Manna 1057 Het overwinnen van niet productieve werk-gewoonten.

Manna 1057 Het overwinnen van niet productieve werk-gewoonten

Sinds Microsoft miljoenen gebruikers heeft die hun software gebruiken, hebben ze waardevolle inzichten verworven over werk-gewoonten. Bijvoorbeeld, gemiddeld genomen, besteden de werknemers uit het onderzoek 57 procent van hun tijd die ze de Office Software gebruiken aan communicatie en meetings. Ongeveer twee derde van hen geeft aan dat ze moeite hebben om de tijd en energie te vinden om hun eigenlijke werk te doen.

Technologie zou ons tijd moeten besparen, maar we hebben geleerd dat soms het tegenovergestelde gebeurt. In Prediker 8:6 leert Koning Solomon ons: ‘Want voor elk voornemen is er een tijd en gelegenheid, ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem.’ De eerste stap om productiviteit te verbeteren is het identificeren van het probleem.

Hoeveel uur per week besteed jij aan e-mail en vergaderingen? Volgens onderzoek van Microsoft nemen e-mail en vergaderingen het grootste deel van de tijd in van de gemiddelde werknemer. Onderzoek laat zien dat teveel vergaderingen en e-mails nadelig zijn voor product innovatie en interactie met klanten.

Laten we eens denken aan vergaderingen en hun impact op de productiviteit. Als we een vergadering inplannen zouden we eerst stil moeten staan om het doel van de vergadering en de gewenste uitkomst te bepalen. Als deze zijn bepaald, overweeg dan zorgvuldig wie er in deze vergadering aanwezig moeten zijn en wie er niet bij hoeft te zijn.

Johannes 15:2 leert ons een principe dat we kunnen toepassen op de werkplek. Johannes 15:2 ‘Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.’ Heb je ooit gedacht aan het snoeien van je schema? Overweeg om vergaderingen van 30 of 15 minuten in te plannen, in plaats van 60 minuten. Je zou daarmee net zoveel kunnen bereiken en tijd vrij maken voor andere werkzaamheden.

Als we met anderen samenwerken aan projecten, dan is e-mail vaak hetgene dat we vaak moeten checken. Als we nieuwe e-mails zien, dan kunnen we gemakkelijk afgeleid worden door andere issues. Zelfs als we weg kunnen gaan van de e-mail op een laptop of computer, hebben de meesten van ons nu ook e-mail op de telefoon. Het effect daarvan is dat de e-mail ons overal volgt.

E-mails kunnen een vicieuze cirkel creëren dat ons afleid van belangrijk denkwerk en fysiek werk dat gedaan moet worden. Sommige suggesties kunnen helpen. Zoals het uitzetten van e-mail notificaties, het inplannen van een specifieke tijd om e-mail te lezen en het blokken van tijd in onze agenda voor belangrijk werk. En de verleiding te weerstaan om tussendoor te checken welke e-mails er zijn binnengekomen.

Onlangs heb ik een andere zorgelijke trend opgemerkt – het groeiende aantal media voor berichten versturen. Toen ik begon met mijn advieswerk, moest iemand om mij te bereiken of bellen of langskomen. De laatste jaren zijn de manieren waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen overweldigend. Nu moet ik e-mail, tekstberichten of andere vormen van berichten in de gaten houden, naast telefoontjes. Het maakt het moeilijker om de juiste focus en aandacht te hebben voor het belangrijkste werk.

Psalm 119:15 zegt: ‘Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.’ Ik doe mijn best om de discipline te hebben om vaker alle afleiding uit te zetten en alleen te mediteren op God en Zijn plan.

©Copyright 2024, Unconventional Business Network. Met toestemming overgenomen uit “UBN Integrity Moments”, een commentaar op kwesties rond geloof op het werk. Bezoek www.unconventionalbusiness.org. UBN is een geloof op het werk bediening ten dienste van de internationale kleine bedrijven gemeenschap.

GESPREKVRAGEN

  1. Hoe sta jij tegenover vergaderingen? Vind je ze waardevol, een productieve manier om je tijd door te brengen, of zie je ze als obstakels die je in de weg staan om aan de slag te gaan met andere projecten en inspanningen die je belangrijker vindt?
  2. Hoe zit het met e-mails en de verschillende manieren van berichten sturen? Heb je een effectieve manier gevonden om deze te beheren, zodat ze niet het eigenlijke werk dat gedaan moet worden verstoren? Leg je antwoord uit.
  3. Zijn er nog andere gewoonten op de werkplek waarmee je worstelt, omdat ze je productiviteit naar beneden brengen? Als dat zo is, welke zijn dat dan en waarom vormen ze een probleem voor jou?
  4. Meneer Boxx suggereert dat we God zouden moeten zoeken en Zijn plan. Hoe denk je dat dit kan helpen om afleidingen de baas te worden die je productiviteit en effectiviteit in de weg staan?

UITDAGING

Soms zijn goede bedoelingen onvoldoende voor het doel waar we naar verlangen. Wie zou jij kunnen bedenken die bereid zou zijn om jou erop aan te spreken als je te snel bent afgeleid door e-mail en berichtjes. Als je een volgeling van Jezus Christus bent, dan draagt de Bijbel je op om Kolossenzen 3:23 ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen’. Dit betekent ook het herkennen van zaken die een negatief effect hebben op je werk. Partners die jou aanspreken kunnen helpen ervoor te zorgen dat we op de juiste dingen de focus hebben.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.
In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Prediker 3:1-3,11, 9:10; Efeze 5:15-16; Kolossenzen 4:5-6

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 13 april 2024.