MANNA 1028 BOUWEN OM EEN IMPLOSIE TE VOORKOMEN

MANNA 1028 Bouwen om een implosie te voorkomen

Van tijd tot tijd zien we video’s van grote gebouwen die worden geïmplodeerd. Explosieven worden op strategische punten geplaatst en worden in een nauwkeurige volgorde gedetoneerd en dan plotseling: “Boem!”Binnen een paar seconden verandert een bouwwerk, waar misschien wel jarenlang aan is gebouwd, in een puinhoop.

Velen van ons kunnen zich de beelden herinneren van de Twin Towers van het World Trade Center in New York op 11 september 2001, toen terroristen vliegtuigen erin lieten crashen. De schok van het laaiende vuur en de golvende rookwolken werd nog groter toen de prachtige wolken krabbers die eens zo trots in New York stonden, veranderden in een complete puinhoop.

Het is spectaculair en fascinerend om zoiets te zien, niet alleen om hoe snel en krachtig een gebouw kan instorten, maar ook als herinnering aan iets dat ooit gebouwd werd om te blijven bestaan al snel een scène van totale verwoesting kan worden.

We hebben allemaal wel eens gehoord van dergelijke “implosies” in het leven en de carrière van belangrijke zakelijke en professionele leiders, politici, beroemdheden, atleten en andere bekende personen. Misschien kun je wel meerdere voorbeelden noemen zonder daar lang over na te denken. Zo zijn er ook zeer gerespecteerde bedrijven en organisaties waarvan we de producten graag afnamen, die zijn bezweken onder het gewicht van diverse schandalen, onethische praktijken en/of illegale activiteiten.

Dergelijke rampen doen me denken aan het klaaglied van David, de aanstaande koning van het oude Israël, toen hij hoorde over de dood van koning Saulus en zijn zoon, Jonathan. “Hoe zijn de helden gevallen!” (2 Samuel 1:19).

In sommige gevallen kon de ondergang niet worden voorspeld. Maar in de meeste gevallen zijn de explosies die een gebouw laten instorten of iemands reputatie en nalatenschap, al heel lang in het gebouw aanwezig. Sporen van bedrog of morele en ethische tekortkomingen zijn misschien een tijdje verborgen gebleven, maar ze zullen uiteindelijk aan het licht komen. De Bijbel waarschuwt hier ruimschoots voor en geeft ook voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Beschouw jezelf nooit als “faalveilig”. Veel leiders en mensen met invloed hebben zich ongevoelig getoond voor de verleidingen en strikken van twijfelachtig of ongepast gedrag en/of praktijken.”Dat zou mij nooit kunnen overkomen”, verklaren zij, totdat het opeen dag toch gebeurt. “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt (1 Korintiërs 10:12).

Denk aan de gevolgen van je acties. “Niemand zal het ooit weten” of “Wat kan het voor kwaad?”. Dat zijn beroemde laatste woorden van talloze personen en bedrijven die de weg kozen van compromissen, bedrog en oneerlijkheid, zonder rekening te houden met de gevolgen die hun beslissingen op een dag zullen hebben in het leven van vele mannen, vrouwen en kinderen. “Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen” (Spreuken 10:7).

Maak een plan om een implosie te voorkomen. Jezus Christus onderwees over de gevaren van slechte planning en gebrek aan goede voorbereiding. Hetzelfde geldt voor het niet nadenken over de mogelijke gevolgen van verkeerde daden en gedrag. “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Maar wie ze (mijn woorden) gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.” (Lucas 6:46-49).

GESPREKSVRAGEN

  1. Heb jij wel eens een video gezien van een gebouw dat implodeerde? Hoe reageerde jij? Als je het nog weet, hoe reageerde jij toen je zag hoe de torens van het beroemde World Trade Center instortten na de aanvallen van de terroristen?

2.Komt er iemand in je gedachten, een prominent persoon, aan wiens roem en aanzien een plotseling en schandelijk einde  kwam door onrechtmatig handelen en/of gedrag? Welke lessen kunnen we leren van diens mislukkingen?

3.Wat vind je van iemand die zichzelf immuun acht voorverleidingen die het leven van anderen – zijn leeftijdsgenoten of collega’s – hebben verwoest? Is er iets waarvan je bij jezelf denkt: “Dat zou mij nooit kunnen overkomen.” Wat zijn de gevaren van die manier van denken?

4.Hoe kun je ervoor zorgen dat je je leven en carrière niet bouwt op een gebrekkig fundament, zoals een huis op zand zoals Jezus beschreef, maar op een stevig onwankelbaar fundament dat niet zal “imploderen”?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeall.

Spreuken 10:9, 11:3, 12:19,13:6, 16:11, 29:4; Lucas 12:16-21; 1 Corinthiërs 3:10-15

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 9 september 2023