Manna 1048: Stille wanhoop of vreugdevolle verwachting?

MANNA  1048 Stille wanhoop of vreugdevolle verwachting?

In het midden van de 18e eeuw deed essayist, dichter en filosoof Henry David Thoreau een uitspraak die bij velen van ons bekend is geworden: “De massa van de mensen leidt een leven van stille wanhoop”. In Thoreau’s uitgebreide citaat zei hij: “Wat berusting wordt genoemd is bevestigde wanhoop….”. Een stereotype maar onbewuste wanhoop gaat zelfs schuil onder wat de spelen en het vermaak van de mensheid wordt genoemd.”

Niet de meest verheffende observatie, toch? Maar meer dan 150 jaar later zit er nog steeds een kern van waarheid in, niet waar? Deze “stille wanhoop” die hij aanhaalde leek voor veel mensen nog maar een paar jaar geleden acuter te worden tijdens de wereldwijde pandemie. Dagelijkse routines werden verstoord, mensen verloren hun baan, quarantaines en lockdowns versterkten het gevoel van isolement. Wat we als “normaal” kenden, werd op zijn kop gezet.

Misschien ken je iemand wiens leven voldoet aan de beschrijving van “stille wanhoop” of misschien heb je dat zelf ook wel eens zo gevoeld. We reageren allemaal verschillend op veranderingen, maar wanneer de onzekerheid van het leven soms grenst aan chaos, is het begrijpelijk dat wanhoop een goed woord wordt om onze gemoedstoestand te beschrijven. Het tempo van veranderingen neemt voortdurend toe. De eisen op het werk zijn complexer dan ooit. Als we ons in een neerwaartse emotionele spiraal bevinden, is het dan mogelijk om vreugde te vinden te midden van alle wanhoop?

Het antwoord is ja, als we de tijdloze leerstellingen en waarheden van de Bijbel geloven. De Schrift geeft ons talloze voorbeelden van mensen die door God uit wanhopige omstandigheden werden bevrijd: de Israëlieten, die jarenlang in Egypte in slavernij leefden, maar werden bevrijd en vervolgens door de Here naar het Beloofde Land werden geleid; David, die voor en nadat hij koning was geworden met dodelijke tegenstand werd geconfronteerd; Sadrach, Mesach en Abednego, die uit een vurige oven werden gered; Daniël die in een leeuwenkuil werd gegooid.

Ze hadden allemaal kunnen zwichten voorwanhoop, maar God veranderde hun wanhoop in vreugde. Duizenden jaren later: is God veranderd? De situaties waar we elke dag mee te maken hebben kunnen anders zijn, maar zoals de Bijbel keer op keer bevestigt, hoeft “stille wanhoop” niet de harten en gedachten te bepalen van hen die de Here kennen en volgen – zelfs niet op de markt van de 21e eeuw. Hier zijn enkele verzekeringen die de Bijbel ons geeft:

Vreugde wordt gevonden in het onveranderlijke Woord van God. We worden elke dag geconfronteerd met een spervuur van slecht nieuws dat ons verleidt om ons af te vragen of alle hoop verloren is. De in Schotland geboren pastor en schrijver Alistair Begg schrijft: “De weg naar blijvend geluk bestaat niet alleen uit het afwijzen van misleidende raadgevingen, maar ook uit het omarmen van de schoonheid van de waarheid”. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” (Psalm 1:1-2).

Vreugde volgt op Gods correctie. Soms zijn de moeilijkheden die we tegenkomen door onszelf veroorzaakt en gebruikt de Here deze voor de nodige discipline. Maar Hij blijft trouw en Zijn liefde voor Zijn volk vervaagt nooit: ” Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.” (Psalm 30:5).

Vreugde kan tegenstand overwinnen. Mensen met wie we samenwerken zijn niet altijd blij als we voor ons geloof opkomen. We kunnen zelfs te maken krijgen met agressieve tegenstand en spot. Maar dat deed Jezus Christus ook. Hij zei: “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.” (Mattheüs 5:11-12).

© 2023. Robert J. Tamasy heeft “Marketplace Ambassadors” geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business op z’n best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Het leven nastreven met het hart van een herder, geschreven samen met Ken Johnson; en Het hart van mentorschap, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is:www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKSVRAGEN

1.Had je eerder het citaat van Henry David Thoreau gehoord over mensen die een leven leiden van “stille wanhoop”? Wat is je reactie op die opmerking? Geloof je dat het ook vandaag nog waar is? Waarom wel of waarom niet?

2.Kun je een moment bedenken waarop je zelf in aanmerking kwam voor de beschrijving van “stille wanhoop”? Zo ja, wat waren de omstandigheden- en hoe werden ze opgelost?

  1. Als je merkt dat je ontmoedigd bent, zelfs als je niet wanhopig bent, hoe reageer je dan? Wend je je tot vertrouwde vrienden en collega’s vooraanmoediging en steun? Heb je gemerkt dat het lezen van de Bijbel je op zulke momenten heeft geholpen? Licht je antwoord toe.

  1. Op welke manieren denk je dat een geloof dat verankerd is in God kan helpen om moeilijke, zelfs wanhopige tijden te doorstaan, of ze nu op het werk plaatsvinden of in iemands persoonlijke leven en bezigheden? Heb je ooit meegemaakt dat je, ondanks moeilijke omstandigheden, merkte dat je vertrouwen in de Here je in staat stelde om “vreugde (of blijdschap) in de morgen” te ontdekken? Zo ja, welke invloed had dat op jou?

UITDAGING

We kunnen in de verleiding komen om alleen te lijden in tijden van tegenspoed, maar we kunnen allemaal baat hebben bij de bemoediging, steun en waar nodig wijze raad van anderen. Tot wie kun jij je wenden als je je ontmoedigd of wanhopig voelt? Welke stappen kun je vandaag nemen om zo’n steungroep op te richten wanneer dat nodig is?

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Handelingen 5:40-42; Romeinen 5:1-5,11,12:10-12; Jakobus 1:2-8; 1 Petrus 4:12-13

Verzonden door CCA-Nederland op zaterdag 10 februari 2024.