Manna 1040 Is groei voor een bedrijf altijd goed?

MANNA 1040 Is groei van een bedrijf altijd goed?

Mijn familie bestaat uit mensen die voor zichzelf werkten en hun eigen bedrijf hadden. Ik heb altijd geweten dat ik hetzelfde wilde doen. Mijn algemene plan was om een vaardigheid of ambacht te ontwikkelen waarmee ik creatief kon zijn, mijn eigen schema kon bepalen en financieel zo succesvol kon zijn dat ik me niet veel zorgen hoefde te maken of ik wel genoeg geld had voor de dingen die ik nodig had.

Ik in 1973 startte ik het bedrijf ‘Mathis Photo’ en binnen een paar jaar konden mijn vrouw en ik een huis kopen, twee nieuwe auto’s, genieten van reizen en beginnen te sparen voor ons pensioen. Dat waren mijn doelen en die bereikten we. Mijn vrouw en ik werkten samen vanuit huis. We namen bewust de beslissing om zo lang mogelijk te blijven doen wat we deden, zonder uit te breiden of meer werk aan te nemen dan we zelf aankonden. Later verhuisden we naar een kleine winkelruimte, maar zelfs toen bleek samenwerken ideaal.

Als we werknemers in dienst hadden genomen, meer diensten of extra locaties hadden toegevoegd, had ik manager moeten worden en het werk moeten opgeven waar ik zo van hield. De meeste bedrijfseigenaren lijken deze doelen niet te delen en denken dat het uitbreiden van hun bedrijf altijd de beste optie is. Als gevolg daarvan ervaren velen de stress van het lonen betalen, de kwaliteit van het werk lijdt eronder en vaak gaat hun bedrijf failliet.

Helaas wordt vaak aangenomen dat de maatstaf voor een succesvol bedrijf de totale verkoop is, hoeveel werknemers je hebt, hoeveel nieuwe locaties er bijkomen of hoe groot het magazijn voor producten is. Werk doen waar we plezier in hebben, gewoon voor onszelf en onze gezinnen zorgen, lijkt op de achtergrond te raken.

Het kleine familiebedrijf, zelfs één dat al vele jaren succesvol is, wordt zelden gewaardeerd. De zogenaamde “buurtwinkel” krijgt meestal een negatieve duiding, ook al zijn een individu, een koppel of een paar familieleden die samen een bedrijf runnen bijna altijd het meest duurzame model voor het produceren van uitstekende producten en diensten over een lange periode.

Toen mijn vrouw en ik een aantal jaren een koffiehuis runden, was het inhuren van personeel noodzakelijk om het werk uit te voeren. We stelden echter vast dat het beste model om de verwachtingen die we voor dat koffiehuis hadden te realiseren, was om het op één locatie te houden. Na die opmerkelijke ervaring heb ik de afgelopen 15 jaar weer alleen gewerkt en ik vind het heerlijk wat ik doe.

In het oudtestamentische boek Prediker staat deze observatie: “Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel.”(Prediker 5:18). Dit is geen schande.

Dit is niet om iedereen te kleineren die met een groeiend bedrijf wil werken of hoger op de bedrijfsladder wil komen. Maar iedereen die van plan is om een bedrijf te starten, doet er verstandig aan om goed na te denken over hoe hij of zij de groei van het bedrijf wil aanpakken en wat de uiteindelijke doelen van het bedrijf zijn. Is het plan om zoveel mogelijk geld te verdienen, zoveel mogelijk mensen een baan te bezorgen of het bedrijf te verkopen aan een groot conglomeraat? Of wil men misschien een goed leven hebben met zo weinig mogelijk stress en zorgen?

De woorden van Efeziërs 6:7,8 dienen als een goede richtlijn voor hoe we werken, ongeacht de grootte van onze onderneming: “en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf (werknemer), hetzij vrije.”

© 2023. Jim Mathis is schrijver, fotograafen eigenaar van een klein bedrijf in Overland Park, Kansas. Zijn laatste boek is The Camel and the Needle, A Christian Looks at Wealth and Money. Voorheen was hij eigenaar van een koffiehuis en directeur van CBMC in Kansas City, Kansas en Kansas City, Missouri.

GESPREKVRAGEN

  1. Heb je een klein bedrijf, of heb je dat ooit gewild? Zo ja, wat zijnje algemene doelen – of wat denk je dat ze zouden zijn?

  1. Wat zijn volgens jou de voor- en nadelen van het hebben van een kleinbedrijf in tegenstelling tot het werken in of het hebben van een leidinggevenderol in een groot bedrijf?

  1. Waarom denk je dat zoveel mensen zakelijk succes vooral zien intermen van cijfers: steeds meer omzet, groeiend aantal werknemers enuitbreiding naar nieuwe gebieden en een groter marktaandeel? Denk je dat hetfalen om deze dingen te bereiken een mislukking is? Waarom wel of waarom niet?

  4.Prediker 5:18 spreekt over “en het goede tegenieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt….”. Wat is jouwmening over iemand die succes alleen maar ziet in het genieten van het werk dathij of zij doet? Waar past God volgens jou in deze vergelijking?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 10:4-5, 12:11,24, 16:26, 22:29; 1Korintiërs 3:9; Kolossenzen 3:17,23-24

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 1 december 2023