MANNA 1023 Het onophoudelijke , onbevredigende streven naar succes

MANNA 1023 Het onophoudelijke, onbevredigende streven naar succes

Velen van ons in de zakelijke en professionele wereld hebben ons leven gericht op één enkel doel: het behalen van succes. Maar heb je er ooit serieus bij stilgestaan wat succes werkelijk is?

Die gedachte doet me denken aan de hond die het heerlijk vindt om achter auto’s aan te rennen. Wanneer er een auto voorbij komt gaat de hond in een razendsnelle achtervolging er achter aan. Maar heeft de hond zich ooit afgevraagd wat hij zou doen als hij de auto te pakken zou krijgen? In zekere zin is succes vrijwel hetzelfde. We beginnen aan een carrière met bepaalde doelen en ambities in gedachten en resultaten die we willen bereiken. Maar wat gebeurt er als we ze hebben bereikt?

Dit doet denken aan de topman die spreekt over het beklimmen van de spreekwoordelijke ‘ladder van succes’, om er vervolgens bij het bereiken van de top van de ladder achter te komen dat de ladder tegen de verkeerde muur leunde.

In mijn eigen carrière heb ik alle doelen bereikt die ik me aan het begin ervan had gesteld. Redacteur worden van een krant? Gedaan. Een tijdschriftartikel schrijven? Gedaan. Redacteur worden van een tijdschrift? Gedaan. Een boek schrijven? Gedaan. Ik heb ze allemaal kunnen verwezenlijken. En nog veel meer. Maar gaf een van die dingen, zelfs gecombineerd, me een gevoel van totale vervulling, van ultiem succes? Nee, want er was altijd meer dat ik had kunnen doen, altijd andere mensen die meer hadden bereikt dan ik – tenminste volgens mijn manier van denken.

Succes kan soms voelen als het meedoen aan een race waarbij de finishlijn steeds verder wordt opgeschoven. Promoties, loonsverhogingen en professionele erkenning kunnen voor even voldoening geven, maar wat dan? Ik heb geleerd dat echt succes uiteindelijk alleen te vinden is in Degene die ons de capaciteiten, interesses, gaven en kansen schenkt die we elke dag gebruiken.

Zoals we in Deuteronomium 8:17-18 worden aangespoord: “… en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven …” We hebben misschien een nieuwe definitie voor of perspectief op succes nodig. Ik kan hiervoor geen betere bron bedenken dan de Schrift:

Hoe vinden we succes? De Bijbel vertelt ons dat succes niet wordt gevonden in wat we zoeken, maar in Wie we zoeken. “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” (Jozua 1:8)

Succes is het stellen van de juiste doelen. De apostel Paulus, toen bekend als Saulus, had alles: prestige, aanzien, macht. Maar toen zette de ontmoeting met Jezus Christus zijn waarden op zijn kop; zijn doelen waren voor altijd veranderd: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere …” (Filippenzen 3:7-8)

Succes is nog steeds een levenslange zoektocht. Paul kreeg een nieuw begrip van wat succes betekent en bleef er de rest van zijn leven aan zijn nieuwe missie toegewijd. “Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. … jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:12-14)

GESPREKSVRAGEN

  1. Hoe zou jij succes definiëren? Hoe dichtbij denk je dat je bij het bereiken ervan bent?
  2. Waarom lijkt succes voor veel mensen zo ongrijpbaar? Hoe komt het dat, hoeveel mensen ook bereiken, het nooit genoeg lijkt te zijn?

  1. Als we bedenken – en geloven – dat het God is die ons daadwerkelijk het vermogen geeft om te slagen, om welvaart te creëren door middel van onze eigen capaciteiten, gaven en kansen, hoe zou dat dan van invloed moeten zijn op de manier waarop we elke dag omgaan met ons werk?

  1. Op welke manieren zou mediteren over het ‘boek van de wet’ – de Bijbel, het Woord van God – het voor ons mogelijk maken om te kunnen gedijen en blijvend succes te behalen?

De genoemde bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Prediker 1:2-4,11, 2:24-26, 5:18; 1 Korinthe 3:9-11; Kolossenzen 3:17,2

Verzonden door CCA Nederland op donderdag 27 juli 2023