Manna 1047 Gezonde werkgrenzen vastleggen

MANNA 1047 Gezonde werkgrenzen vastleggen

Het werkende leven kan gevuld zijn met stress: deadlines die je moet halen, offertes die je moet opstellen, doelen die je moet bereiken, winstmarges waar je je aan moet houden. Door al deze eisen worden veel werkplekken ongezonde omgevingen die slecht kunnen zijn voor het fysieke mentale en emotionele welzijn van medewerkers.

De Harvard Business Review, al jarenlang een gewaardeerde zakelijke publicatie, heeft dit probleem behandeld bij de managementtips in een van zijn uitgaven. De aanbevelingen waren gefocust op het belang van het stellen van gezonde werkgrenzen voor je team. Het is interessant om op te merken dat elk van deze aanbevelingen wordt bevestigd doorprincipes die worden onderwezen in het zeer oude “zakenboek” dat we Bijbel noemen.

Dit zijn de drie tips die de Harvard Business Review heeft gepresenteerd over hoe leiders hun team kunnen helpen van gezonde grenzen te genieten, wat niet alleen leidt tot meer productiviteit, maar ook tot hoge niveaus van tevredenheid en voldoening op de werkplek:

In de eerste plaats: zorg dat je als leider het goede voorbeeld geeft. Wanneer deadlines nadere nof een belangrijke account in gevaar lijkt te komen, is het makkelijk om te vergeten dat werknemers en collega’s ook een leven buiten kantoor hebben. We moeten serieus rekening houden met de mogelijk negatieve impact die het versturen van e-mails laat op de avond of het nooit kunnen nemen van een lunchpauze kan hebben.

We moeten er eerlijk over nadenken hoe we zouden reageren als iemand buitensporige eisen zou stellen aan onze persoonlijke tijd. Leiders zetten de toon voor degenen die hen volgen. Op een dag, nadat hij een daad van dienstbaarheid had verricht, zei Jezus Christus “Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan” (Johannes 13:15). Hij verwachtte niet van hen dat ze iets deden wat Hij niet wilde doen.

Ten tweede, plan elke week extra tijd in. Velen van ons zijn overdreven optimistisch en doen soms beloftes om projecten te voltooien op tijdschema’s die onredelijk blijken te zijn. Als leiders moeten we medewerkers aanmoedigen om elke week tijd vrij te maken om aan onafgemaakte projecten te werken.

Bij een andere gelegenheid waarschuwde Jezus een grote menigte die om Hem heen verzameld was: “Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten” (Lucas 14:28-29).

Ten derde, vergroot de transparantie van de werkdruk. Neem regelmatig contact op met het personeel en vraag wat zij van hun werkdruk vinden. Luister naar hen en wees bereid om te reageren op manieren die hen kunnen helpen en onnodige lasten kunnen verlichten. Spreuken 27:23-26 adviseert: “Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden. … Als het eerste gras verdwenen is, het tweede gras verschijnt, en de kruiden van de bergen verzameld zijn, dan zult u lammeren hebben voor uw kleding en bokken als koopprijs voor een akker.”

De mensen met wie we werken, zijn natuurlijk veel waardevoller dan boerderijdieren. Daarom moeten we ons nog meer zorgen maken over hun welzijn als ze elke dag met ons samenwerken op de werkplek. Je team heeft gezonde werkgrenzen nodig, wat ook inhoudt dat je ze naar rustmomenten leidt. Hebreeën 4:10 zegt: “want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.” Als zelfs God een pauze moest nemen van zijn werk, hoeveel te meer moeten wij danhetzelfde doen?

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe zou je je werkomgeving omschrijven? Gezond of ongezond vanwege de niet aflatende druk om projecten af te ronden en doelen en doelstellingen te bereiken? Licht je antwoord toe.

  1. Wat zijn volgens jou gemakkelijk waarneembare symptomen van een ongezonde werkomgeving? Hoe zou je deze problemen onder de aandacht brengen van de mensen met autoriteit?

  1. Er wordt gesuggereerd dat leiders het goede voorbeeld moeten geven als het gaat om het bevorderen van gezonde werkgewoonten en filosofieën. Ben je het ermee eens dat topmanagers deze verantwoordelijkheid moeten dragen? Zo ja, hoe gewoon vind jij het dat leiders dit doen?

  1. Denk je dat “transparantie van de werklast” – je personeel aanmoedigen om zorgen over hun werklast open en eerlijk te communiceren – op de meeste werkplekken bevorderd wordt? Waarom wel of waarom niet?

UITDAGING

Of we nu belangrijke besluitvormingsposities bekleden of niet, we kunnen er allemaal naar streven om een positieve invloed uit te oefenen op onze werkplek. Het is echter vaak moeilijk om noodzakelijke veranderingen alleen door te voeren. Heb je iemand (of meer dan één persoon)die je kan steunen bij je inspanningen om je werkomgeving te verbeteren? In Prediker 4:9 staat: “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.”

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Ezechiël 34:12; Mattheus 7:12, 22:39; Lucas 6:21; 1 Petrus 2:21

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 3 februari 2024