MANNA 1060: Twee perspectieven op succes

MANNA 1060 Twee perspectieven op succes

 Verlang jij ernaar een werelds succes te worden? Er zijn een aantal mogelijke benaderingen om dit doel te bereiken, maar een van de meest beproefde strategieën is het focussen op leiderschap. Met andere woorden, ontdek hoe je andere mensen kunt laten doen wat jij wilt. Zij voeren een groot deel van het werk uit, terwijl jij een groot deel van de eer krijgt.

Maar wat als je, in plaats daarvan, ervoor kiest een godvruchtig succes te bereiken? Hoe doe je dat? Dan zou je je willen concentreren op ‘volgen’ – leren hoe je een betere dienaar kunt worden. In plaats van mensen te gebruiken om je doelen en doelstellingen te bereiken, streef je ernaar mensen te dienen en hen te helpen hun eigen doelen en doelstellingen te bereiken.

Als je naar een boekwinkel of bibliotheek gaat, of op een online winkelsite zoekt, kun je talloze boeken vinden die verschillende visies op leiderschap bieden. Hetzelfde geldt voor seminars, conferenties en retraites. We hebben een schijnbaar eindeloze reeks keuzes die veel perspectieven bieden op wat er nodig is om een effectieve leider van mensen te worden.

Er is echter één boek dat de onmiddellijke en eeuwige waarde van een volgeling/dienaar demonstreert en onderwijst. Het heet de Bijbel. Daarin vinden we veel verhalen van mensen die ontdekten dat hun grootste impact – wat we tegenwoordig ‘een influenzer’ zouden noemen – bestond uit het onbaatzuchtig dienen van anderen.

We kunnen geen beter voorbeeld vinden dan Jezus Christus, die verklaarde: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’ (Marcus 10:45). Hoe deed Hij dit? Hij verrichtte wonderen op het gebied van lichamelijke genezing, voedde grote aantallen mensen en bracht bij verschillende gelegenheden zelfs mensen weer tot leven. Zijn aardse leven werd geïllustreerd door daden van geven, niet van ontvangen.

Maar de grootste daad van Jezus was bereidwillig naar het kruis te gaan om te sterven en de straf voor de zonden van de mensheid te betalen. ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ (Romeinen 5:8). Vanuit menselijk perspectief leek het ‘ultieme offer’ van Jezus een mislukking, maar in termen van de eeuwigheid was het het meest succesvolle moment aller tijden.

Als zakelijke en professionele mensen willen de meesten van ons de formule voor succes begrijpen. We denken dat als we alle noodzakelijke input kunnen begrijpen, we de output kunnen controleren. Soms werkt dit, maar vaak is ons succes of falen het resultaat van factoren die buiten onze controle liggen.

Het probleem is dat we eindig zijn, beperkt door tijd en ruimte; God is oneindig en eeuwig. Zijn wegen en doeleinden gaan de onze ver te boven. ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.’ (Jesaja 55:8). Daarom zijn het stellen van ons geloof en vertrouwen in Hem – onze onderwerping aan Zijn wil en plannen – essentiële maar mysterieuze elementen die we met geen van onze formules kunnen berekenen.

Welk soort succes zoek je? Wat we werkelijk verlangen blijkt uit waar we onze tijd aan besteden, waar we ons op richten. Wij moeten ieder beslissen. Vandaag, morgen en de volgende dag. Moeten we werelds succes nastreven? Jezus zei: ‘Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Markus 8:36). Als we eenmaal een besluit hebben genomen, moeten we leven met de eeuwige gevolgen. Een teken van volwassenheid is de bereidheid om onmiddellijke bevrediging uit te stellen voor winst op de lange termijn.

©Copyright 2024, alle rechten voorbehouden. Ken Korkow woont in Omaha, Nebraska, VS, waar hij werkt als regiodirecteur voor CBMC. Dit is een bewerking van zijn column ‘Fax of Life’. Gebruikt met toestemming.

GESPREKVRAGEN

Hoe zou je ‘succes’ definiëren?

Wat zegt dat over jou kijk op succes, op basis van hoe je nu leeft, hoe je je werk en carrière nastreeft?

Denk je dat iemand actief succes kan nastreven op basis van de definitie van de wereld en tegelijkertijd godvruchtig succes kan behalen? Waarom wel of waarom niet?

Als je erover nadenkt dat Gods gedachten niet onze gedachten zijn, en dat onze wegen niet Zijn wegen zijn, welk gevoel krijg je dan? Is het bemoedigend of verontrustend voor jou? Zijn er ooit momenten waarop je graag zou willen dat Gods gedachten en manieren overeenkomen met die van jou? Leg je antwoord uit.

UITDAGING

Denk de komende week na over wat je in deze eMeal hebt gelezen en besproken. Welk soort succes streef je na? Concentreer je je op de juiste dingen?

Als je een leider bent, leid je dan mensen zodat zij jou kunnen helpen je doelen te bereiken, of probeer je hen te dienen bij het bereiken van hun doelen en doelstellingen? Zoek een vertrouwde vriend die je kan helpen deze belangrijke vragen te beantwoorden.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Psalm 33:11; Mattheüs 6:24,33-34, 16:25-27; Efeziërs 5:15-16; Kolossenzen 3:17,23-24

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 mei 2024