Manna 1034 Het bedrijfsleven en de betrouwbaarheid van de Bijbel

MANNA 1034 Het bedrijfsleven en de betrouwbaarheid van de Bijbel

De visie van de organisatie waar ik leiding aan geef, Unconventional Business Network, is om één miljoen zakelijke leiders te zien die Bijbelse principes vorm geven in hun werkomgeving. Daarom is vertrouwen in het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel van fundamenteel belang. Onlangs vroeg ik tijdens het sollicitatiegesprek met een sollicitant naar haar kijk op de Bijbel. Ze vertelde me: “Ik geloof dat de Bijbel geïnspireerd is door God, maar ik geloof niet dat alles waar in wat er in staat.”

Aangezien vertrouwen in de waarde en echtheid van Bijbelse leringen de kern vormt van wat wij doen, was het antwoord van de sollicitant voor mij een deal breaker. In 2 Timoteüs 3:16 lezen we: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”  Of elk woord uit de Bijbel is waar of we plaatsen onszelf op de plek van God door sommige van Zijn woorden terzijde te schuiven. Laat me een acroniem gebruiken om je te helpen vertrouwen te hebben in de relevantie en praktische toepassing van de Bijbel.

Hank Hanegraaff, voorzitter van het Christian Research Institute, gebruikt het acroniem “MAPS” om het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de Bijbel te onderstrepen. De letters MAPS staan voor Manuscripten, Archeologie, Profetie en Statistieken.

M staat voor Manuscripten. Jaren geleden bezocht ik de locatie van de Dode Zee Rollen. Het proces dat de schriftgeleerden gebruikten om Gods Woord te kopiëren was indrukwekkend. Als ze een fout maakten, verbrandden ze de rol onmiddellijk. Historici schatten de betrouwbaarheid van een manuscript in aan de hand van de hoeveelheid manuscripten en de tijdspanne tussen de originelen en de vroegste manuscripten. De Bijbel heeft een sterkere ondersteuning dan die van klassieke schrijvers zoals Homerus, Tacitus of Aristoteles. Psalm 19:9b zegt: “de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.”  Historisch manuscript bewijs bewijst op overweldigende wijze de betrouwbaarheid van Gods Woord.

A staat voor Archeologie. Hanegraaff vertelt het verhaal van een Bijbelscepticus genaamd Sir William Ramsay. Ramsay was opgeleid als archeoloog en probeerde de historische betrouwbaarheid van het boek Lucas te weerleggen. Ironisch genoeg werd Ramsay een christen toen – de een na de ander – de historische verklaringen in Lucas door archeologie en de wetenschappelijke methode als juist werden bewezen. Door de jaren heen hebben sceptische archeologen hun ongelijk bewezen toen ze de Bijbel betwistten. Vraag je je af of Gods Woord betrouwbaar en waar is? Vraag het maar aan archeologen die het tegendeel hebben proberen te bewijzen.

P staat voor Profetie. Tot de meest opmerkelijke eigenschappen van de Bijbel behoren voorspellingen die honderden jaren voordat ze uitkwamen werden gedaan. Voor de geboorte van Jezus deden profeten meer dan 50 voorspellingen over de Messias. Hij vervulde ze allemaal, inclusief dat de Verlosser in Bethlehem uit een maagd geboren zou worden en dat de Messias gekruisigd zou worden. Geen enkel ander boek kan zulke beweringen doen. In Deuteronomium 18:19 verklaart God: “En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.”

S staat voor Statistiek. Een professor met de naam Peter Stoner werkte samen met 600 studenten om de waarschijnlijkheid te berekenen dat slechts acht profetieën van Jezus Christus zouden uitkomen. Het resultaat is 1 op 10.036. Als je bedenkt dat Hij meer dan 40 andere profetieën vervulde, dan maakt dat de kans astronomisch onmogelijk dat ze allemaal door één individu vervuld zouden kunnen zijn als ze niet geldig waren. Statistieken bewijzen de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Gods Woord heeft bewezen betrouwbaar te zijn. We kunnen erop vertrouwen dat het niet alleen feitelijk is, maar ook dat de wijsheid en principes ervan meer dan voldoende zijn om ons te leiden bij onze dagelijkse verantwoordelijkheden en uitdagingen op het werk.

GESPREKVRAGEN

1.Als iemand je zou vragen naar jouw kijk op de Bijbel, zijn autoriteit en betrouwbaarheid, wat zou je dan antwoorden? Leg je antwoord uit.

  1. Waarom denk je dat het belangrijk is dat de oude manuscripten die de originele teksten van de Bijbel vormen als authentiek zijn geverifieerd, evenals archeologische vondsten die uitspraken over feiten in de Bijbel bevestigen?
  2. Er worden voortdurend voorspellingen gedaan. Sommige blijken waar te zijn, andere blijken onwaar te zijn. Wat zijn jouw gedachten over de 55 profetieën – voorspellingen – uit het Oude Testament die vooruitkijken naar de Messias en die allemaal door Jezus Christus werden vervuld? Denk je dat ze allemaal samen in het leven van één persoon zouden kunnen uitkomen door toeval of toeval? Waarom of waarom niet?

  1. Zoals Mr. Boxx beweert, wijzen de manuscripten, archeologie, profetieën en statistieken allemaal op de authenticiteit en echtheid van de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Maar waarom denk je dat dit belangrijk is als we Bijbelse leerstellingen en principes moeten overwegen en toepassen als richtlijn voor hoe we ons op de werkplek gedragen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 119:9-11, 33-36; Efeziërs 6:17; 1Tessalonicenzen 2:13; Hebreeën 4:12; 2 Petrus 1:20-21.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 21 oktober 2023