Manna 1052: Visionair of financieel gedreven?

MANNA 1052 Visionair of financieel gedreven?

We leven in zeer onzekere economische tijden. Dat is waarschijnlijk altijd al het geval geweest, maar om verschillende redenen lijkt het nu extra onvoorspelbaar. De vraag is niet waarom dit zo is, maar hoe we moeten reageren. Nemen we een verdedigende houding aan, of zouden we een actieve aanpak moeten kiezen?

Als er een recessie aankomt, dan zijn er typisch twee typen leiders: de visionairen en de financieel gedreven. De financieel gedreven nemen vaak een defensieve aanpak in hun beslissingen, om te proberen risico’s te mijden. Visionairen handelen daarentegen vaak vanuit een ander perspectief. Zij beschouwen een dreigende recessie als een kans om klantrelaties en marktaandeel te vergroten, waarbij ze vaak een offensieve strategie toepassen in plaats van defensief te reageren.

Volgelingen van Jezus Christus, wij hebben een voorsprong om te bepalen hoe we moeten reageren: We kennen Degene die de toekomst kent, Onze Hemelse Vader. In het Oude Testament werd aan Daniël gevraagd om de zorgwekkende droom van de koning van Babylonië te interpreteren. Daniël zei tegen hem, “De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.” (Daniël 2:45). We kunnen de Heere vragen om soortgelijke wijsheid voor het plannen van de toekomst.

Belangrijke personeels-beslissingen.

Als er een recessie aankomt, dan zullen de financieel gedreven mensen minder personeel willen of helemaal geen personeel meer. Maar een visionair ziet de situatie anders. Na de terreuraanslagen op 11 september 2001 was de vliegtuigindustrie verslagen. Bijna alle grote luchtvaartmaatschappijen begonnen veel banen te schrappen. Southwest Airlines, daarentegen, deed dat niet. Hun visionaire leiders deden hun best om al het personeel aan te houden. Dat is duur op de korte termijn, maar het maakte het bedrijf klaar voor een snelle uitbreiding over de langere termijn.

In 1 Petrus 5:2 lezen we de waarschuwing: “Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig”.  Banen schrappen is soms onontkoombaar, maar visionaire leiders kijken naar de langere termijn, waarbij ze goed voor hun mensen zorgen, zelfs in slechte tijden.

Overweeg het marktaandeel.

Als een bedrijf het financieel kan dragen, dan kan een recessie een perfecte tijd zijn om uit te breiden. Een voorbeeld uit het verleden illustreert dit punt. Toen BlockbusterVideo marktleider was op de videomarkt, maakte Netflix een dappere beweging tijdens de recessie van 2008.  Het online spelen van video’s veroverde niet alleen marktaandeel, maar lag ook ten grondslag aan de ondergang vanBlockbuster.

We vinden grote wijsheid in Efeze 5:15, “Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen”. Als je op een invloedrijke positie zit binnen jouw bedrijf en je ziet dat de concurrentie zich terugtrekt uit de sales en marketinginspanningen, dan kan dit een uitgelezen kans zijn om marktaandeel te vergroten

Relaties met leveranciers staan op het spel.

Vele financieel gedreven leiders nemen het risico om de relatie met toeleveranciers in gevaar te brengen tijdens een recessie. Ze vragen om korting en betalen niet op tijd. Een visionair daarentegen kan een langere termijn blik hebben. Door leveranciers vroeg of op zijn minst op tijd te betalen, kan een gunning ontstaan die tot betere prijzen of betere voorwaarden kan leiden. Deze aanpak kan ook het effect hebben van het bouwen van sterkere relaties voor de toekomst.

Zoals Spreuken 3:27 zegt, “Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.”  In plaats van leveranciers te gebruiken of misbruiken, overweeg om ze snel te betalen of tenminste op tijd. Je zult waarschijnlijk een vriendschap opbouwen voor de toekomst. We leven in het nu, maar moeten de toekomst wel voor ogen houden.

Copyright 2023,Unconventional Business Network. Aangepast met toestemming van “UBN Integrity Moments.”  www.unconventionalbusiness.org UBN is een geloofsbediening voor de internationaal kleine bedrijven gemeenschap.

GESPREKVRAGEN

  1. Als je kijkt naar waar je nu werkt, is dan de algehele bedrijfsfilosofie dan visionair of financieel gedreven? Leg je antwoord uit.

  1. Ben je weleens situaties tegen gekomen waarbij bedrijfsbeslissingen op financiële gronden werden genomen, alleen kijkend naar directe economische omstandigheden? Wat waren de voordelen of nadelen – of gevolgen – van het handelen vanuit zo’n perspectief?

  1. Wat zijn mogelijke risico’s van het aannemen van een visionaire aanpak in tijden van moeilijke economische ontwikkelingen? Heb je deze persoonlijk ervaren of gezien?

  1. Hoe zou jij het aanpakken om te bepalen welke aanpak – financieel of visionair gedreven – het beste zou zijn?

UITDAGING

Het nemen van beslissingen, zowel persoonlijk als professioneel, kan heel erg moeilijk zijn in tijden van economische onrust. Wie ken jij op wie je kunt vertrouwen voor advies en goede raad als je wordt geconfronteerd met stresssvolle en uitdagende omstandigheden? Als je in een CBMC-groep zit of een andere groep met toegewijde volgelingen van Jezus Christus, bepaal dan naar wie je toe zou gaan als vertrouwde adviseur, als dit nodig is.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal.

Psalm 37:3-7; Spreuken2:6, 3:5-6, 11:14, 15:22, 19:20, 20:18; Mattheus 6:25-34; Jakobus 1:5-8

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 9 maart 2024