Manna 1039 De valkuilen van succes

Manna 1039 De valkuilen van succes

Onlangs heb ik Anne Beiler, oprichter van Auntie Anne’s Pretzels, geïnterviewd over de valkuilen van succes. Ze was een Amishe thuisblijf moeder die alleen maar de basisschool had afgerond toen ze besloot haar familie te financieel te ondersteunen door te beginnen met een pretzel bedrijf. Anne liet het bedrijf groeien van een marktkraam van één boer tot meer dan 900 winkels overal op de wereld voordat ze het verkocht.

Een dergelijk succes waar je echt jaloers op zou kunnen zijn, kan veel verleidingen en valkuilen met zich meebrengen. We moeten actie ondernemen om ons hiertegen te wapenen. Zoals in Spreuken 22:6 staat: “Dorens en strikken liggen op de weg van wie slinks is, wie zijn leven wil bewaren, houdt zich ver daarvan.”

Het is belangrijk dat je je bewust bent van de valkuilen en valstrikken die voor je liggen. De eerste valkuil die velen tegenkomen, is lof. Toen Beiler begon met Auntie Anne Pretzels begonnen mensen haar te prijzen met haar succes. Maar zij dacht: “Ik ben niet briljant, ik ben een Amish thuisblijfmoeder die alleen maar de basisschool heeft afgerond.”

Maar ze moet toegeven dat ze uiteindelijk de lof begon te geloven. Ze maakte zichzelf wijs dat het haar uitmuntendheid was en niet zozeer Gods genade. In 1 Korintiërs 3:18 staat: “Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.” Als jouw successen jou lof brengen, maak jezelf dan niet wijs dat jouw succes alleen kwam uit Gods genade.

Een andere, veelgebruikte valkuil is macht. Wanneer zakenlieden groeien in succes, hebben ze de neiging ook te groeien in macht die heel eenvoudig corrupt wordt. Harvey Weinstein had de macht om actrices in de filmindustrie te maken of te breken. Hij maakte misbruik van zijn macht door veel vrouwen te verleiden in ruil voor beroemdheid.

In Prediker 4:1 lezen we: “En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster.” Macht kan worden gebruikt om anderen te laten profiteren, maar het kan ook worden misbruikt. Zoek een partner die je kan helpen voorkomen dat je bedwelmd raakt door macht.

Een derde valkuil is privacy. Privacy zoeken is belangrijk als je op zoek bent naar reflectie en rust, maar sommige leiders die succes beginnen te krijgen, vinden privacy te belangrijk. Sommigen gaan in isolatie vanwege persoonlijke onzekerheden, anderen kiezen ervoor alleen te zijn vanwege groeiende arrogantie dat zij beter zijn dan anderen.

Isolement is een van de favoriete werktuigen van onze geestelijke vijand. In 1 Petrus 5:8 worden we gewaarschuwd: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” Wanneer je geïsoleerd bent, is het heel gemakkelijk je eigen tekortkomingen en die van je organisatie over het hoofd te zien. Leven in gemeenschap met transparantie is een betere en veiligere strategie.

De laatste valkuil is trots. Ik heb in het bankwezen meerdere bedrijven gezien die te maken kregen met snel succes en die daardoor heel gunstig in het nieuws kwamen. De trots van top-executives leidde er vaak toe dat zij meer en meer aandacht wilden krijgen. Als ik meerdere artikelen zag over het bedrijf van een klant, bezocht ik die klant om er zeker van te zijn dat hun bedrijf niet werd verwaarloosd. Ik ontdekte dat het nastreven van trotse lofbetuigingen er vaak toe leidde dat de dagelijkse gang van zaken werd genegeerd. In Spreuken 16:18 worden we gewaarschuwd: “Trots komt vóór de ondergang en hoogmoed komt vóór de val.”

© 2023, Unconventional Business Network. Aangepast met toestemming. Bezoek www.unconventionalbusiness.org.UBN is een bediening van geloof in werk ten dienste van de internationale gemeenschap van kleine ondernemingen.

GESPREKVRAGEN

  1. Velen van ons, zo niet wij allemaal, geven het behalen van succes veel prioriteit. Ben jij het ermee eens dat succes samen gaat met valkuilen die mogelijk tot falen zouden kunnen leiden? Waarom wel of waarom niet?

  1. Kun je voorbeelden bedenken van tijden dat de valkuilen van trots of macht ertoe leidden dat personen of bedrijven faalden? Kun je redenen bedenken waarom dit is gebeurd?

  1. In het 27e hoofdstuk van Spreuken vinden we twee voorbeelden van de strik van lofprijzing. Spreuken 27:2 zegt: “Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen.” Dan staat er in Spreuken 27:21: “Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, zo wordt iemand getoetst op zijn goede naam.” Zie je een verschil tussen deze twee vermaningen? Zo ja, op welke manieren?

  1. Een laatste valkuil die volgens Mr. Boxx gepaard kan gaan met succes is die van privacy of isolement. Bedenk een scenario waarin dit zich zou kunnen ontwikkelen. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat dit gebeurt en wat zijn de gevolgen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 11:14, 12:15, 13:13-14, 16:2, 17:3,10, 19:20, 27:17; Prediker4:9-12

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 25 november 2023