MANNA 1020 Inspelen op het concept persoonlijke roepen

MANNA 1020 Inspelen op het concept persoonlijke roeping

Soms horen we iemand praten over dingen die hij graag doet. “Dat is mijn roeping”. Maar wat is dit mysterieuze ding waarnaar we soms verwijzen met roeping? Uit ervaring weet ik dat roeping die plaats is, waar onze belangstellingen, talenten en mogelijkheden elkaar kruisen samenkomen tot dat ene punt waar we uitblinken.

Begaafdheid en talent worden vaak door elkaar gebruikt. Ik had een leraar die iets zei wat ik nooit heb vergeten: “Talent is een woord dat wordt gebruikt door mensen die het werk niet willen doen om degenen die het wel doen te beschrijven.” Misschien is dat niet helemaal waar, maar het is goed om daar eens over na te denken.

We kunnen begaafdheid en talent beschrijven als “turbogeladen belangstelling”. Als iemand zo geïnteresseerd is in of hartstochtelijk over iets dat hij bereid is meer tijd te besteden aan het bestuderen ervan, het uit te oefenen of erover te leren dan iemand anders, zeggen we vaak dat hij getalenteerd is. Als zij het doen, lijkt het zo eenvoudig!

Kan het zo zijn dat talent meer is dan een aangeboren vermogen, de wens en de mogelijkheid is om te leren? Als we bijvoorbeeld genoeg tijd en energie steken in het leren spelen van een muziekinstrument, kan iemand ons ‘getalenteerd’ noemen. Als we zeggen dat iemand getalenteerd is, zeggen we in feite dat die persoon veel meer tijd en aandacht heeft besteed aan die ene vaardigheid dan de meesten van ons zouden doen.

Als we zo veel van iets houden dat we er een groot deel van ons leven aan besteden om erover te leren, het te doen en er beter in te worden, kunnen we, als we de kans krijgen die vaardigheid te gebruiken, zeggen dat we geroepen zijn – dat dit onze roeping is. Ik weet dat als we werken binnen onze roeping, het werk een vreugde is. We willen niet stoppen, en de tijd gaat snel voorbij terwijl we bezig zijn. We kunnen het gevoel hebben dat we hiervoor geboren zijn.

Buiten onze roeping werken daarentegen kan al gauw een sleur worden. Werken wordt steeds moeilijker en we leveren vaak slechts matig werk als gevolg hiervan. Hoeveel mensen hebben het gevoel dat ze doen waartoe ze geroepen zijn? Volgens mij maar heel weinig als ik kijk naar hoeveel mensen zeggen dat ze hun baan niet leuk vinden. Het zou zo jammer zijn als je nooit de opwinding ervaart die we kunnen ervaren als we doen waarvoor we hier op aarde zijn.

Toen ik opgroeide wist ik niet precies wat talent is. Ik dacht dat ik het wel of niet had. Als ik iets probeerde dat moeilijk leek en niet direct succesvol was, dan nam ik aan dat ik geen talent had op dat gebied. Toen ik ouder werd leerde ik echter dat ik een vaardigheid kon ontwikkelen door harder te werken, meer erover te leren of instructies te krijgen van een mentor.

Tegelijkertijd, voor degenen die volgelingen zijn van Jezus Christus, weten we vanuit de Bijbel dat God mensen roept en ons toerust voor specifieke taken. In Psalm 139:14 staat dat we “ontzagwekkend wonderlijk gemaakt zijn” en ik geloof dat onze interesses en vermogens daar ook onder vallen.

In zijn beschrijving van de kerk, of zoals de Bijbel zegt “het Lichaam van Christus”, schreef de apostel Paulus: “Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven…” (Romeinen 12:4-8). Om goed te functioneren moeten we allemaal ons talent gebruiken, voldoen aan onze roeping.

Iemands talent of roeping is de passie, de turbogeladen interesse die ons motiveert de benodigde tijd ergens in te investeren, de beste leermeesters te vinden en de talenten te ontwikkelen die ons leven betekenis en vreugde geven.

GESPREKSVRAGEN

1.Wat komt er in jou op als je iemand hoort praten over de “roeping” van iemand?

2.Als iemand jou zou vragen wat je als jouw roeping beschouwt, hoe zou jij reageren? En waarom zou je op die manier antwoorden?

3.Wat is jouw reactie op de stelling dat iemands talent of roeping het resultaat is van “turbogeladen interesse” die een persoon motiveert om aanzienlijke hoeveelheden tijd te besteden aan iets, erin te oefenen en zelfs bereid zijn er meer over te leren van iemand anders?

4.Hoe vind jij het dat iemand moet leren over zijn roeping en die moet cultiveren, als hij momenteel niet zeker weet wat die roeping werkelijk is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 139:15-18; Romeinen 12:6-8; 1 Korintiërs 12:12-27; Efeze 4:11-13

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 8 juli 2023