Manna 1026 Blijf alert: de baankan vandaag komen

MANNA 1026 Blijf alert: de baas kan vandaag komen

Heb je ooit een baas gehad bij wie het tijd was voor een feestje als hij of zij het kantoor verliet? Ik heb gelukkig enkele leidinggevenden gehad aan wie ik heb kunnen vertellen dat het prettig was als ze er waren. Maar er waren ook een paar leidinggevenden bij wie ik eindelijk opgelucht kon ademhalen als ze weggingen.

Het waren geen slechte mensen, maar hun stijl van leidingg even was zodanig dat ze een onderdrukkende atmosfeer creëerden als ze aanwezig waren. Iedereen stond op scherp, niet zeker wetende wat hij of zij nu zou gaan doen of hoe hij of zij de gebruikelijke routines zou verstoren. Dus op het moment dat ze er niet waren, daalde gelijk de spanning en het zorgde voor een werkomgeving met meer gelijkgestemden.

Zelfs bij de beste bazen is er echter een tendens om te ontspannen als ze weg zijn. We hoeven dan niet opeens naar hun kantoor te komen. We hebben de tijd om aan een project te werken en het af te ronden voordat ze terugkomen. We kunnen zelfs in de verleiding komen om onze voeten op het bureau te leggen en het even rustig aan te doen, wetende dat er niemand is die ons commandeert: “Haal je voeten van dat bureau!”

Sommige mensen kiezen ervoor om misbruik te maken van de situatie, Voor hen betekent de afwezigheid van de baas het verslappen in hun werk. Zoals het gezegde zegt, “Als de kat van huis is, dansen de muizen.” Maar wat als de baas onverwacht terugkomt en hun geïmproviseerde “vakantie” interrumpeert?

Voor degenen die zichzelf beschouwen als ambassadeurs van Christus (2 Korinthe 5:20), is het belang om ijverig te blijven in het dienen van God en degenen voor wie we werken zelfs groter. Jezus vertelde Zijn discipelen de “gelijkenis van de talenten”, over een zakenman die op reis ging. Hij gaf die dienaren verschillende talenten (bedragen), erop vertrouwende dat ze het wijs zouden gebruiken in zijn afwezigheid.

“Toen de zakenman terugkwam, vroeg hij aan elke dienaar een verantwoording wat ze gedaan hadden met zijn geld. Twee van hen hadden de talenten goed gebruikt: ze hadden het geld goed geïnvesteerd en de zakenman roemde hun trouwe werk. De derde had zijn enige talent begraven met het excuus “Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe.” (Mattheus 25:24-25).

Dat antwoord was niet acceptabel. De zakenman nam het geld van de luie dienaar, ontsloeg hem, en gaf het aan de hardst werkende dienaar. Toen zei Hij, “Want ieder die heeft, aan hem zalgegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.” (Mattheus 25:29). Twee dienaren hoorde de woorden, “goedgedaan, trouwe dienaar”. De andere werd weggestuurd.

Toen de apostel Paulus schreef aan de volgelingen van Christus in het oude Korinthe, zei hij: “Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn.”(1 Korinthe 4:1-2). Voor ons in het bedrijfsleven gaat dit niet alleen over de uitingen van Bijbelse waarheid, maar ook over het behoorlijk representeren van de God die we dienen.

Op een dag zullen we allemaal gevraagd worden om verantwoording af te leggen over hoe we onze capaciteiten, kansen, ervaring en middelen hebben ingezet die door de Heere aan ons zijn gegeven. Dit is waarom ons verteld is, “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hembeschaamd zullen worden bij Zijn komst. (1John 2:28).

GESPREKSVRAGEN

  1. Heb je ooit een baas of leidinggevende gehad die jou overlaadde met hard werken en je kon een gevoel van opluchting ervaren als hij of zij niet op kantoor was, of zelfs de stad uit? Hoe reageerde je op hun afwezigheid m.b.t. jouw werkethiek?

  1. Wat denk je dat het betekent om een “ambassadeur van Christus” te zijn? Hoe zou dit inzicht invloed kunnen hebben op hoe we ons werk benaderen of er nu iemand direct ziet wat we doen of niet?

  1. Denk je dat de luie dienaar op de een of andere manier gerechtvaardigd was om het minimale te doen voor de zakenman voor wie hij werkte, wetende dat hij een “harde man” was? Waarom wel of niet?

  1. Hoe reageer je op het idee dat je op een dag verantwoording zult moeten geven aan God over ons leven en werk, wetende dat “diegenen die iets zijn toevertrouwd, hun betrouwbaarheid moeten kunnen aantonen”? Hoe zou dit je houding en aanpak van je werk kunnen beïnvloeden?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeall.

Spreuken 10:4-5,12:11, 22:29; Mattheus 25:1-13; Kolossenzen 3:17,23; 2 Petrus 3:13-16

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 25 augustus 2023