MANNA 1021 STEL GEZONDE WERKGRENZEN

MANNA 1021 Stel gezonde werkgrenzen

Stress op het werk – heb je dat ooit ervaren? We kunnen zeker niet verwachten dat we elke werkdag stressvrij doorkomen. We hebben productieschema’s, deadlines voor presentaties, budgetten en de eisen en verwachtingen van onze functieomschrijving. Werkdruk is onvermijdelijk. Studies hebben echter aangetoond dat overmatige stress op het werk in vele opzichten ongezond kan zijn.

Met een beetje inspanning kunnen leidinggevenden en leiders ernaar streven een omgeving te creëren en te handhaven die stress helpt verminderen en een gezondere werksfeer creëert..

De gerenommeerde Harvard Business Review publiceert regelmatig managementtips over uiteenlopende onderwerpen. Een daarvan betrof het vaststellen van gezonde werknormen voor het eigen team. De Review belichtte drie aanbevelingen voor hoe leiders hun team kunnen helpen binnen gezonde grenzen te werken, die zowel hun mentale en emotionele welzijn bevorderen als hun productiviteit verhogen.

Interessant genoeg heeft elk van deze aanbevelingen een Bijbelse tegenhanger, principes uit de Bijbel over hoe sterke en gezonde interpersoonlijke relaties te vormen, ook op de werkplek. Hier zijn de aanbevelingen van Harvard Business Review en de Bijbelse leerstellingen die daarmee in overeenstemming zijn:

Ten eerste: Geef als leider het goede voorbeeld. Productiviteit is belangrijk, maar een goede leider begrijpt het belang van een gezonde balans tussen werk en privé. Denk bijvoorbeeld aan de impact die het versturen van nachtelijke e-mails naar het personeel of het nooit nemen van een lunchpauze kan hebben. Het is gebruikelijk – en begrijpelijk – dat ondergeschikten hun leiders imiteren in hun praktijk en handelingen.

De apostel Paulus schreef aan volgelingen van Jezus Christus in de oude stad Filippi: “Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.” (Filippenzen 4:9). Als leiders worden wij geobserveerd. We moeten ons zo gedragen dat wevertrouwd zijn als anderen ons imiteren in wat we doen en hoe we het doen.

Ten tweede: Plan elke week extra tijd in. Velen van ons zijn al te optimistisch en stellen schema’s en tijdschema’s op die geen rekening houden met de mogelijkheid van onverwachte problemen en vertragingen. Wij moeten het personeel aanmoedigen om elke week tijd vrij te houden om aan lang lopende projecten te werken.

In Zijn onderwijs drukte Jezus het zo uit: “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.” (Lucas 14:28-30).

Tot slot: Verhoog het inzicht in de werklast. Praat met het personeel over hun werkdruk. Luister en reageer op manieren die niet nodige stress kunnen verminderen. Dit zal helpen bij het voorkomen van crises die kunnen ontstaan als en wanneer zij zich overweldigd voelen. Een landbouwvoorbeeld: Spreuken 27:23 adviseert: “Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden.”

Onze teams hebben gezonde werkgrenzen nodig, inclusief tijd voor rust en herstel. Zoals Hebreeën 4:10 aangeeft: “want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.”

GESPREKSVRAGEN

  1. Hoe zou u een gezonde werkomgeving omschrijven?
  1. Wat is de impact van de woorden en daden van een leider? Is het eerlijk om te verwachten dat leiders verantwoordelijk worden gehouden voor het geven van het juiste voorbeeld voor werkpraktijken en gedrag? Waarom of waarom niet?
  1. In uw ervaring, wanneer projecten worden gepland en ingepland, wordt er dan gewoonlijk voldoende tijd uitgetrokken voor onverwachte problemen, vertragingen en andere obstakels? Licht uw antwoord toe.
  1. Kunt u zich een moment herinneren waarop iemand aan wie u rapporteerde, de tijd nam om te vragen hoe het met u ging en zich oprecht bekommerde om uw persoonlijk welzijn? Als u leidinggevende verantwoordelijkheden hebt, hoe goed bent u dan in het tonen van zulke zorg voor anderen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 11:14, 15:22, 16:9,21, 19:20; Marcus 12:31; Lucas 6:31; 2 Timoteüs 2:2.

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 14 juli 2023