MANNA 1025 HOE VERSTA JE GODS STEM?

MANNA 1025 Hoe versta je Gods stem?

Richard Blackaby, een auteur en internationaal spreker, vertelt het verhaal over een zakenman die zijn frustratie uitte over het feit dat God had gezwegen toen leiding zocht over het accepteren van een aanbod voor een nieuwe baan. Deze man beweerde da hij de baan had aangenomen omdat hij niets van God hoorde. Het bleek een slechte keuze.

Toen Blackaby met deze persoon sprak, stelde hij enkele verdiepende vragen: “Wat vond je vrouw van de baan?” “Oh, ze vond het geen goed idee”, antwoordde de zakenman.

Vervolgens vroeg Blackaby of de man zijn voorganger om advies had gevraagd.  “Hij is geen zakenman, dus ik negeerde hem.” antwoordde hij. “Zelfs mijn zoon zei dat ik de baan niet moest aannemen, maar hij is nog maar een kind.” Voor Blackaby werd het duidelijk waar het probleem lag: ‘Het klinkt alsof God meerdere keren heeft gesproken, maar je luisterde gewoon niet.”

Een van de meest voorkomende vragen over het proberen te leven uit je geloof wanneer je geconfronteerd wordt met de uitdagingen van het leven en werk, is: “Hoe kan ik Gods wil kennen? We vinden voorbeelden in de Bijbel van personen tot wie God rechtstreeks en persoonlijk sprak – Noach, die de opdracht kreeg een enorme ark te bouwen; Mozes bij het brandende braambos; de profeet Eli toen hij nog maar een jongen was; Saulus (die de apostel Paulus werd) op weg naar Damascus en anderen.

Misschien ken je iemand die beweert dat God duidelijk tot hem of haar heeft gesproken. Ja, de Heere kan op die manier werken, maar zulke gevallen zijn zeldzaam. Hij communiceert meestal niet hoorbaar met ons, plaatst geen bericht op een reclamebord en gebruikt geen neonreclames. Meestal spreekt God op verschillende andere manieren tot ons. Laten we er een paar bekijken:

God spreekt door Zijn Woord. De 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel staan boordevol waarheden en principes die van toepassing zijn op het dagelijks leven, zelfs op het bedrijfsleven van de 21e eeuw. Zoals een topman ooit zei: “Het is het beste zakelijke boek dat ik ooit heb gelezen.” Daar ben ik het mee eens. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17).

God spreekt door goddelijke raad. Soms verzetten we ons tegen het zoeken naar advies of slaan we geen acht op wat ons wordt verteld omdat het in strijd is met onze verlangens. Maar betrouwbare, godvrezende raadgevers – leeftijdsgenoten, collega’s, een intuïtieve partner en zelfs een opmerkzaam kind – kunnen ons helpen voorkomen dat we leven veranderende verkeerde beslissingen nemen. “Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers.” (Spreuken 11:14). “Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt.”(Spreuken 19:20).

God spreekt door omstandigheden. Door onste leiden, heeft God een manier om de ene deur te sluiten en de andere te openen. “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” (Spreuken 16:9). “De voetstappen van een man zijn van de HEERE, hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen?” (Spreuken 20:24).

De Heere kan ons ook op andere manieren leiden, maar de sleutel is luisteren en opletten. In Mattheüs 11:15 zei Jezus: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.” Als we erom vragen, kan God ervoor kiezen om op allerlei manieren tot ons te spreken, maar we moeten wel bereid zijn om te luisteren.

GESPREKSVRAGEN

  1. Heb je zelf of iemand uit je omgeving ooit meegemaakt dat God op een heel directe manier heeft gesprokensprak? Zo ja, hoe was die ervaring? Wat waren de omstandigheden?

  1. Bid je gewoonlijk en zoekt je Gods wijsheid en leiding bij het nemen van zeer belangrijke beslissingen? Waarom of waarom niet?

  1. Op welke manieren denk je dat de Heer tot ons kan spreken door middel van de Schriften, ons de gewenste richting kan geven bij het plannen, het nemen van beslissingen en zelfs het corrigeren van fouten? Kun je een voorbeeld geven?

  1. Hoe open sta je voor het ontvangen en serieus overwegen van advies en advies van anderen? Zou je bereid zijn om de perspectieven van je partner te accepteren, zelfs als hij of zij niet werkt waar jij werkt of zelfs maar ervaring heeft in het door jouw gekozen beroep? Waarom of waarom niet?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeall.

Psalm 119:9,11; Spreuken 10:9, 13:1, 15:22,16:3, 19:21, 20:25, 21:30, 25:12

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 19 augustus 2023