MANNA 1018 DE IMPACT VAN COACHING

MANNA 1018 De impact van coaching

 

Gedurende mijn leven heb ik vaak overwogen om coach te worden. Ik heb ervan genoten om iemand te helpen om beter te golfen omdat ik de basis van het spel goed onder de knie heb en er aardig goed in ben. Ik heb ook overwogen om honkbal coach te worden, maar ik realiseerde me dat ik er al te lang uit was. Toen leidde God me een hele andere richting op: om mijn persoonlijke coachingsvaardigheden te gebruiken om vrienden en collega’s op het goede spoor te helpen in hun persoonlijke en zakelijke leven.

Of je nu werkt met een individu of een (sport)team, effectief coachen vraagt om observatievaardigheden, een vermogen om de unieke behoeften en het potentieel van iemand te zien. Het vraagt ook de bereidheid van de coachee om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Een professionele golfer kan bijvoorbeeld voor de onafwendbare taak staan om een coachee te corrigeren die al jaren de bal op een verkeerde manier heeft geslagen. Hij moet de golfer coachen om de ingesleten gewoonte te veranderen. Met coaching in iemand persoonlijke leven kan de coach de coachee helpen om niet terug te vallen op oude gewoonten die persoonlijke groei in de weg staan.

Bij de intentie om anderen te coachen werkte het voor mij het beste om naast iemand te staan met een oprecht verlangen om hem of haar te helpen aspecten van zijn of haar leven te veranderen. Ik leid hen met een eenvoudige aanpak voor het behalen van doelen, door ze van punt A naar punt B mee te nemen. Als punt B bereikt is, dan wordt dat het nieuwe punt A en kunnen de studenten bepalen wat het nieuwe punt B is, wat ze willen bereiken, met behulp van Gods Geest. Mijn taak is om uit de weg te gaan, de vooruitgang bij te houden, ze aan te moedigen, de resultaten te observeren en God te danken voor wat er bereikt is.

De Bijbel geeft vele voorbeelden van coaching. Hier zijn enkele principes die de geschriften aangeven over de belangrijke strategie voor persoonlijke en professionele groei.

We scherpen elkaar aan. Hoewel de rol van een coach is om een ander persoon te helpen, kunnen beiden groei ervaren als er interacie plaatsvindt over een periode. “IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste” (Spreuken 27:17).

We streven naar een verandering van hart. In coaching kijken we eerst naar een gewijzigde houding. Als het hart verandert, dan wordt de persoon meer gemotiveerd om te leren, te groeien en zichzelf beter te begrijpen. Koning David bad openhartig, “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” (Psalm 139:23-24).

We krijgen kracht van elkaar. Uiteindelijk is onze Persoonlijke Coach Gods Heilige Geest, maar we hebben anderen nodig om goede coaching te krijgen in uitdagende tijden. “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zee en goede belonging voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.” (Prediker 4:9-10).

We geven door wat ons ooit is voorgedaan. Een doel van coaching is om anderen toe te rusten om een effectieve coach te worden voor anderen. “En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” (2 Timotheüs 2:2).

© 2023, all rights reserved. Jim Langley schrijft al meer dan 30 jaar terwijl hij werkzaam is als levens- en zorgverzekeringsagent. Sinds enkele jaren is het zijn passie om te schrijven over zijn relatie met God. Zijn doel is om anderen aan te moedigen om ook God te zoeken. Als langdurig lid van CBMC, begon hij met het schrijven van “Fourth Quarter Strategies” in 2014.

GESPREKSVRAGEN

  1. Wanneer je het woord “coaching” hoort, waar denk je dan aan? Wat is het verschil tussen een coach en een mentor, als er al een verschil is?

  1. Heb je ooit tijd doorgebracht met een mentor of een coach? Zo ja, wat is je ervaring? Goed of slecht?

  1. Wat zijn de mogelijke gevaren van het weigeren van coaching, of het nu privé of zakelijke doeleinden is?

  1. Waarom denk je dat het hart – iemands houding en motivatie – zo belangrijk is voor het hebben van een succesvolle coachingstraject?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 51:10-12; Spreuken 8:1,6-11; 15:21-24; 27:9-10; Johannes 14:15-17; 1 Johannes 4:19-21

Verzonden door CCA Nederland op donderdag 22 juni 2023