MANNA 1027: Met vreugde het proces omarmen

MANNA 1027 Met vreugde het proces omarmen

Het leven is een proces. We hebben misschien vergelijkbare ervaringen, maar elke persoon gaat een beetje anders om met problemen en uitdagingen op basis van de eigen unieke omstandigheden. In mijn levensreis heb ik ontdekt dat het belangrijkste is om dit te herkennen en te omarmen.

Ik wil hiermee op geen enkele manier suggereren dat het leven slechts een ontspannen wandeling door het park is. Het leven is gevuld met gevaarlijke omstandigheden en omstandigheden die een weloverwogen voorbereiding en planning vereisen. Idealiter is het geen proces dat we in ons eentje moeten ondernemen.

Niet iedereen is gezegend met mentoren en coaches die graag investeren in het leven van onze toekomstige generatie. Veel jonge mensen worden aan hun lot overgelaten en volgen helaas het voorbeeld van hen die een pad van vernietiging inslaan.

In mijn geval heb ik het geluk dat ik mensen heb gehad die in mijn leven hebben geïnvesteerd. Daarom lijkt het me alleen maar gepast om hetzelfde te doen voor anderen. God laat me nu een man die maar iets jonger is dan ik meenemen door Operatie Timothy (OT), CBMC’s basisstudie van de Bijbel die al meer dan vijftig jaar wordt gebruikt. 35 jaar geleden ging ik voor het eerst door OT met Carl Schuele. Ik ben eeuwig dankbaar voor zijn offer om mij en een andere man bijna een jaar lang elke dinsdagochtend te ontmoeten.

OT is niet alleen elkaar ontmoeten en de Schrift bestuderen. Het draait allemaal om het omarmen van het proces van persoonlijke, professionele en geestelijke groei. Tijdens zijn leven heeft mijn vriend Carl veel zakenmensen en professionals laten zien hoe ze als mensen van God kunnen leven. Maar het is ons niet aangeleerd; velen van ons hebben zijn passie voor het leven en zijn toewijding aan het dienen van Christus overgenomen door zowel zijn woorden als zijn voorbeeld.

God riep Carl naar mijn mening veel te vroeg naar huis in de hemel, maar dat is vaak de beloning van zijn heiligen. Denk eens na over deze woorden in Hebreeën 11:38a: “De wereld was hen niet waard.” Alleen God beslist echter hoe lang we voor Zijn doel in deze wereld worden geplaatst; sommigen van ons blijven een lange tijd. We zouden er verstandig aan doen om Bijbelse principes te leren over hoe we ons leven moeten leiden en alles te doen wat we kunnen om onze Heiland en Heer te behagen.

Voor mij betekent dit dat ik mijn prioriteiten op orde heb en beschikbaar ben wanneer God mij roept om Hem en anderen op een of andere manier te dienen. Deze ‘roeping’ kan komen via zaken, kerk, familie of een andere persoonlijke relatie. Mijn taak in het proces is om ervoor te zorgen dat ik Gods werk in mijn bijzijn herken en gehoorzaam ben in hoe ik reageer op Zijn verlangens in die omstandigheden.

Ik ben vaak zowel bemoedigd als uitgedaagd door dit uitstekende advies van de apostel Paulus: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Colossenzen 3:17)

Hier moet onze focus liggen. We moeten de leiding van Gods Heilige Geest omarmen als we het leven ten volle willen ervaren. Zoals Jezus Christus zei: “… Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b) Het leven kan een spannende reis zijn als we proberen in Gods wil te blijven. Het is mijn persoonlijke verlangen om beschikbaar te zijn om mijn Heiland en Heer te dienen in WWWV – Wat dan ook, Waar dan ook. Wanneer dan ook en Voor altijd – tot zijn glorie!

GESPREKSVRAGEN

  1. Ben je het eens met de stelling dat ‘het leven een proces is’? In welke opzichten denk je dat dit waar is, of waar kan zijn?

  1. Als je zou moeten beschrijven waar je je momenteel in het ‘proces’ bevindt, wat zou je dan zeggen?

Hoe zou je je voortgang in dit proces beoordelen, en waar hoop je in de toekomst meer vooruitgang te boeken?

  1. Wat vind je van de belofte om te investeren in het leven van anderen, om hen te helpen persoonlijk, professioneel en geestelijk te groeien? Heeft iemand die rol in jouw leven vervuld? Zo ja, leg dan uit welkverschil diegene voor jou heeft gemaakt.

  1. Er wordt gezegd dat wanneer we in anderen investeren door middel van mentoring en discipelen, beide individuen hiervan profiteren. Ze groeien samen. Hoe denk je dat je betrokken zou kunnen raken bij zo’n levensveranderend, wederzijds nuttig proces?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeall.

Prediker 8:5-6; Johannes 17:20-23; Kolossenzen3:23-25; Titus 1:9; 1 Johannes 4:7-10

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 2 september 2023