MANNA 1036 OMGAAN MET DE SCHADUW IN HET DAGELIJKS LEVEN

MANNA 1036 Omgaan met de schaduw in het dagelijks leven

 Als verzekeringsagent heb ik meer dan gemiddeld met de dood te maken. Toen COVID-19 op z’n hoogtepunt was zijn vier van mijn klanten bezweken aan het virus en zijn er twaalf klanten  gestorven aan verschillende onderliggende ziekten. Sommigen stierven onverwacht terwijl anderen leden aan slepende ziekten.

De confrontatie met de onheilspellende schaduw van de dood is nooit gemakkelijk. Psalm 23, een psalm van David, wordt vaak gebruikt bij herdenkingsdiensten. Ik leerde deze zes verzen voor het eerst uit mijn hoofd toen ik een jongetje was en ik heb ze de afgelopen 68 jaar als een prachtige bemoediging ervaren toen ik met tegenslag te maken kreeg – vooral toen ik het “dal vol schaduw van de dood” onder ogen zag die in het vierde vers van deze korte psalm wordt beschreven.

Hier is het vers in zijn geheel. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” Deze psalm presenteert de goede herder, Jezus, die niet zal toestaan dat de schapen die Hem volgen door Satan, de Boze, worden beschadigd.

Voor hen die Jezus Christus volgen, wordt ons verzekerd dat de “schaduw van de dood” niet meer is dan dat – slechts een schaduw .Als kleine jongen was ik vaak bang voor schaduwen, maar ik groeide over mijn angst voor het donker heen en realiseerde me dat schaduwen ons geen kwaad kunnen doen – schaduwen zijn onschadelijk. Dit geldt zowel in het zakelijk verkeer als voor elk ander gebied van het leven.

Schaduwen zijn niets meer dan de afwezigheid van licht. Dit is wat de apostel Johannes noemt in Johannes 1:1-5: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.”

Er is duisternis in deze wereld sinds Adam en Eva van de verboden vrucht aten in de hof van Eden. Die duisternis zal blijven totdat Jezus triomfantelijk terugkeert. In de tussentijd moeten we bepaalde schaduwen onder ogen zien als ze ons leven binnen dringen. Maar dat is geen reden om bang te zijn voor de duisternis die ze lijken te creëren. Ik heb in mijn verleden extreem donkere momenten meegemaakt, maar ik ben nooit de zekerheid verloren dat God me door het dal van de schaduw des doods zou leiden. Misschien kun jij daar iets over vertellen door je eigen ervaringen.

Onze geestelijke vijand zal op allerlei manieren proberen om ons de hoop te doen verliezen. Maar soms zijn die donkere momenten een test en een kans om dichter bij God en Zijn Licht te komen, Die zeker alle duisternis zal wegnemen. Jakobus 1:2-3 zegt: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt”.

Sommigen blijven steken in die duisternis terwijl ze worstelen met hun zonden en verslavingen. De meesten van ons beleven echter slechts af en toe van die donkere momenten. Maar zelfs in een korte tijd kan je de greep voelen van de duisternis en kan het ons het gevoel geven dat we alle hoop verloren is. Het laatste vers in Psalm 23 zegt. “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” Ik had 40 jaar nodig om te beseffen dat God me daar wilde hebben. Ik draag nu graag mijn bestemming uit om in Zijn eeuwige, beschermende armen te blijven voor de rest van mijn dagen hier op aarde.

Als jij in het licht wilt blijven, moet ook jij Jezus in je hart ontvangen en Hem vragen om je helemaal te veranderen in een heel speciaal kind van de Koning – om je van de duisternis naar het licht te brengen.

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe vaak denk je aan de dood? Maakt het zicht daarop je bang? Hoe zit het met die “vallei van de schaduw des doods”, waar onbekende gevaren op de loer lijken te liggen – hoe ga je in je eigen leven om met die momenten van duisternis?

  1. Psalm 23 gaat over een herder die zijn schapen door donkere, schaduwrijke valleien leidt. Voel jij je wel eens als zo’n schaap, timide en weerloos, en wensend datje een zorgzame herder in de buurt had om je naar veiliger oorden te leiden? Leg je antwoord uit.

  1. Wat zijn enkele donkere dalen waar je nu mee te maken hebt, of die je in het recente verleden hebt moeten trotseren? Hoe reageer je meestal als zulke omstandigheden zich voordoen – wat is je “basisinstelling” voor het omgaan met beproevingen en tegenslag, of het nu op je werk is of in je privéleven?

  1. Het laatste vers van Psalm 23 verklaart: “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen”. Heb jij deze hoop, zo’n garantie van Gods liefde en bescherming? Zo ja, beschrijf dan wat dit voor jou betekent.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van de eMeal.

Psalm 23:1-6; Jesaja 40:28-31; Johannes 10:1-15, 11:25-26;1 Johannes 1:5-7

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 november 2023