Manna 1024: Tegenslag: een kamsom te groeien.

MANNA  1024 Tegenslag: een kans om te groeien

Ik ben al meer dan 40 jaar financieel adviseur en heb veel economische verschuivingen meegemaakt die soms heel snel verliepen. Wanneer economische factoren plotseling veranderen, voelen veel investeerders een erg onaangename emotie: angst. Het is moeilijk vol vertrouwen te zijn over investeringen wanneer factoren die buiten onze invloed vallen een ravage veroorzaken op financiële markten.

Zelfs degenen die Jezus Christus volgen, kunnen onrustig worden als tegenslag zich voordoet, of dit nu onze financiën betreft of andere gebieden van ons leven. De meeste christenen willen God op enig moment vragen waarom hij pijn en teleurstelling toestaat in het leven van Zijn kinderen. Misschien zou Zijn antwoord zijn: “Dit is gebeurd omdat ik bezig was jouw gebeden te verhoren, om jou te geven waar je om had gevraagd!”

Als je terugkijkt op negatieve gebeurtenissen op een willekeurige dag, kun je je dan voorstellen dat God tegen je zegt:

“Je hebt gebeden dat je volwassener mag worden, toch? Ik ben je daarom aan het leren hoe je afhankelijker van Mij kunt zijn.”

“Je hebt toch gebeden om meer vertrouwen? Dit is je kans om Mij meer te vertrouwen.”

“Je hebt gebeden dat je Mij beter wilde leren kennen. Ik help je Mij meer te zoeken.”

“Je hebt gebeden dat je Mij wilde verheerlijken met jouw leven. Ik ben je aan het verfijnen.”

Als onze gebeden dergelijke “spirituele” verzoeken bevatten, kunnen we er op vertrouwen dat we zo bidden als God dat wil. We verwachten dat Hij ons de kwaliteiten van het leven als christen schenkt waarnaar we op zoek zijn. Maar onbewust kunnen we ook denken dat God deze gebeden zal verhoren met een soort buitengewone bliksemflits. Alsof Hij zou zeggen: “Wees gezegend, Mijn kind. Hier is al het vertrouwen, alle liefde en alle christelijkheid die je nodig hebt.” Zap! Maar meestal werkt het niet zo.

Wil je groeien in je wandeling met de Heer? Dan moet je verwachten dat je lijdt. “En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is“ (Romeinen5:3-5).

Wil je dat je vertrouwen versterkt wordt? Verwacht dan dat je vertrouwen op de proef gesteld wordt. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” (Jacobus1: 2-4).

Wil je God beter leren kennen? Verwacht dan dat je de dingen van deze wereld die je tegenhouden, moet opgeven. “Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word” (Filippenzen 3:8-10)

Wil je Zijn goedkeuring over je leven ontvangen? Verwacht dan beproevingen. “Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is –bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

GESPREKSVRAGEN

  1. Wat is jouw typische antwoord wanneer de economie plotseling verslechtert en het erop lijkt dat jouw eigen financiën hier negatief door beïnvloed worden?

  1. Hoe reageer jij over het algemeen op tegenslag, niet alleen financiële problemen, maar ook op andere gebieden in je leven: professionele tegenvallers, gezondheidsproblemen, conflicten thuis, onverwachte noodgevallen?

  1. Ben je het ermee eens dat God moeilijke tijden kan gebruiken, of zelfs kan organiseren, in ons leven omdat Hij een groter doel nastreeft dat Hij wil voltooien? Licht je antwoord toe.

  1. Hoe denk je dat vertrouwen en tegenslag met elkaar verband houden? Kun je voorbeeldenhiervan geven die jij zelf hebt meegemaakt?

De genoemde bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm37:3-7; Spreuken 3:5-6; Jeremia 29:11, 33:3, 32:40-41; Daniël 4:35

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 5 augustus 2023