MANNA 1030 De verrassende kracht van aangename woorden.

MANNA 1030 De verrassende kracht van aangename woorden

Mijn vrouw Kathy heft de gewoonte om mensen die een soldaten- of politie-uniform dragen aan te houden en hen te bedanken voor het werk dat ze doen. Onlangs deed ze hetzelfde bij obers. Ik heb gemerkt dat veel restaurantmedewerkers zich de laatste tijd nogal overweldigd voelen, wat leidt tot meer gelegenheden waar Kathy haar gave van bemoediging kan gebruiken.

Nadat ze een ober heeft bedankt voor zijn diensten weet Kathy in de meeste gevallenwel iets te bedenken om hem of haar te prijzen en te bemoedigen. Tegen de tijd dat we vertrekken, heeft Kathy een nieuwe vriend en die bemoedigd en vervuld is met vreugde.

Heb jij wel eens zoiets gedaan? Of ben jij de begunstigde van andermans vriendelijkheid die op een vergelijkbare manier onder woorden is gebracht. Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als deze filosofie van het mensen verbaal te bemoedigen alom zou worden aangenomen? Als dit eerder de regel zou worden dan de uitzondering?

Onze hedendaagse omgeving is vol van werkplekken die zwaar onderbemand zijn, de mensen die daar werken, staan vaak onder hoge stress. Ontmoediging, frustratie, woede en onrust zijn de meest gebruikelijke emoties in veel werkomgevingen. De heersende filosofie lijkt helaas te zijn: “Als je niets negatiefs weet te zeggen, zeg dan maar beter helemaal niets.”

Maar dit hoeft niet het geval te zijn op de plek waar wij werken. Vandaag zou een goede dag zijn voor ieder van ons om het initiatief te nemen om een paar vriendelijke woorden en bemoedigingen door te geven aan een ander. Misschien kunnen we de omgeving van de markt in het algemeen niet veranderen, maar we kunnen wel het verschil maken op onze werkplek, de plek waar we veel van onze tijd doorbrengen. Hier zijn een aantal teksten uit het oudtestamentische boek Spreuken over de verrassende kracht van vriendelijke woorden.

De pijn die veel mensen ervaren, is niet alleen fysiek. Vanaf de buitenkant lijkt het met veel mensen best goed te gaan. Als je ze vraagt hoe het met ze gaat, zeggen ze misschien zelfs “Met mij gaat het goed”. Maar vaak dragen ze van binnen een diepe emotionele pijn met zich mee. “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren” (Spreuken 17:22).

Een vriendelijk woord heeft een bijna medische waarde. Wat we zeggen, kan soms veel meer doen dan we ons kunnen voorstellen. “Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het” (Spreuken 12:25). “Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen” (Spreuken 16:24).

Eten voedt ons fysiek, bemoedigende woorden kunnen ons emotioneel voeden. Mensen hebben op hun werk vaak meer dan ooit een bemoediging nodig en algemeen begrip.

“De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe” (Spreuken10:20-21).

Onze woorden kunnen net zowaardevol zijn als onze daden. Op ons werk wordenwe over het algemeen gewaardeerd op de zichtbare en voelbare kwaliteit van hetwerk dat we doen. Maar de impact van de woorden die we tegen elkaar zeggen, kaneen onmeetbare waarde en belang hebben. “Door de vrucht van zijn mond wordtiemand met goed verzadigd, en wat mensenhanden verdienen, keert bij hem terug” (Spreuken12:14).

GESPREKSVRAGEN

  1. Kun je een moment bedenken waarop de vriendelijke woorden een ander jouw geestelijk optilden toen jij je erg down voelde? Hoe voelde dat voor jou?
  2. Heb jij wel eens geprobeerd iemand spontaan te bemoedigen? Hoe gemakkelijk – of moeilijk – is dat voor jou? Waarom denk je dat dat zo is?

  1. Wat zou het verschil zijn tussen een werkplek waar over het algemeen bemoedigende woorden worden gesproken en een werkplek waar dat niet gedaan wordt. Hoe is dit op jouw werkplek?

  1. Hoe kun jij proberen een voorbeeld te zijn door woorden te spreken die bevestigend en bemoedigend zijn, waar of hoe dan ook? Bijvoorbeeld in een restaurant of ergens anders op een gewone dag? Kun jiji emand bedenken die zou kunnen profiteren van een dergelijke bemoediging?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 10:32, 12:18, 15:1,4, 16:21, 17:27, 18:20, 20:15, 22:11

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 september 2023