MANNA 1046: 10 regels voor succesvolle boeren én het leven

MANNA 1046: 10 regels voor succesvolle boeren én het leven

Ik heb genoten van de succesvolle jaren in de vastgoedsector, maar toch heeft de invloed van het opgroeien op een boerderij me nooit verlaten. Mijn familie heeft nog steeds een boerderij in Pierre, Zuid Dakota, V.S. en ik ga er vaak naartoe. In die relatief stille boerensetting, tussen koeien, stieren, paarden en andere dieren heb ik belangrijke lessen geleerd.

Onder andere wat ik noem ‘de tien Regels voor succesvolle boeren – en het leven’.

Ik denk dat je verbaasd zult zijn en enthousiast als je ze leest, dus hier zijn ze alle tien:

  1. Doe je werk als het gedaan moet worden.2.   Doe je werk als het gedaan moet worden.
  2. Doe je werk als het gedaan moet worden.4.   Doe je werk als het gedaan moet worden.
  3. Doe je werk als het gedaan moet worden.6.   Doe je werk als het gedaan moet worden.
  4. Doe je werk als het gedaan moet worden.8.   Doe je werk als het gedaan moet worden.
  5. Doe je werk als het gedaan moet worden.10. Doe je werk als het gedaan moet worden.

Hoewel ik niet meer fulltime werk en leef op een boerderij, dienen de 10 regels hierboven nog steeds als een reminder en motivator voor hoe ik elke dag mijn verantwoordelijkheden benader. Als ik kijk naar mijn dagelijkse ‘To do’ lijst, dan realiseer ik me vaak dat er meer op staat dan ik kan doen. En toch vind ik alles op mijn lijst belangrijk en moet het gebeuren. Er zijn geen optionele of onbelangrijke zaken op mijn lijst.

De vraag is dan ook, hoe kan ik al deze belangrijke dingen gedaan krijgen? Sta ik eerder op dan gebruikelijk – en ik sta al vroeg op – en werk ik langer door tot in de avond? Ervaring heeft me geleerd dat dit niet de oplossing is. Een betere aanpak is, alles wat ik moet doen bij de Heer brengen en Hem vertrouwen om mij in staat te stellen om datgene te doen wat er gedaan moet worden.

Psalm 127:2 geeft ons dit inzicht: “Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.” Werk op een boerderij, in een kantoor, in huis – in elk geval zal er altijd meer te doen zijn, dan er tijd lijkt te zijn. Door op God te vertrouwen krijgen we de kracht en capaciteit om het te bereiken.

Dat betekent niet dat we in bed blijven of werkeloos achter ons bureau zitten en verwachten dat de Heere ons werk doet. Ik heb veel wijsheid gevonden in het perspectief dat de theoloog Martin Luther gaf: “Bid alsof het allemaal van God afhangt, als je daarmee klaar bent, ga dan aan het werk alsof het allemaal van jou afhangt.” Hij zei ook, “Ik heb vandaag zoveel te doen, ik moet meer tijd doorbrengen op mijn knieën (in gebed).”

Ik ben vaak gedwongen geweest om meer tijd door te brengen in God’s Woord en gebed – om vervolgens de rest van de dag in te gaan met de focus op ‘het volgende ene ding’ dat Hij aangaf. Door deze aanpak te hanteren, streef ik ernaar om God te behagen, in plaats van mensen of mezelf. Het helpt om de druk en de stress te verminderen bij dagelijkse verantwoordelijkheden. Als ik de houding aanneem dat alles wat ik doe uiteindelijk ter ere van God is, dan mag ik er zeker van zijn dat Hij met me is en me de kracht zal geven om te doen wat er moet gebeuren.

Kolossenzen 3:23-24 drukt dit duidelijk uit: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.”

We moeten werken als voor de Heere, in alles wat we doen. Moge ik (en jij) deze dag goed afsluiten. Voor Zijn eer en ten gunste van anderen.

Ken Korkow woont in Omaha, Nebraska, U.S.A., waar hij dient als regionale directeur voor CBMC. Deze tekst komt uit “Fax of Life” column. Gebruikt met toestemming.

GESPREKVRAGEN

  1. Wat is jouw reactie op de ‘10 Regels’?

  1. Hoe benader jij de dag, wanneer je kijkt naar je agenda, deadlines, en je je realiseert dat er meer gedaan moet worden dan mogelijk is op die dag? Raak je in paniek, mopper of klaag je of iets anders?

  1. Geloof je dat gebed en vertrouwen op God de druk en stress van een veeleisende baan verlagen? Waarom wel of niet? Als je het gelooft, kun je enkele voorbeelden geven?

  1. Wat betekent het om te ‘werken voor de Heere in plaats van voor mensen?’ Denk je dat het aannemen van deze houding het werk – en hoe je het doet – anders doet lijken? Leg uit waarom.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Spreuken 12:24, 14:23, 24:27, Prediker 3:12-13, 4:9-12, 9:10; Kolossenzen 3:17

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 27 januari 2024.