MANNA 1029 Zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen

MANNA 1029 Zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen

Onlangs viel mij de eer te beurt om voor een groep zakenlieden te spreken over het onderwerp “Zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen”. Dit idee is nauw verbonden met integriteit. Integriteitkomt van hetzelfde grondwoord als integer, wat “één” en”integreren” betekent – wat betekent alles samen.

De gedachte is dat we één gebied van ons leven, of dat van iemand anders, kunnen observeren en dat ook kunnen vertalen naar andere gebieden. Bijvoorbeeld, iemand die zich onberispelijk kleedt heeft waarschijnlijk een schone auto en een schoon huis. Iemand die aanbiedt een factuur contant te betalen omdat hij denkt dat het bedrijf op die manier de inkomsten niet hoeft te rapporteren, zou nooit iemand zijn die ik als partner in mijn bedrijf zou beschouwen. Een artistiek persoon heeft waarschijnlijk goed afgestemde meubels en muren in interessante kleuren geschilderd. In feite is dit omdat zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen.

Werkgevers vinden het onthullend als ze potentiële werknemers mee uit lunchen nemen. Ze laten de sollicitant rijden om te zien in welke staat hun auto verkeert, en noteren vervolgens hoe de aspirant-werknemer de serveerster behandelt. Ze begrijpen dat mensen hun klanten niet beter zullen behandelen dan een serveerster in een restaurant – en hun bedrijfsuitrusting niet beter zullen onderhouden dan hun eigen auto. Dit zijn goede tests, want zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen.

We kunnen bedrijven ook door dezelfde lens bekijken. Als een bedrijf zijn werknemers oneerlijk behandelt, kunnen we verwachten dat het een soortgelijke houding zal aannemen tegenover klanten. Aan de andere kant, als een bedrijf werknemers heeft die er al 20 of 30 jaar werken, hebben we reden om aan te nemen dat het een goede plek is om te werken – en dus ook een goed bedrijf om zaken mee te doen. Ik zou geen vertrouwen hebben in een loodgieter of elektricien die in een gedeukte en slecht onderhouden auto rijdt.

We kunnen dit principe gebruiken om onszelf te onderzoeken. Welke slechte gewoonten heb ik die doorwerken in andere gebieden van mijn leven? Omgekeerd kunnen we de dingen die we leuk vinden of waarin we zeer bedreven zijn, onderzoeken om te zien welk soort werk het beste bij ons past. Als we echt genieten van budgettering of het bijhouden van onze persoonlijke financiën, zouden we waarschijnlijk een goede financiële planner, accountant, of belastingadviseur zijn. Als we niet graag met geld omgaan, zouden weer niet goed aan doen naar een baan bij een bank te solliciteren. Maar wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?

Wie we van binnen zijn, kan aan de buitenkant gezien worden. Sommige mensen proberen anderen te misleiden, door de schijn op te houden die niet weergeeft wie ze werkelijk zijn. Maar God houdt ons verantwoordelijk voor wie we zijn en wat we doen. “In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de HEERE toetst de geesten.

(Spreuken 16:2). “Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HERE toetst de harten” (Spreuken 21:2).

Ons geloof blijkt uit onze daden. Het is één ding om te zeggen dat we in God geloven, maar het is iets anders om dat te laten zien door de manier waarop we ons op ons werk gedragen. “Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Godsbouwwerk bent ú.” (1 Korintiërs 3:9). “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timoteüs 2:15).

Hoe we iets doen is hoe we alles doen. Een maatstaf voor hypocrisie is beweren iets te zijn of te geloven dat in strijd is met wie we werkelijk zijn of geloven. We kunnen niet altijd oordelen naar de uiterlijke schijn, maar uiteindelijk zal de ware ik zichtbaar worden. “Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u.” (Spreuken 23:7). ” Zoals watergezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.” (Spreuken 27:19).

GESPREKSVRAGEN

  1. Wat is je eerste reactie op de uitspraak: “zoals we één ding doen, zo zullen we alles doen”? Kun je voorbeelden bedenken waarin je dat onjuist vond?

  1. Als je naar je eigen leven kijkt, hoe zouden mensen je dan beoordelen op basis van de manier waarop je met andere mensen omgaat, of dat nu een serveerster in een restaurant is of degenen met wie je elke dag werkt?

3.Hoe moeilijk denk je dat het is voor sommige mensen om zich voor te doen als iemand die op een bepaalde manier is, terwijl ze in feite iemand heel anders zijn?

  1. Waarom is het belangrijk om te bedenken dat God ons niet beoordeelt op basis van hoe we er aan de buitenkant uitzien, maar op basis van ons hart – onze motieven? Als je dat gelooft, hoe beïnvloedt dat begrip dan hoe je je door de dag heen gedraagt?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

1 Samuel 16:7; Spreuken 4:23, 16:7, 22:11;Kolossenzen 4:5-6; 1 Petrus 3:15-16.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 september 2023