Manna 1042: De waarde van een lange termijnblik

MANNA 1042: De waarde van een lange termijn blik

De basketbal coach van mijn zoon had altijd een eenvoudige boodschap: “Laat het basketbal van je middelbare school jaren niet het beste of slechtste zijn dat je ooit is overkomen in het leven. Als dat zo is, dan hebben we gefaald als coaches.” In andere woorden – geniet van elk moment, maar zorg ervoor dat je betekenis, zekerheid en succes in het leven groter is dan 1-3 jaren op en neer rennen in een sporthal om te proberen een bal in een net te krijgen.

Een lange termijn blik op het leven is essentieel voor een bloeiend leven. Hier zijn 4 redenen:

  1. Met een lange termijn blik reageren we goed op mislukkingen: Als we begrijpen dat het leven niet stopt wanneer iets slechts gebeurt, dan realiseren we ons dat we door de schaduw heen kunnen komen en (weer) kunnen bloeien. De Britse minister president Winston Churchill zei, “Succes is niet het einde, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan, dat telt.” Als een man zoals Churchill,

die grotere uitdagingen heeft gekend dan de meeste van ons ooit zullen tegenkomen, met zo’n perspectief kon leven, dan zouden wij ook geïnspireerd moeten zijn om door de alledaagse problemen heen te kunnen kijken en realiseren dat we opbloeien als we het hebben doorstaan.

  1. Met een lange termijn blik reageren we goed op succes. Vanuit een zakelijk perspectief kan succes gevaarlijker zijn dan falen omdat we stoppen met groeien. De lange termijn blik laat zien dat succes uit het verleden me niet los maakt van de noodzaak om te blijven groeien. Nog belangrijker, een lange termijn blik op succes staat ons toe om te genieten van succes met nederigheid, realiserende dat onze tijdelijke winsten, hoewel ook mooi en waardig om te vieren, slechts een druppel zijn in de emmer van het leven.

  1. Een lange termijn blik helpt ons om te ontspannen: Een lange termijn blik op het leven gaat niet alleen over het doorzetten bij moeilijkheden, het helpt ons ook om te ontspannen. Als niet alles afhangt van het heden en onmiddellijke acties, worden we meer accepterend. Kleine uitglijders en ongemakken dragen minder gewicht en vergeving komt gemakkelijker. Dit is essentieel voor een bloeiend leven. Anders worden we bittere oude mensen.

  1. De lange termijn blik zet ons ertoe aan om na te denken over ons nalatenschap. Toen ik me aan het voorbereiden was op een spreekbeurt, las ik opnieuw over William Wilberforce, Martin Luther en St. Ignatius Loyola. Deze leiders waren allemaal echte voorbeelden van heldhaftig leiderschap en hadden ongetwijfeld een lange termijn blik op het leven en de impact ervan. Hoe blijft jouw impact er als je er niet meer bent?

Het hebben van een lange termijn visie betekent niet dat “het nu” er niet toe doet. Persoonlijk falen, onrecht door systemen, grote tragedies zijn reëel en pijnlijk. Ze doen ons stoppen met waar we mee bezig zijn en vragen om een reactie. Maar het hebben van een blik op de lange termijn op deze momenten staat ons toe om te zeggen dat het verhaal nog niet af is (en dat wijzelf niet de schrijver zijn).

In het boek Hebreeën vertelt de schrijver ons over het grote geloof van Abraham. “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.”

Abraham was in staat om een vergankelijk leven te leiden voor vele jaren, omdat hij God vertrouwde met zijn toekomst. En omdat hij geloofde in een ultieme visie en doel van zijn leven – een eeuwig leven met zijn schepper: God. Deze basis liet hem met perspectief vooruit kijken en moedigde zijn geloof aan. Het is ongelooflijk wat we kunnen bereiken en hoe ver we bereid zijn om te reizen met onze harten veilig in de hand van God.

Jezus Christus leerde ons dat we “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen” (Mattheüs 6:19-20). Dat is het hebben van een blik op de langere termijn.

©2023. Dr. Stephen R. Graves omschrijft zichzelf als organisatie strategist, praktisch theoloog en sociaal kapitalist. Hij adviseert leidinggevenden, eigenaren evenals jonge ondernemers. Hij heeft verschillende boeken geschreven en vele artikelen en is een publieke spreker. Zijn website is www.stephenrgraves.com.

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe zou je jouw perspectief op het leven beschrijven – is het korte termijn of kun je ook een lange termijn blik op je leven hebben, wat je bereikt hebt en waarin je gefaald hebt? Leg je antwoord uit.

  1. Hoe denk je dat een lange termijn visie op het leven ons zou kunnen helpen om effectiever om teg aan met falen en er beter van te worden?

  1. En hoe zit het met succes – gebaseerd op jouw ervaring, geeft een lange termijn blik op het leven ook een ander perspectief op de successen die we ervaren?

  1. In de Bijbelse voorbeelden die gegeven zijn van Abraham en Jezus Christus, zij spraken over en lieten een vaststaand geloof zien in de eeuwige impact van ons geloof en acties. Herken je dit voor jezelf? Hoe vaak stop jij om de potentiël eeeuwige impact van je beslissingen en acties te overdenken?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:11,24, 21:5, 24:27,30-34, 27:18; Mattheüs 6:19-22, 7:24-27

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 december 2023