Manna 1043 Zoek hoop in hopeloze tijden

MANNA 1043 Zoek hoop in hopeloze tijden

Een van de indirecte gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie – we zouden het “nevenschade” kunnen noemen – is een dramatische toename van mensen van alle leeftijden die gevoelens van hopeloosheid ervaren. Tijdens de pandemie wisten veel mensen niet waar ze terecht konden. Hopeloosheid en wanhoop werden constante met gezellen. Voor sommigen leidde dit tot een terugkeer naar verslavingsgedrag hun uit het verleden. Anderen namen zelfs de onomkeerbare beslissing om een einde aan hun leven te maken om aan hun angst en pijn te ontsnappen.

Ik zal nooit vergeten dat ik van één van mijn cliënten hoorde dat zijn ex-vrouw had besloten om een einde aan haar leven te maken. Hij had nog steeds een levensverzekering op haar afgesloten, ook al had ze hun gezin meer dan drie jaar eerder verlaten. De overlijdensuitkering kon echter op geen enkele manier de pijn wegnemen die hij en zijn twee jonge jongens moesten dragen door haar verlies. Iemand heeft zelfmoord “een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem” genoemd. Met haar beslissing om zichzelf van het leven te beroven, verloor dit gezin het contact met iemand van wie ze hielden.

Het leven is kostbaar en ik heb me altijd afgevraagd hoe iemand dat zomaar kan opgeven, hoe somber of hopeloos de dingen ook lijken. Ik beschouw het zoeken naar hoop in schijnbaar hopeloze tijden als een inspanning die de moeite waard is. We krijgen allemaal te maken met moeilijkheden tijdens de seizoenen van ons leven. Als volgeling van Christus ben ik gaan begrijpen dat het leven niet altijd gemakkelijk is – en dat is ook niet de bedoeling. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “….. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33).

Ik vind ook bemoediging in deze tekst uit het lied “Because He Lives” van de Gaither Vocal Band: “Because He lives, I can face tomorrow; Because He lives all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living just because He lives.”

(“Omdat Hij leeft, kan ik morgen aan; Omdat Hij leeft is alle angst verdwenen; Omdat ik weet dat Hij de toekomst in de hand heeft. Alleen omdat Hij leeft is het leven het waard om geleefd te worden.”)

Dit zijn prachtige woorden die ik in mijn geheugen heb gegrift; af en toe betrap ik mezelf erop dat ik ze zing in ontmoedigende tijden. Zoals de meesten van ons bevind ik me veel vaker in dalen dan op bergtoppen.

De ervaring heeft me geleerd dat God me daar het liefst gebruikt, wanneer ik me het dichtst bij anderen voel die bemoediging nodig hebben. Daarom zijn onze persoonlijke ervaringen zo belangrijk. We moeten ze delen met anderen die misschien door soortgelijke omstandigheden gaan.

Hopeloosheid is een tactiek van onze geestelijke vijand, die in de Bijbel wordt aangeduid als Satan. Hij en zijn demonen willen gevoelens van hopeloosheid aanwakkeren en zoveel mogelijk mensen neerhalen als ze maar kunnen. Zoals C.S. Lewis verklaart in zijn krachtige boekje The Screwtape Letters, is Satan een leugenaar en een bedrieger. Zijn doel is altijd geweest om ons te misleiden en onze levens te vernietigen. Het antwoord hierop is onze eeuwige hoop in Jezus Christus.

Voor iedereen die zijn vertrouwen heeft gesteld in Christus als Redder en Heer, weten we dat ons eeuwige welzijn veilig is. Het verlossingswerk vond bijna 2000 jaar geleden plaats toen Christus stierf voor ons en onze zonden in het verleden, het heden en de toekomst. Maar Zijn werk gaat vandaag de dag door. We hebben Zijn belofte: ” Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.” (Hebreeën 13:5). Jezus zei ook tegen Zijn volgelingen: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:20).

Zelfs als alles hopeloos lijkt, kunnen we ons aan een andere zekerheid vastklampen: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41:10).

 © 2023, alle rechten voorbehouden. Jim Langley schrijft al meer dan 30 jaar terwijl hij als levens- en ziekteverzekeringsagent werkt. De laatste jaren is zijn passie zich gaan richten op het schrijven over zijn relatie met God. Zijn doel is om anderen aan te moedigen om ook tot Hem te naderen. Hij is al lange tijd lid van CBMC en begon met het schrijven van “Fourth Quarter Strategies” in 2014.

GESPREKVRAGEN

  1. Bent je het eens met de inschatting dat er de laatste jaren een dramatische toename is geweest van het aantal mensen dat gevoelens van hopeloosheid en wanhoop heeft ervaren of ervaart? Zo ja, welke factoren zijn hier volgens jou debet aan?

  1. Heb jij, of iemand in je omgeving, een van deze gevoelens ervaren? Hoe heb je daarop gereageerd?

  1. De schrijver stelt dat geloof in Jezus Christus – niet alleen in het werk dat Hij deed om eeuwige verlossing en vergeving te bieden, maar ook wat Hij vandaag in ons leven wil doen – ons een gevoel van hoop en vertrouwen kan geven, zelfs in tijden die zonder hoop lijken? Ben je het hiermee eens? Zo ja, hoe heb je dit in je leven ervaren?
  2. Als je iemand anders zou tegen komen die moedeloos en zonder hoop was geworden, welke stappen denk je dat het meest behulpzaam zouden zijn?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Romeinen 5:6-8, 8:28,37-39; Efeziërs6:10-17; 1 Tessalonicenzen 5:8-11; Titus 2:13-14.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 6 januari 2024