Manna 1059: Het verouderingsdilemma aanpakken

MANNA 1059 Het verouderingsdilemma aanpakken

Voor leidinggevenden in veel landen is de kwestie van ouder wordende werknemers een belangrijk onderwerp van gesprek geworden. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, worden mensen op de werkvloer gemiddeld steeds ouder. Sommige bedrijven hebben leeftijdsgrenzen vastgesteld voor verplichte pensionering, maar moet het recht van mensen om hun loopbaan al dan niet te verlengen beperkt worden door een willekeurig getal?

Mijn ervaring heeft me geleerd dat iemands leeftijd niet altijd een eerlijke manier is om zijn of haar waarde op de werkvloer in te schatten. Waar we allemaal rekening mee moeten houden, is de kundigheid van elke individuele persoon om zijn of haar specifieke rol naar behoren en vakkundig te vervullen. Als oudgediende in de verzekeringsbranche weet ik bijvoorbeeld dat mijn beroep mentale scherpte en enig fysiek uithoudingsvermogen vereist.

Ik heb na mijn 40-jarige verzekeringscarrière het punt bereikt waarop ik opensta voor het ‘doorgeven van het stokje’ aan een jonger, vakbekwaam persoon. Ik weet echter ook dat God mij heeft gezegend met een lang leven en een gezonde geest. Ik geloof zelfs dat sommige van mijn meest productieve jaren nog voor me liggen. Deze weg, tot nu toe, is boeiend geweest en ik kijk uit naar waar God me in de toekomst naartoe zal leiden. Als jij met pensioen bent, hoop ik dat je een zinvolle invulling hebt gevonden voor je tijd. Maar ik ben nog niet klaar voor een leven vol vrije tijd.

Als volgeling van Jezus Christus en als consequent lezer van Gods Woord, de Bijbel, ben ik onder de indruk geraakt van de lange levens van twee mannen die God toegewijd bleven tijdens de 40 jaar durende tocht van de Israëlieten door de woestijn. Jozua en Kaleb, die de stammen Efraïm en Juda vertegenwoordigden, werden samen met 10 anderen uitgezonden om het Beloofde Land te bespioneren, zoals in Numeri 13 wordt verteld. Alleen zij keerden terug van de heimelijke missie met een positief “minderheidsrapport”, waarin zij Mozes en de Israëlieten een gloedvol verslag gaven van wat zij tijdens hun heimelijke missie hadden gezien.

Jozua en Kaleb waren ook de twee mannen die God riep om de overgebleven Israëlieten naar Kanaän te leiden en het land op te eisen voor Zijn uitverkoren volk. De andere verspieders werd verboden om het Beloofde Land binnen te gaan. ‘De mannen die uit Egypte zijn vertrokken, van twintig jaar en daarboven, zullen het land niet zien dat ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb te geven! Want zij hebben niet volhard Mij na te volgen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, en Jozua, de zoon van Nun, want die hebben er wel in volhard de Heere na te volgen.’ (Numeri 32:11-12).

Jozua en Kaleb waren allebei in de 80 toen ze de Jordaan overstaken, en ze werden allebei ruim 100 jaar! In die jaren veroverde Israël het grootste deel van het land dat God hen had beloofd en bloeide het volk op. Deze mannen waren werkelijke leiders die zeker van de Heere hielden. Ze leidden de Israëlieten naar vele overwinningen en een paar tegenslagen toen de Israëlieten trouw hun voorbeeld volgden.

Beide mannen werden geleid door Gods Geest terwijl ze geestelijke, mentale en fysieke kracht toonden die hen in staat stelde om het eigenzinnige volk van de Israëlieten te leiden. Dezelfde geestelijke, mentale en fysieke kracht is vandaag de dag beschikbaar voor ieder van ons die zijn vertrouwen op de Heere stelt. Ongeacht of we jong zijn en net beginnen aan onze carrière, halverwege onze carrière zijn of het einde van ons werkende leven naderen.

Als de Heere je een lang leven geeft en je zegent met de nodige geestelijke, mentale en fysieke kracht, dan verwacht Hij van je dat je trouw en gehoorzaam blijft in welke omstandigheden je je ook bevindt. God heeft een prachtig plan voor hen die gehoorzaam blijven tot het einde.

©Copyright 2024, alle rechten voorbehouden. Jim Langley schrijft al meer dan 30 jaar terwijl hij als verzekeringsagent werkt. De laatste jaren is zijn passie om zich te gaan richten op het schrijven over zijn relatie met God. Zijn doel is om anderen aan te moedigen om ook tot Hem te gaan. Hij is al lange tijd lid van CBMC en begon met het schrijven van “Fourth Quarter Strategies” in 2014.

GESPREKVRAGEN

Als iemand je zou vragen: “Wanneer is iemand te oud om nog te werken?”, hoe zou je dan antwoorden?

Heeft jouw bedrijf of organisatie een verplichte of zelfs geadviseerde pensioenleeftijd? Denk je dat er bepaalde beroepen zijn waarvoor leeftijdsgrenzen zouden moeten worden vastgesteld vanwege hun unieke eisen? Zo ja, welke zijn dat volgens jou – en waarom?

Wat zouden enkele van de voordelen kunnen zijn als mensen hun huidige functie kunnen blijven uitoefenen zolang ze over de fysieke, mentale en geestelijke kracht beschikken die nodig is om hun verantwoordelijkheden te vervullen?

In samenlevingen waar een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking ouder wordt, wat zijn dan enkele van de ‘nadelen’ van mensen die te vroeg met pensioen gaan, uit eigen keuze of door beslissingen van het bedrijf? Kun je iemand in je organisatie bedenken die een rol als Jozua of Kaleb zou kunnen vervullen?

UITDAGING

Twee van de grootste en toch vaak onbenutte hulpbronnen op de werkvloer zijn tegenwoordig wijsheid en ervaring. Dit zijn kwaliteiten die oudere werknemers meestal in overvloed hebben. Als je één van die oudere werknemers bent, zou je bewust en actief op zoek moeten gaan naar manieren om wat je hebt geleerd met anderen te delen. Als je een jongere werknemer bent, zou je er veel baat bij kunnen hebben om tijd door te brengen met een meer ervaren collega. Bedenk deze week hoe je je ervaring en wijsheid kunt gaan delen, of zoek die persoon die jou kan leren en laten zien wat hij of zij heeft geleerd.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Numeri 8:26; Spreuken 27:17; Prediker 3:1-8, 4:9-12, Handelingen 11:30; 1 Timotheüs 3:1-10, 5:171

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 27 april 2024.