MANNA 1019: Vergeet nooit je functieomschrijving

MANNA 1019 Vergeet nooit je functieomschrijving

Een van de meest waardevolle, maar ondergewaardeerde documenten voor zowel het aannemen als het managen van personeel is de functiebeschrijving. Het is ontworpen voor zowel werkgever als werknemer en beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen voor een bepaalde functie, zodat beiden duidelijk begrijpen wat er wordt verwacht.

Jaren geleden, toen ik door CBMC werd aangenomen als redacteur en verantwoordelijke voor de publicaties, omvatte mijn taakomschrijving het dienstdoen als redacteur voor het magazine en samen met de voorzitter van de organisatie een boek schrijven. Ik had nog nooit een artikel voor een magazine geschreven, maar met mijn tien jaar ervaring in het schrijven van hoofdartikelen voor kranten had ik een goede basis. En het schrijven van een boek was een van mijn persoonlijke doelen, dus leek deze taakomschrijving een geschenk uit de hemel.

Functieomschrijvingen zijn echter niet ongevoelig voor fouten. Wanneer baas en medewerker het niet eens zijn over wat een baan inhoudt, kunnen er problemen ontstaan – zelfs ernstige. Ik herinner me een CEO die vertelde over een keer dat het misging tussen hem en een werknemer, simpelweg omdat zij het niet eens waren over wat er werd verwacht van de functie.

Teleurgesteld over het werk van de werknemer, riep hij haar na een tijdje naar zijn kantoor, bereid om haar te vertellen dat haar diensten niet langer nodig zouden zijn. Terwijl hij de moeilijke situatie voorzichtig benaderde, vroeg hij: “Hoe bevalt je werk?” “Oh, ik houd ervan!” antwoordde ze enthousiast. Verbijsterd vroeg hij: “Nou, vertel me dan eens hoe je denkt dat je het doet.” De medewerkster reageerde door aan te geven hoe goed ze vond dat ze het deed en omschreef tot in detail de taken die ze uitvoerde.

Al snel besefte de CEO dat deze medewerker het heel goed deed – alleen niet het werk dat hij van verwachtte. Het probleem was niet de functieomschrijving, maar zijn falen bij haar start om ervoor te zorgen dat ze het allebei eens waren over wat er werd verwacht. In plaats van haar te ontslaan, gaf hij haar uiteindelijk een loonsverhoging – en een grondige herziening van haar functieomschrijving om haar verantwoordelijkheden te verduidelijken.

Als je een volgeling van Jezus Christus bent, heb je een tweede ‘functieomschrijving’, namelijk wat God van je verwacht in je rol als ‘ambassadeur van Christus’, zoals 2 Korinthe 5:20 het beschrijft. We zouden veel verantwoordelijkheden kunnen noemen zoals ze in de Bijbel worden benoemd, maar hier zijn er een paar:

God en anderen liefhebben. Toen Hem werd gevraagd wat het grootste gebod was, antwoordde Jezus: “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mattheüs 22:37-39)

Een oprechte werknemer zijn. We moeten ernaar streven om met onze woorden getuigen van Jezus te zijn, maar we tonen de diepte en oprechtheid van ons geloof door onze ijver en toewijding aan uitmuntendheid in alles wat we doen. “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, … want u dient de Heere Christus.” (Kolossenzen 3:23-24)

Integer te werken. Prioriteit geven aan eerlijkheid en integriteit helpt ons om op te vallen in de zakelijke en professionele wereld waar compromissen en oneerlijkheid hoogtij vieren. “De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.” (Spreuken 11:3) “Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de HEERE toe, alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk.” (Spreuken 16:11)

GESPREKSVRAGEN

1.Heb je een formele functieomschrijving? Zo ja, heb je die onlangs nog bekeken? Hoe goed denk je dat je de functie vervult?

  1. Heb je ooit een situatie meegemaakt zoals beschreven, waarin werkgever en werknemer niet hetzelfde idee hadden over de verwachtingen van de baan? Wat voor problemen kunnen daaruit voortkomen?

  1. Hoe reageer jij op het idee dat als je in God gelooft en een volgeling van Jezus Christus bent, de Bijbel een ander perspectief biedt op je functieomschrijving in het bedrijfsleven? Wat kunnen de gevolgen zijn als we dit niet begrijpen?

  1. Welke andere lessen in de Bijbel zijn hier volgens jou van toepassing, lessen die beschrijven hoe volgelingen van Christus zich zouden moeten gedragen in de zakelijke en professionele wereld? Wat zegt de Bijbel over het communiceren van ons geloof?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 14:5, 18:9, 22:4; Kolossenzen 3:17, 4:5-6; Jacobus 2:14-17; 1 Petrus 3:15-16

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 30 juni 2023