Manna 1055 Profiteren van ongehaaste tijd met God

MANNA 1055 Profiteren van ongehaaste tijd met God

Dr. Richard Blackaby sprak met een groep zakelijke en professionele leiders in Iowa over de tijd dat zijn vader, Henry, was uitgenodigd om te spreken voor een groep Fortune 500 CEO’s. Hij vond het verbazingwekkend om een bijeenkomst van zulke hooggeplaatste bedrijfsleiders op één plek mee te maken. Vooral gezien de omvang van hun verantwoordelijkheden en invloed.

Dr. Blackaby senior, die bekend staat om zijn boeken en Bijbelstudies over ervaringen met God, was direct in de uitdaging die hij meegaf aan deze mensen. Hij spoorde ieder van hen aan om ‘opzettelijk tijd‘ met God in te plannen, wat hij ‘ongehaaste tijd met God’ noemde, zowel wat betreft Bijbelstudie als gebed.

Je kunt je voorstellen hoe velen van hen reageerden. Nadat hij naar het voorstel had geluisterd, bracht een CEO zijn gedachten naar voren: “Henry, dat is niet te doen. Je hebt geen idee hoe druk we het hebben.” Dr. Blackaby antwoordde: “Nou, je hebt geen idee met wie je een ontmoeting zou hebben. Als je dat wel wist, zou je tijd maken.”

Drie maanden later nam dezelfde CEO contact op met Dr. Blackaby over de uitdaging. Hij zei dat hij, nadat hij zich had voorgenomen om dagelijks ongehaaste tijd met God door te brengen, ontdekte dat zijn dagen veel vruchtbaarder waren dan ooit tevoren!

Deze leidinggevende was niet de eerste die de positieve, zelfs tastbare voordelen leerde kennen van consequent tijd met God besteden door de Schrift te bestuderen en te bidden. De beroemde theoloog Maarten Luther, zelf een man die aan veel eisen moest voldoen, zei: “Hoe minder ik bid, hoe moeilijker het wordt; hoe meer ik bid, hoe beter het gaat”. Een andere keer maakte Luther deze eerlijke maar paradoxale opmerking: “Als ik er niet in slaag om elke ochtend twee uur in gebed door te brengen, behaalt de duivel de overwinning gedurende de dag. Ik heb zoveel te doen dat ik niet verder kan zonder dagelijks drie uur in gebed door te brengen”!

Psalm 138:4 zegt: ‘Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.’ God is onze oprechte, ongehaaste tijd waard, ongeacht onze status op het werk. Bovendien zijn er praktische voordelen die we hierdoor kunnen ontvangen. Hier zijn er een paar:

We kunnen een juist perspectief krijgen. Geconfronteerd met veel druk, deadlines en eisen, samen met tegenstrijdige boodschappen uit onze cultuur, is het gemakkelijk om de aandacht te verliezen voor wat juist en gepast is. Ongehaast tijd doorbrengen met God, vooral aan het begin van de dag, herinnert ons eraan wat belangrijk is en wie we uiteindelijk willen dienen met ons werk. ‘Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht; Ik zóek Uw aangezicht, HEERE’ (Psalm 27:8).

We kunnen de wijsheid verwerven die we nodig hebben. Veel van de problemen waarmee we in de loop van de dag worden geconfronteerd, vooral problemen die we niet hadden voorzien, vereisen niet alleen kennis, maar ook wijsheid om er op de juiste manier mee om te gaan. Wat we nodig hebben kunnen we van God krijgen. ‘De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.’ (Spreuken 2:6).

We kunnen ons Gods kracht toe-eigenen. Het is gemakkelijk om op eigen kracht de dag in te gaan, vol vertrouwen dat we elke situatie aankunnen. Maar vaak kunnen we dat niet. Maar door tijd met God door te brengen, kunnen we Zijn kracht en leiding ontvangen. ‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’ (Filippenzen 4:13).

©Copyright 2023, Unconventional Business Network. Met toestemming overgenomen uit “UBN Integrity Moments”, een commentaar op kwesties rond geloof op het werk. Bezoek www.unconventionalbusiness.org. UBN is een geloof op het werk bediening ten dienste van de internationale kleine bedrijven gemeenschap.

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe zou je reageren als iemand je benaderde en vroeg of je regelmatig “ongehaaste tijd met God” doorbrengt? Wat betekent dit voor jou en hoe gemakkelijk – of hoe moeilijk – denk je dat het is om dit op een consistente basis in praktijk te brengen?

  1. Wat vind je van de twee uitspraken van Maarten Luther die aangaven dat hoe meer en harder hij bad, hoe beter elke dag voor hem verloopt? Lijkt het je onnozel om te zeggen dat wanneer je met grote eisen wordt geconfronteerd, de behoefte aan tijd met God nog groter is? Leg je antwoord uit.

  1. Als je nadenkt over je voornemen om ongehaaste tijd met God door te brengen, wat zijn dan enkele van de uitdagingen of moeilijkheden die je bent tegengekomen bij je pogingen om dit te doen?

  1. Op welke manieren denk je dat ongehaaste tijd doorbrengen met God ons een beter perspectief kan geven op de kansen en obstakels die we tegenkomen tijdens een typische werkdag?

UITDAGING

Goede voornemens zijn van weinig waarde als we ze niet opvolgen en ernaar streven om ze in praktijk te brengen. Soms is de beste manier om ervoor te zorgen dat we doen wat we van plan zijn – zoals ongehaast tijd met God doorbrengen – het hebben van een verantwoordingspartner (mentor, buddy). Dit is iemand die je vertrouwt en van wie je weet dat hij of zij om je geeft, die je eraan zal herinneren en je zal aanmoedigen om je goede voornemens na te komen. Heb jij op dit moment zo iemand naar wie je toe kunt gaan en op wie je kunt vertrouwen om je verantwoordelijk te houden? Zo ja, deel dit verlangen dan met die persoon. Zo niet, bid dan verwachtingsvol en vraag God om iemand te sturen die jou kan bijstaan in een verantwoordingsrol.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 1:7, 3:13-15, 12:8, 16:21; Kolossenzen 3:17,23; 1 Tessalonicenzen 5:16-18

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 30 maart 2024.