MANNA 1022 HET GEHEIM VAN LEVEN – EN VAN WERKEN

MANNA 1022 Het geheim van het leven – en van werken

 Als ik aan werk denk, dan komt er een quote van een Britse beeldhouwer Henry Moore bij me naar boven: “Wat is het geheim van het leven? Het is om een taak te hebben, iets waaraan je je leven kunt toewijden, iets waar je alles aan geeft, elk moment van de dag voor de rest van je leven. En het belangrijkste is, het moet iets zijn wat je onmogelijk kunt doen.”

Maar werk hoeft geen vluchtige betekenisloze bezigheid te zijn. Neem schilder Vincent van Gogh (1853-1890) als voorbeeld. Hoewel hij minder dan 10 jaar actief is geweest als schilder, heeft hij meer dan 900 aquarellen en 1000 schetsen gemaakt voordat hij stierf op 37 jarige leeftijd. Aan het einde van zijn leven, toen hij in Parijs woonde, produceerde van Gogh 228 schilderijen. Eén van deze, “Het Portret van Dokter Gachet,” werd 100 jaar na zijn dood verkocht op een veiling in New York voor 82.5 miljoen dollar. Het bieden duurde korter dan drie minuten!

Veel van Van Goghs onderwerpen waren arbeiders – boeren, vissers, wevers, huisvrouwen, fabrieksmedewerkers en vrouwen die netten maken. In 1885, schreef hij aan zijn broer, Theo, zijn uitleg over zijn werkfilosofie: “Men moet werken en durven als men echt wil leven“.

In de Bijbel vind je hetzelfde perspectief terug. Het openingshoofdstuk in de Bijbel wordt genoemd dat werk Gods idee was: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:27-28).

In het tweede hoofdstuk staat, “De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.” (Genesis 2:15). In essentie was God aan de mens aan het delegeren om te dienen als heersers over en verzorgers van Zijn schepping.

In het Nieuwe Testament staat er ook heel positief over werk geschreven “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.”

Werk zou als een voorrecht gezien moeten worden, niet als een vloek.

GESPREKSVRAGEN

  1. Wat denk je dat beeldhouwer Henry Moore bedoelde toen hij zei dat het geheim van het leven is om je hele leven toe te wijden aan iets wat je onmogelijk kunt volbrengen? Bedoelt hij dat we ons best moeten doen voor iets buiten ons bereik, en zo ja, welk voordeel heeft dat dan voor ons?
  2. Kun je je identificeren met “allerlei soorten kwaad“ die met werk in verband gebracht kunnen worden? Zo ja, welke en waarom?

3.Wat vind jij van de uitspraak van de beroemde schilder Vincent van Gogh “Men moet werken en durven als men echt wil leven.”? Als je je bedenkt dat Van Gogh stierf op 37 jarige leeftijd, denk je dat hij zijn doel had bereikt? Licht je antwoord uit.

  1. Op welke manier maakt het een verschil als we ons werk doen “als voor de Heere” en niet alleen voor onze baas of degenen in hogere functies?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:11, 14:23, 22:29; Prediker 12:13-14; Efeze 6:5-9; Kolossenzen 3:17,22

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 21 juli 2023