Manna 1033 Je verantwoordelijkheid nemen en het werk doen

MANNA 1033 Je verantwoordelijkheid nemen en het werk doen

We leven in een ongebruikelijke tijd. Steeds meer mensen lijken niet bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissingen en daden. Voor sommigen is het een kwestie geworden van anderen de schuld geven – mensen, specifieke instellingen of de maatschappij in het algemeen – en de rol van slachtoffer op zich nemen. Als ze falen, geloven ze dat het niet hun schuld is maar die van “het systeem” of iemand anders. Feit is echter dat veel van wat ons overkomt wel degelijk onze verantwoordelijkheid is. Als we falen of niet voldoen aan onze doelen of ambities, is het niemands schuld, behalve die van onszelf.

Helen Keller verloor haar gezichtsvermogen en gehoor door een ziekte toen ze nog maar 19 maanden oud was. Maar met de hulp van een toegewijde lerares, Anne Sullivan, overwon ze haar aanzienlijke handicaps en werd ze schrijfster, voorvechtster van de rechten van gehandicapten en docente. Eén van haar sterke punten was dat ze nooit excuses aanbood; in plaats daarvan was ze in staat om te zeggen: “Wat ik zoek is niet daarbuiten. Het zit in mij.”

Naar het voorbeeld van Keller zei leiderschapsadviseur Tim Kight: “Artsen maken je niet gezond. Voedingsdeskundigen maken je niet slank. Leraren maken je niet slim. Trainers maken je niet fit. Ze helpen, maar je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen en het werk doen.”

We zien dit elke dag op de markt. Om een baan te krijgen, moeten we meestal eerst een cv invullen, solliciteren en een gesprek voeren. Om een deal te sluiten, moeten we contact hebben met potentiële kopers en hen informeren over de waarde en voordelen van ons product of onze dienst. Om een promotie of loonsverhoging te verdienen, moeten we bewijzen dat we die waard zijn. Zoals Kight zegt, moeten we de verantwoordelijkheid nemen en het werk doen.

De Bijbel heeft hier veel over te zeggen. Bijvoorbeeld over de deugd van eerlijk werk. “Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten” (2 Thessalonicenzen 3:10). Zelfs 2000 jaar geleden leerden de Schriften al: “Gratis eten bestaat niet”.

We bewonderen misschien een collega die zijn of haar geloof effectief weet te integreren in haar werk, maar het kan ons meer moeite kosten om hetzelfde te bereiken. “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15). Het “woord van de waarheid” – Gods waarheid zoals geopenbaard in de Schrift – komt niet via osmose tot ons. We moeten tijd besteden aan het lezen, bestuderen, mediteren enuit het hoofd leren van de Bijbel om de waarheden en principes ervan te internaliseren voor praktische toepassing.

Tegelijkertijd moeten we, om een consistente, vruchtbare “gezant namens Christus” te worden (2 Korintiërs 5:20), ook begrijpen dat wij een belangrijke rol hebben in ons succes, maar dat God dat ook heeft. Filippenzen 2:13 vertelt ons: “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”.

Dit komt overeen met wat Jezus Zijn discipelen leerde toen Hij verklaarde: “Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. ….Blijf in Mij en Ik blijf in jou. Geen enkele tak kan uit zichzelf vrucht dragen, hij moet aan de wijnstok blijven. Blijf in Mij, en Ik inu. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft” (Johannes15:1-5). We moeten initiatief nemen en de nodige inspanning leveren, maar om Gods doelen voor ons leven te realiseren, moeten we op Hem vertrouwen. Zoals de apostel Paulus schreef: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

GESPREKVRAGEN

1.Heb je gemerkt dat steeds meer mensen lijken te weigeren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, samen met de gevolgen voor hun acties en beslissingen? Als je kunt, noem dan een voorbeeld dat je te binnen schiet. Wat vind je daarvan?

2.Ben je het eens met de observaties dat dokters ons niet gezond maken, leraren ons niet slim maken en fysieke trainers ons niet fit maken? Hoe kunnen we dan de rol die deze en andere professionals in ons leven kunnen spelen in balans brengen met onze eigen verantwoordelijkheden voor het bereiken van gewenste resultaten?

3.Wat leert de Bijbel ons volgens jou over de noodzaak om initiatief en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen in het werk dat we doen en hoe we ons dagelijks leven leiden?

  1. Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen “ons deel” in wat God wil dat we doen als Zijn ambassadeurs of vertegenwoordigers en het deel dat Hij moet spelen als we iets van blijvende, zelfs eeuwige waarde willen bereiken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

    Prediker 3:9-13; 1 Korintiërs 3:9; Efeziërs 2:10; 2 Timotheüs 3:16-17; Jacobus 2:14-18

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 14 oktober 2023