Manna 1058: Gods boodschap voor de wereldwijde markt

MANNA 1058 Gods boodschap voor de wereldwijde markt

 Tim Philpot kreeg meer dan 26 jaar geleden het idee voor een wekelijkse meditatie voor op de werkplek die hij “Monday Manna” noemde. In het Nederlands is dit de eMeal. Hij was op dat moment President van CBMC International. Deze meditatie werd in het begin per fax verstuurd aan iedereen die hem wilde ontvangen. Met het doel lezers te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren om hun taken en verantwoordelijkheden in de markt vanuit een bijbels perspectief te bekijken.

De impact van Monday Manna is sindsdien exponentieel gegroeid. Het heeft geprofiteerd van technologische vooruitgang: het wordt nu wereldwijd gedistribueerd per e-mail en is beschikbaar op de website van CBMC International, www.cbmc.org. Dankzij trouwe en toegewijde inspanningen van vrijwillige vertalers overal ter wereld, kan Monday Manna nu worden gelezen in meer dan 20 talen en vele tientallen landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Australië.

Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar hopen we dat het gebruik van Monday Manna zal blijven groeien en dat de Monday Manna zal dienen als een wekelijkse herinnering aan wat het betekent om ‘het licht van de wereld’ (Matteüs 5:14) te zijn in de wereldwijde markt. We kunnen wel zeggen dat de missie van Monday Manna wordt samengevat door Psalm 96:3, waar staat: ‘Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen’.

We zijn van plan in de 12 maanden die voor ons liggen, door te gaan met het behandelen van alledaagse onderwerpen in de zakelijke en professionele wereld. Waarbij we de praktische relevantie en toepassing van de Bijbelse leerstellingen voor deze onderwerpen willen laten zien. Hier volgt een kort overzicht van wat de Bijbel ons vertelt over werk op de markt van de 21e eeuw, ongeacht taal en cultuur. Voor sommigen onder ons zal dit nieuwe informatie zijn, maar voor anderen zal het dienen als een nuttige herinnering:

We zijn daar geplaatst om God te dienen.

We bekijken ons werk meestal vanuit het perspectief van wat onze bazen verwachten, of onze klanten, of de belanghebbenden in ons bedrijf. We moeten rekening houden met hen, maar de Bijbel zegt dat we een nog hogere roeping hebben: ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus’ (Kolossenzen 3:23-24).

We zijn geroepen om ons werk samen met God te doen.

Als we ons soms afvragen wat God aan het doen is in de wereld, dan herinnert de Bijbel ons eraan dat we geroepen zijn om onze tijd, talenten, ervaring en expertise aan te bieden om deel te nemen aan de dingen die Hij aan het doen is. ‘Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú’ (1 Korintiërs 3:9).

Wij zijn verantwoordelijk om God te vertegenwoordigen waar we werken.

Net zoals iemand zijn of haar land kan vertegenwoordigen als ambassadeur in een ander land, zijn ook wij geroepen om ambassadeurs te zijn – voor God. ‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen’ (2 Korintiërs 5:20).

We moeten het verschil dat God in ons leven maakt weerspiegelen.

Als God ons leven verandert, dan moet dat naar buiten toe weerspiegeld worden in zowel onze houding als onze daden. We moeten bekend staan als mensen van eerlijkheid, uitmuntendheid, liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid en zelfbeheersing, allemaal eigenschappen die behoren tot Gods vele eigenschappen. ‘Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf’ (Spreuken 13:6).

©Copyright 2024, Robert J. Tamasy heeft Marketplace Ambassadors geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business at Its Best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart geschreven samen met Ken Johnson en The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

Hoe lang lees jij de eMeal (Monday Manna) al? Welke impact heeft dat gehad op jouw leven? Heeft het je beïnvloed om te proberen trouwer te zijn als een dienaar voor God op de werkplek?

Op welke manieren zou je de leerstellingen en principes die in deze wekelijkse werkplekmeditatie, die we eMeal (Monday Manna) noemen, contrasteren of onderscheiden van de principes en praktijken die je consequent ziet op de markt van de 21e eeuw?

Wat betekent het voor jou om te leren of te overwegen dat je in de baan bent geplaatst die je op dit moment hebt, om God te dienen? Geloof je zelfs dat dit waar is? Waarom wel of waarom niet?

In Mattheüs 5 vertelde Jezus Christus zijn volgelingen dat ze ‘het licht van de wereld’ en ‘het zout van de aarde’ zijn. Wat betekent dat volgens jou – hoe zou dat eruit moeten zien – als we onze dagelijkse taken en verantwoordelijkheden op het werk uitvoeren?

UITDAGING

Het leven van je geloof in Jezus Christus is een uitdaging, ongeacht in welke omgeving we werken en leven. Het helpt om één of meer gelijkgestemde mensen te hebben bij wie we steun, aanmoediging en, indien nodig, correctie kunnen vinden. Spreuken 27:17 zegt: ‘IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.’ Bid deze week voor wie die persoon (of personen) voor jou zou (zouden) kunnen zijn. Als je al zo iemand hebt, overweeg dan hoe je deze nog effectiever kunt inzetten als ‘ambassadeurs van Christus’.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 1:7, 4:23, 6:20-23, 13:9, 14:16, 16:3, 21:2,5, 22:4,29, 25:1

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 april 2024