in 1 Korintiërs 12:12-26.

De context verwijst naar de Kerk, het “Lichaam van Christus” zoals de Bijbel het uitdrukt. Maar in principe kan het ook van toepassing zijn op elke werkplek. Het hele stuk van 1 Korintiërs 12 is het lezen en overdenken waard, maar hier volgen enkele gedeeltes:

“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus …. Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als ze alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam.”

Deze verzen verwijzen ook naar de delen van het lichaam die niet zoveel aandacht krijgen. Als we naar iemand kijken, of het nu gaat om zijn of haar uiterlijk verschijning of het werk dat hij of zij verricht, hebben we de neiging de voorkeur te geven aan degenen die het aantrekkelijkst er uit ziet of de beste resultaten op zou kunnen leveren. Hetzelfde gedeelte uit de Bijbel herinnert ons er echter aan:

“En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten zeggen: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer….. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar dat de leden voor elkaar gelijke zorg dragen.”

Een ander gedeelte in de Bijbel spreekt over het belang van vertrouwen in elkaar in plaats van te denken dat we al het werk wel alleen kunnen doen. Prediker 4:9-12 zegt:

“Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.”

De volgende keer dat je het behalen van een belangrijk doel op je werk meemaakt, denk dan aan allen die geholpen hebben om dat mogelijk te maken.

GESPREKSVRAGEN

  1. Hoeveel mensen werken er in jouw bedrijf of organisatie? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben zij? Wat zouden de gevolgen zijn als zij hun werk niet zouden doen?
  2. Als je met een team aan een bepaald project werkt, hoe reageer je dan allemaal als het werk af is? Delen jullie de eer, of krijgen bepaalde personen de eer zonder de bijdragen van anderen te erkennen? Wat is het effect van die reactie?
  3. Wat heb je persoonlijk gedaan – of wat kun je doen – om de waarde te erkennen van mensen die niet in de “frontlinie” staan, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van het doel van je team of organisatie?
  4. Een hierboven geciteerd vers zegt: “Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.” Heb je gemerkt dat één stuk draad of koord gemakkelijk kapot gaat, en dat twee stukken ook met een beetje moeite kapot getrokken kunnen worden. Maar door drie of meer draden te verstrengelen, wordt het “koord” heel moeilijk kapot te trekken. Wat zegt dat over hoe wij met anderen samenwerken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Spreuken 27:17; Marcus 6:7; Handelingen 13:2-3, 14:1-3; Filippenzen 2:3-4; 1 Korintiërs 16:15-18.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 29 april 2023