Manna 1035 Kracht door verantwoording

MANNA 1035 Kracht door verantwoording

Vaker dan we zouden willen horen we verdrietige, soms schandalige verhalen over prominente leiders die schuldig bevonden worden aan morele of ethische wandaden. Iemand die een hoge reputatie heeft en respect en bewondering heeft verdiend binnen zijn beroepsleven ziet dit plotseling verwoest worden toen er wandaden aan het licht kwamen.

Hoe kan zoiets gebeuren? We vragen het ons af en schudden ons hoofd, terwijl we misschien denken aan de rouwende woorden van David, de toen toekomstige koning van Israel, “O sieraad van Israël, op Uw hoogten ligt hij, gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen!” (2 Samuel1:19), toen hij hoorde dat koning Saul en zijn zoon Jonathan gestorven waren op het slagveld. Vragen zoals: “Had dit voorkomen kunnen worden? Waren er vroege tekenen dat deze individuele carrière een verwoestende wending zou krijgen?, kunnen ook in onze gedachten komen wanneer we horen dat een leider van grote hoogte is gevallen.

De Geschriften geven vele tekenen dat zulke dingen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld: 1 Korinthe 10:12 zegt: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” Spreuken 4:23 waarschuwt, “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”

In de Bijbel worden vele mensen genoemd die hun wandel met God goed begonnen, maar onderweg ingehaald werden door zonden met vreselijke gevolgen. Ironisch genoeg was koning David een van hen. In 2 Samuel 11 staat geschreven dat hij niet alleen overspel pleegde, maar er ook voor zorgde dat de loyale officier Uria vermoord werd om Davids wandaden te verbergen. Omdat we allemaal niet perfect zijn, betekent dat, dat zulke fouten onvermijdbaar zijn?

Een preventieve maatregel zou kunnen zijn om een relatie met één of meerdere mensen aan te gaan, die je vertrouwt en van wie je weet dat ze eerlijk tegen je zijn, om verantwoording over jezelf af te leggen. Om het voor jezelf goed te laten werken, zou je bereid moeten zijn om tegen hen te zeggen, “je kunt me alles vragen, over elk onderdeel in mijn leven”. Het doel hiervan is niet dat ze jou vangen in je falen, maar om jou in staat testellen om succesvol te zijn in de dingen die je wilt doen en je te waarschuwen als ze aanvoelen dat je een verkeerde richting op gaat.

Hier zijn enkele helpende principes uit de Bijbel:

We kunnen elkaar scherp houden. We hebben baat bij constructieve wrijving door confontaties aan te gaanin het proces van betrokken relaties, waarin we aan elkaar verantwoordingafleggen, en hiermee het beste met elkaar voor hebben voor ogen houden. “IJzerscherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.” (Spreuken27:17).

We kunnen kracht putten uitgetallen. In isolatie kunnen we dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn rationaliseren of onszelf misleiden. “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.…” (Prediker 4:9-12).

We hebben allemaal aanmoediging nodig. In een tijd van ontmoedigingen zijn we het meest kwetsbaar zijn voor verleidingen.  We hebben mensen nodig die ons aanmoedigen om ons te herinneren aan de hoop die we hebben in de Heer. “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:24-25).

In plaats van het verbergen van zonden en opgegeten worden door schuld, kunnen we deze toevertrouwen aan deze “vertrouwenspersonen”, die ons waardevolle raad kunnen geven hoe we weer terug op de juiste weg kunnen komen. “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16).

© 2023. Robert J. Tamasy is de schrijver van Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship; Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Pursuing Life With aShepherd’s Heart, geschreven met Ken Johnson; and The Heart o fMentoring, coauthored with David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

1.Hoe zou je reageren als je hoort dat een eens zo bewonderd en vooraanstaand individu vastgelopen is inmorele of ethisch foute praktijken? Vraag je je ooit af waarom of hoe zoiets heeft kunnen gebeuren? Leg je antwoord uit.

  1. Als je hoort over verantwoording afleggen, wat is je reactie? Positief of negatief? Voordat je deze overdenking had gelezen, hoe zou je het dan gedefinieerd hebben?

  1. Waarom denk je dat het moeilijk is voor sommige mensen om relaties aan te gaan waarin ze verantwoording moeten afleggen?

  1. Heb je zelf relaties met verantwoording? Zo ja, wat is je ervaring – welke voordelen heb je er van gehad? Kun je enkele nadelen noemen van relaties met verantwoording aan een of meerdere mensen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal

Spreuken 12:15, 18:2,4,12,24, 19:3,8,16,20,27; Jacobus3:13-18

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 28 oktober 2023