Manna 1032: Een succesvol recept vraagt om de juiste ingrediënten

MANNA 1032 Een succesvol recept vraagt om de juiste ingrediënten

Mijn kookkunsten zijn erg beperkt. Ik kan een broodje hotdog maken, een blik soep opwarmen en ik kan een eitje bakken. Gelukkig ik ben gezegend met een vrouw wiens kookkunsten veel beter zijn dan ze zelf zou willen toegeven. Ik kom dus niets tekort.

Ondanks dat ik geen goede kok ben begrijp ik de waarde van recepten, De juiste ingrediënten gemixt in de juiste verhoudingen zijn belangrijk. Als er ingrediënten ontbreken, kan zelfs de beste chef kok het missende ingrediënten compenseren. Zo is het veelal ook in het bedrijfsleven.  Een succesvol bedrijf is grotendeels het product van het juiste recept, met alle benodigde ingrediënten gemixt in de juiste verhoudingen.

Als jij het recept  zou moeten opschrijven wat je voor jouw bedrijf gebruikt, wat zou dat dan zijn? Voor de meeste bedrijven zijn het de ingrediënten: mensen (people), plannen (plans), projecties (projections), voorbereidingen (preparations), productiviteit (productivity) en winst (profit). In het Engels beginnen deze woorden allemaal met de letter P. Maar het is mij opgevallen dat vaakeen kritiek ingrediënt wordt weggelaten dat ook met een P begint: gebed (prayer).

Meer dan 40 jaar geleden ben ik begonnen bij CBMC als editor en daarna ben ik directeur publicaties geworden. Een van mijn meest plezierige verantwoordelijkheden was om interviews en artikelen te schrijven over de zakelijke en professionele leiders die toegewijd zijn aan het uitleven van hun geloof op de werkvloer. Allen waren unieke individuen die werkzaam waren in verschillende beroepen en roepingen. Maar in het najagen van succes hadden ze één gezamenlijke gewoonte: ze baden.

De meesten baden niet voor tastbaar succes of overwinning over hun concurrenten. Ze baden voor wijsheid en leiding van God om hun bedrijf te laten ontwikkelen. Ze baden voor hun werknemers. Ze baden dat God hun de oplossingen zou aanreiken voor de problemen die ze tegenkwamen. En bovenal baden ze dat hun bedrijven een goede getuigenis zouden zijn voor God in hun omgeving. (Handelingen 1:8), evenals effectieve ambassadeurs voor Christus voor wie ze zouden ontmoeten. (2 Korinthe 5:20).

Hier zijn een paar voorbeelden van wat de Bijbel ons leert over gebed als onderdeel van het dagelijkse “recept” van ons leven.

Gebed is een continue en geen “af en toe” activiteit. We kunnen een specifieke tijd apart zetten voor geconcentreerd gebed en meditatie, maar bidden is iets wat we elke minuut van elke dag kunnen doen, ongeacht de omstandigheden. “Bid zonder ophouden” (1 Thessalonisenzen 5:17).

We kunnen voor alles en overal bidden. Er zijn geen limieten voor wat we kunnen bidden of hoe we zouden moeten bidden. We kunnen vrijelijk onze noden, zorgen en zelfs angsten aan God vertellen, ongeacht de omstandigheden. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” (Filippenzen 4:6).

God belooft de gebeden van Zijn kinderen te antwoorden. Jezus onderwees dat een direct bijproduct van een persoonlijke relatie met Hem was, dat we voor alles zouden bidden wat we nodig hebben – in lijn met Zijn wil – en we konden er zeker van zijn dat onze gebeden beantwoord zouden worden. “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” (Johannes 15:7).

© 2023. Robert J. Tamasy heeft geschreven Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism en Discipleship; Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart, samen met Ken Johnson; en The Heart of Mentoring, samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

  1. Wat zijn jouw gedachten over het idee van bidden voor je werk of bedrijf? Heb je ooit geloofd dat bidden voor dit soort dingen buiten het gebied lag waar gebed voor bedoeld was? Leg uit waarom.

  1. Ken je iemand die een voorbeeld is over wat het betekent om te bidden voor hun werk, bedrijf of verschillende situaties, zelfs onverwachte, die er op een gewone dag kunnen gebeuren?

  1. Als de Geschriften ons leren onophoudelijk te bidden, wat betekent dat dan? Kunnen we bidden, zonder een speciale houding aan te nemen of op een bepaalde plek te zijn? En zelfs als andere mensen geen idee hebben dat we aan het bidden zijn? Waarom wel of niet?

  1. Hoe zou jij het aanpakken om gebed een meer centraal onderdeel te maken van jouw “recept” van hoe je leeft en je jezelf gedraagt gedurende de dag, of het nu op het werk, thuis of in je gemeenschap is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

 1Samuel 12:23; Psalm 55:1; Johannes 15:16; Efeze 6:18; 1 Timotheüs 2:1-2,8;Jacobus 5:16

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 7 oktober 2023.