MANNA 1045 HEEFT IEMAND OF IETS JE “KAAS” VERPLAATST?

MANNA  1045 Heeft iemand of iets je ‘kaas’ verplaatst?

Onlangs herlas ik het klassieke boek “Who Moved My Cheese?” van Spencer Johnson, M.D. Deze allegorie werd voor het eerst gepubliceerd in 1998 en resoneert vandaag de dag nog steeds na voor velen van ons. Nu het tempo van de veranderingen in onze wereld dagelijks lijkt te stijgen – misschien wel meer in het bedrijfsleven dan waar dan ook – blijft dit boekje zijn ondertitel “Een verbazingwekkende manier om om te gaan met verandering in je werk en in je leven” eer aan doen.

Als je het verhaal niet kent, het gaat over twee muizen (Sniff en Scurry) en twee kleine mensjes (Hem en Haw) die door een doolhofreizen op zoek naar kaas. Wanneer ze een overvloedige voorraad ontdekken, keren ze elke dag terug naar die plek en genieten van hun kaas. Maar op een dag is de kaas verdwenen.

Na enige verwarring, waarbij ze zich afvragen wat er is gebeurd met de kaas die er altijd was, beginnen de muizen elders in het doolhof naar kaas te zoeken. Na verloop van tijd worden hun inspanningen beloond want ze vinden meer en betere kaas dan voorheen. De kleine mensjes weigeren echter aanvankelijk te accepteren dat hun kaas weg is. Elke dag keren ze terug naar de oude plek, maar ze vinden geen kaas

Uiteindelijk besluit Hem, gedreven door honger, elders in het doolhof op zoek te gaan naar kaas. Zijn tegenhanger Haw is echter koppig. Hij weigert te erkennen dat de kaas niet meer op de vertrouwde plek te vinden is. “Wie heeft mijn kaas verplaatst?!” vraagt hij herhaaldelijk.

Vele duizenden zakenmensen en professionals kunnen zich het ‘kaas’-verhaal kunnen identificeren. Hun zoektocht is misschien niet naar echte kaas – hun ‘kaas’ is misschien meer klanten, een bevredigendere carrière, meer geld, een gelukkiger leven of iets anders. Terugkeren naar dezelfde plek op zoek naar deze ‘kaas’ wanneer de voorraad op is, is zinloos. De zoektocht naar ‘kaas’ moet op een andere manier.

In mijn eigen carrière is de ‘kaas’ talloze keren verplaatst. Vaak was de verandering verontrustend. Ik voelde me op mijn gemak bij het werk dat ik deed. Het was vertrouwd, ik had het gevoel dat ik alles onder controle had en het vooruitzicht van een grote verandering was op zijn zachtst gezegd verontrustend.

De Schrift spreekt niet specifiek over kaas, maar ze gaat wel in op de uitdagingen wanneer iemand of iets onze ‘kaas’ lijkt te hebben verplaatst. Hier zijn een paar voorbeelden hoe het geloof kan helpen als onze ‘kaas’ is verplaatst:

Voor alles is een tijd. Weinig dingen in het leven blijven hetzelfde. Verandering, of we het nu leuk vinden of niet, is onvermijdelijk: “Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel…. een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken… een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen…”(Prediker 3:1-8).

God bepaalt wanneer de ‘kaas’ verplaatst. Wanneer verandering nodig is, kunnen we erop vertrouwen dat God al weet wat het beste voor ons is. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29:11).

Als onze ‘kaas’ beweegt, is daar meestal een goede reden voor. God heeft een overkoepelend doel en Hij zal de veranderingen waarmee we in ons leven te maken krijgen in Zijn plan passen. “Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden. De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf….” (Spreuken 16:3-4). “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen (Spreuken16:9).

© 2023. Robert J. Tamasy heeft het volgende gepubliceerd:Marketplace Ambassadors: CBMC’sContinuing Legacy of Evangelism and Discipleship; Business at Its Best:Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Pursuing Life With aShepherd’s Heart, geschreven samen met Ken Johnson; and The Heart of Mentoring, geschrevensamen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op:www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

  1. Had je al gehoord van het boek “Who Moved My Cheese” voordat je deze eMeal las? Wat vind je van deze allegorie – moralistisch verhaal – zoals die kort beschreven werd?

  1. Kun je je verplaatsen in de muizen en de kleine mensen in hun verbazing wanneer ze ontdekken dat de kaas verplaatst is? Denk aan een moment waarop je eigen ‘kaas’ is verplaatst. Hoe reageerde jij op die situatie? Leek je meer op de muizen, die snel besloten om de kaas ergens anders te gaan zoeken, of leek je meer op Hem en Haw, die koppig of met tegenzin wachtten tot de kaas weer op zijn vertrouwde plek lag? Leg je antwoord uit.

  1. Wat zijn enkele van de factoren in het bedrijfsleven van de 21e eeuw die ervoor zorgen dat onze ‘kaas’ vaak verhuist, vaak wanneer dat het meest ongelegen of onverwacht lijkt?

4.Hoe kan ons geloof in de Heer ons kracht en vertrouwen geven als we proberen om te gaan met de gevolgen van onverwachte of ongewenste veranderingen in ons leven of onze loopbaan? Hoe kan het ons helpen in hoe we reageren, op zoek naar waar onze ‘kaas’ gebleven is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken3:5-6, 16:25, 21:2; Jesaja 26:3, 41:10; Mattheüs 6:25-34; Filippenzen 4:6-7.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 maart 2024.