MANNA 1053 LAAT NIET TOE DAT IETS OF IEMAND JOUW PLEZIER BEDERFT

MANNA 1053 Laat niet toe dat iets of iemand je plezier bederft

Soms horen we mensen praten over hoe belangrijk het is dat je werk vindt dat je leuk vindt. Misschien is diT beetje overdreven, maar het is belangrijk dat je dingen doet die je vreugde niet bederven en je gevoel van tevredenheid of betekenis geven. Misschien doe je de hele dag fysiek werk dat niet echt leuk is, maar moe thuiskomen, wetend dat je nuttig werk hebt gedaan, kan ook al een beloning zijn.

Ik heb al veel verschillende banen gehad, bij allerlei soorten bedrijven. Ik probeerde altijd zo snel mogelijk van de dingen die mijn vreugde bleken te bederven, af te komen. Het werk dat ik het leukst vond, is iets waarmee ik kon bijdragen aan de levens van andere mensen.

Op het ogenblik houd ik me bezig met het restaureren van oude foto’s. Dit geeft veel voldoening, vooral omdat ik niet alleen het werk leuk vind, maar ook omdat ik ervan geniet de verhalen achter de foto’s te horen. Ik doe ook veel portretfotografie. Ik hou van mensen en het is me altijd een plezier als ik hen help er op hun best uit te zien.

Ik heb ook een seizoensbaan als belastingadviseur en bereid belastingaangiftes van mensen voor. Het is zeer de moeite waard om met hen samen te zitten, hen te leren kennen en hen te helpen bij de jaarlijkse belastingaangifte; mensen door een proces loodsen dat zeer verwarrend kan zijn. Jarenlang heb ik een plaatselijk koffiehuis gerund, waar mensen niet alleen konden genieten van hun favoriete dranken met en zonder cafeïne, maar waar ik ook een omgeving creëerde waarin ze konden ontspannen en op een zinvolle, zelfs levensveranderende manier met anderen konden omgaan.

Maar het is ook gebeurd dat ik betrokken raakte bij iets dat in eerste instantie goed klonk, maar dat ik al snel besefte dat ik een verkeerde beslissing genomen heb. Ik had kunnen blijven en me ellendig voelen of ik had ervoor kunnen kiezen zo snel mogelijk iets anders te vinden. De meeste keren koos ik voor dat laatste.

De keuze om een bepaalde verplichting na te komen of om zo snel mogelijk uit die situatie te stappen, kan moeilijk zijn. Soms kunnen we “grijnzen en het verdragen” en het voor een korte tijd uithouden. Andere keren is het echter het beste om te erkennen dat er geen sprake is vaneen win-win-situatie en er zo minnelijk mogelijk mee te stoppen als we merken dat de omstandigheden ons beroven van onze vreugde, vrede, liefde of gevoel voor humor. Ik heb vaak gemerkt dat principes uit de Bijbel helpen bij het evalueren van zulke moeilijke beslissingen:

  1. God heeft werk geschapen voor ons welzijn. Sommige mensen beschouwen werk als een ‘noodzakelijk kwaad’, maar vanaf het begin heeft de Heer werk zo ingesteld dat het in onze dagelijkse behoeften kan voorzien en ons een gevoel van betekenis en vervulling kan geven. “En God zegende hen (Adam en Eva) en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar … en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht … Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen” (Genesis1:28-29).

  1. De rebellie van de mens heeft werken moeilijk gemaakt. Dat Adam en Eva ongehoorzaam waren en van de verboden boom aten, had gevolgen. Zo werd werken moeilijker en uitdagender. “Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven … U zult het gewas van het veld eten“ (Genesis 3:17-18).

  1. Werk is lonend als het om de juiste redenen wordt gedaan. Werken kan vreugdevol en lonend zijn als we beseffen voor wie we uiteindelijk werken, en dat God ons heeft uitgerust met bepaalde capaciteiten en gaven. “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen” (Colossenzen 3:23).

GESPREKVRAGEN

  1. Wat voor soort werk we ook doen, er zullen altijd elementen in zitten die we niet leuk vinden. Maar zoals sommigen zeggen: “Als je iets doet waar je van houdt, hoef je nooit meer een dag in je leven te werken”. Vind jij vreugde en voldoening in het werk dat je vandaag doet? Leg je antwoord uit.

  1. Als je merkt dat je huidige baan of roeping je niet het gevoel van vreugde of voldoening geeft dat je zou willen, welke opties zijn er dan voor jou beschikbaar? Als het verlaten van je huidige baan niet tot deze opties behoort, wat zijn dan enkele dingen die je zou kunnen doen om je werk betekenisvoller te maken?

  1. Mathis schrijft dat het werk dat hij het meest vreugdevol en vervullend heeft gevonden, betrekking heeft op interacties met andere mensen en het dienen van hen, waarbij hij werkt op een manier die hen ten goede komt? Hoe kunnen we ons werk op een vergelijkbare manier benaderen, waarbij we ons richten op de diensten die we voor andere mensen kunnen leveren?

  1. Wat denk jij dat het betekent te “werken als voor de Heere en niet voor mensen”, zoals staat in Colossenzen 3:23?

UITDAGING

Als je merkt dat je werk ‘je vreugde steelt’, naar wie kun je dan gaan om dit te bespreken, op zoek naar wijsheid over hoe je je door God gegeven capaciteiten en gaven kunt gebruiken om Hem en anderen op een zinvolle manier te dienen? Als je veel vreugde in je werk vindt, bid dan hoe je bemoediging kunt bieden aan een specifiek persoon die deze ervaring momenteel niet heeft.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 18:9; Prediker 2:24-26,3:22 5:18-19; Efeziërs 6:5-

VERZONDEN DOOR CCA NEDERLAND OP ZATERDAG 17 MAART 2024.