MANNA 1017 BLIJF IN JE EIGEN VAARWATER

MANNA 1017 Blijf in je eigen vaarwater

Terry Looper, auteur van Sacred Pace, maakte tijdens onze Summit, een conferentie gesponsord door Unconventional Business Network, een interessante opmerking. Hij is van mening, dat iedereen ernaar zou moeten streven om 80 procent van de tijd te werken naar zijn of haar talenten. We zouden dit kunnen uitdrukken met ‘in je eigen vaarwater blijven’.

Als we kunnen werken op een manier die maximaal gebruik maakt van onze sterke kanter, aldus Looper, vinden we meer plezier in ons werk en zijn we productiever. Hij maakte nog een opmerking over het benutten van onze talenten die mij aansprak. Als we afdwalen naar gebieden waarin we niet thuis zijn – niet in onze kunde blijven – ontnemen we onze teamleden kansen om hun eigen gaven en expertise te gebruiken. Als we ervoor kiezen om het werk te doen waar onze collega’s beter

in zijn, ontnemen we hen hun vreugde.

Wat is er zo belangrijk aan het ervaren van vreugde tijdens ons werk? Wel, zoals iemand het heeft uitgedrukt: “Als je houdt van wat je doet, ga je nooit meer van je leven naar je werk.” Hoewel ons werk zijn onvermijdelijke elementen van sleur, verveling en moeilijkheden heeft, hoeft het niet onaangenaam te zijn.

Een boek uit het Oude Testament legt dit goed uit: ” Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien: het komt uit de hand van God.” (Prediker 2:24). Met andere woorden, aangezien we een groot deel van ons leven werken, mogen we verwachten dat we voldoening en vreugde vinden in wat we doen.

Een van de steeds terugkerende onderwerpen in het Woord van God is werk – vooral het perspectief van de Heere daarop – dus moeten we aandacht besteden aan wat we uit de Schrift kunnen leren over werk en ons vermogen om ervan te genieten:

Werk kan gewenste beloningen opleveren. Een van de ironieën van het leven zijn de mensen die we zien die veel van de goede dingen die het leven te bieden hebben zouden willen ervaren, maar om wat voor reden dan ook denken dat zulke beloningen komen zonder inspanning en vastberadenheid. Het gezegde luidt: “Wie niet waagt, wie niet wint”. De Bijbel zegt het zo: “Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.” (Spreuken 10:4).

Werk kan ons erkenning brengen. In een wereld waarin zoveel mensen tevreden zijn met een minimum aan tijd en moeite, zullen mensen die hun best doen en verder gaan dan wat wordt verwacht, worden opgemerkt. “Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.” (Spreuken 22:29).

Er is vreugde en voldoening in het samenwerken met anderen. Individuele prestaties kunnen bevredigend zijn, maar er is iets speciaals aan het samenwerken met andere getalenteerde, begaafde mensen om gemeenschappelijke doelen en doelstellingen te bereiken. “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.” (Prediker 4:9-12).

Je zou toch niet je werkplek binnenlopen, een pistool trekken en het bedrijf beroven? Maar in zekere zin is dat wel wat we doen als we ons buiten onze eigen kracht en begaafdheid begeven en de vaardigheden en talenten van anderen “misbruiken”. Beroof andere leden van je team niet van hun vreugde. Blijf in je eigen vaarwater – je zou wel eens kunnen ontdekken dat het geheel (jullie gezamenlijke inspanning) groter is dan de som der delen.

GESPREKSVRAGEN

1.. Hoe voel je je als je rijdt en iemand voor u weigert op zijn eigen rijstrook te blijven, terwijl hij heen en weer zwaait om vooruit te komen? Vind je het vervelend dat diegene zo egoïstisch en onattent is, om nog maar te zwijgen van het potentieel gevaarlijke karakter?

  1. Wat is je reactie op het idee van “in je eigen vaarwater blijven” op de werkplek, de sterke punten en begaafdheid van uw collega’s en collega’s erkennen en hen in staat stellen hun bijdragen aan de organisatie te maximaliseren?

  1. Kan je voorbeelden bedenken van momenten waarop mensen die je kende – misschien zelfs jijzelf – dit advies niet opvolgden en het vermogen van anderen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren in de weg stonden? Hoe was dat?

  1. Aan de andere kant, zijn er momenten geweest waarop je hebt geobserveerd of persoonlijk hebt deelgenomen aan groepen waar mensen duidelijk in harmonie werkten en daarbij grote vreugde en voldoening ervoeren?

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 3 juni 2023