MANNA 1044 De waardigheid van werk bevestigen

MANNA 1044 De waardigheid van werk bevestigen

De wereldwijde pandemie heeft vrijwel ieder van ons geraakt. Ook al zijn er geen ernstige waarschuwingen meer, de impact ervan werd nog maandenlang gevoeld nadat gezondheidsambtenaren hadden verklaard dat de gezondheidscrisis voorbij was.

Op het hoogtepunt van de pandemie werden bedrijven zoals restaurants en detailhandels gedwongen te sluiten. Voor bedrijven die wel open bleven, moesten veel werknemers hun werk vanuit huis doen. Voor COVID-19 hadden de meeste bedrijven geen moeite lege posities in te vullen wanneer dat nodig was. Maar na de pandemie hebben veel werkgevers moeite om personeel te vinden om vrijgekomen vacatures in te vullen.

Je ziet echt overal borden met “Personeel gezocht”. Bij sommige restaurants werden klanten begroet met borden met de tekst “Even geduld graag. We hebben te maken met personeelsgebrek. Wees dankbaar naar degenen die bereid zijn te werken.” Een aantal jaren later is dit probleem er nog steeds. Er zijn vele redenen voor deze banenkloof, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Eén ding is zeker: dit is een vreemde tijd met meer beschikbare banen dan mensen om ze in te vullen. Wanneer mensen een financieel veiligheidsnet hebben door overheidssubsidies, zijn ze minder gemotiveerd om te gaan werken. In Spreuken 16:26 in het Oude Testament van de Bijbel staat: “De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe”.

Als deze nieuwe manier om tegen werken aan te kijken aanhoudt, moeten we misschien wel nieuwe manieren vinden om mensen te motiveren om te gaan werken. Eén van die manieren is door een oude waarheid nieuw leven in te blazen: het is belangrijk om waardigheid te vinden in je werk. Als je werkgever, opzichter of leider bent, moet je ernaar streven dat je medewerkers deze waardigheid voelen en waarderen. Hierna staan een aantal Bijbelse principes om over na te denken:

Werk past al vanaf het begin in het plan van God. In het scheppingsverhaal in de Bijbel, nadat de drie-enige God de mens heeft geschapen “naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”, was zijn eerste instructie dat de mens moest gaan werken: “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! “Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen” (Genesis 1:28-29).

Ongehoorzaamheid heeft werken moeilijk gemaakt. Alles ging prima, tot Adam en Eva het bevel van God overtraden door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Het resultaat van hun verkeerde acties, wat door de Bijbel “zonde” wordt genoemd, was Gods verklaring: “U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. … In het zweet van uw gezicht zult u brood eten” (Genesis 3:17-19).

Werken is misschien zwaar, maar kan ook veelbelovend zijn. Om waardigheid te vinden in ons werk, moeten we een paar belangrijke vragen beantwoorden. Deze zijn: “Waarom werken we?” en “Wie dienen we uiteindelijk?”. Deze vragen worden beantwoord op verschillende plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld Colossenzen 3:17, 23-24. Hier staat: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. … En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus”.

In ons werk dienen we onze klanten, onze werkgevers en uiteindelijk God. En ze verdienen allemaal ons beste.

GESPREKVRAGEN

Heb je gemerkt dat er sinds de pandemie een voortdurend gebrek is aan personeel voor bepaalde soorten werk, bijvoorbeeld in de horeca of in de detailhandel en zelfs in bepaalde beroepen die van levensbelang zijn? Wat zijn volgens jou de oorzaken van dit post-pandemische fenomeen?

Wat komt er in jou op als je de term “waardigheid in werken” leest? Ben je het eens met de opvatting dat werk inherente waardigheid in zich draagt, in ieder geval wanneer het goed wordt gedaan en om de juiste redenen? Waarom of waarom niet?

Het eerste hoofdstuk van Genesis leert ons dat God het idee van werken heeft geschapen, wat voor het eerst te zien was in Zijn eigen werk: het creëren van de aarde en vervolgens het hele universum, en vervolgens verantwoordelijkheid te geven aan werkende mannen en vrouwen. Hoe beïnvloedt denken of hou zou denken beïnvloeden jouw eigen benadering van werk?

Op welke manieren kunnen wij onze medewerkers, collega’s, klanten en anderen die we op de markt tegen komen, het concept van waardig werk bijbrengen en aanmoedigen?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:11, 14:23, 18:9, 22:29, 24:30-34; Prediker 9:7-10; 1 Korintiërs3:9

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 13 januari 2024.