MANNA 1061 HET WERK VAN ONZE HANDEN BEVESTIGEN

MANNA 1061 Het werk van onze handen bevestigenHoe zou je je huidige werksituatie beoordelen? Is het de beste baan/onderneming die je ooit hebt gehad? Is het voldoende voor dit moment, maar uiteindelijk een springplank voor waar je in de toekomst met je carrière naartoe wilt? Ben je actief op zoek naar een betere functie? Of is het een situatie waarin je het gevoel hebt vast te zitten, waardoor het een dagelijkse uitdaging is om uit bed te komen en op je werk te verschijnen?

De meesten van ons hebben waarschijnlijk wel eens in twee of drie van deze omstandigheden verkeerd. We moeten toegeven dat zelfs ‘de beste baan’ niet perfect is. De ‘ideale baan’ zal nog steeds elementen bevatten waarvan we zouden willen dat we ze konden veranderen; altijd als er mensen bij betrokken zijn, zullen er problemen zijn.

De vraag is: hoe doen we het in de onderneming die we nu hebben, of we nu elke dag met plezier naar het werk gaan of niet? Dit is vooral belangrijk voor degenen die volgelingen van Jezus zijn, omdat we weten dat we geroepen zijn om ‘gezanten van Christus’ te zijn, zoals 2 Korintiërs 5:20 ons leert. Maken we het verschil en weerspiegelen we het licht van Christus naar onze werkgevers, werknemers, collega’s, klanten en anderen die we elke dag tegenkomen, of zijn we net als de mensen die de hele dag mopperen en klagen?

In Psalm 90:17 lezen we dit dringende verzoek: ‘De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.’ Er kunnen momenten zijn waarop we verlangend naar iets anders kijken, maar zoals iemand heeft opgemerkt: God verwacht van ons dat we Hem dienen en vertegenwoordigen waar we zijn – we kunnen Hem zeker niet dienen en vertegenwoordigen waar we niet zijn.

Hoe combineren we onze huidige werksituatie – goed of slecht – met onze roeping om discipelen van Jezus Christus te zijn, waar we ook gaan? Hier zijn enkele principes uit de Schrift die kunnen helpen:

We moeten ons werk met vrede en dankbaarheid benaderen. Als we moeilijke situaties met genade en vreugde aanpakken, zullen andere mensen dat opmerken. ‘En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.’ (Kol. 3:15,17).

We moeten het licht van Christus laten zien door ons werk en door onze woorden. In een wereld die gedomineerd wordt door duisternis en kwaad, zal ons geloof in de Heer steeds helderder schijnen. ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn… Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’(Matteüs 5:14,16).

We moeten de aanwezigheid van Christus weerspiegelen door ons streven naar uitmuntendheid. God doet alles goed. Als Zijn kinderen moeten wij ernaar streven hetzelfde te doen. ‘Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.’ (Spreuken 22:29).

We moeten bekend staan om onze eerlijkheid en integriteit. In werkomgevingen waar compromissen zo gewoon zijn, kunnen we ons onderscheiden door onze toewijding aan eerlijkheid en integriteit in alles wat we doen. ‘Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de HEERE toe, alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk.’ (Spreuken 16:11). ‘De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.’ (Spreuken 11:3).

©Copyright 2024, Robert J. Tamasy heeft het volgende gepubliceerd: Marketplace Ambassadors: CBMC’s Continuing Legacy of Evangelism and Discipleship; Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart, geschreven samen met Ken Johnson; The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard.

Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com.

GESPREKVRAGEN

Er worden vier verschillende werkscenario’s beschreven, variërend van houden van ons werk tot het gevoel vast te zitten in situaties waar we elke dag mee worstelen. Beschrijf je huidige omstandigheden en hoe je ermee omgaat.

Wat vind je van het verzoek van de psalmist aan God om ‘het werk van onze handen te bevestigen’? Het is alsof God zegt: “Vertrouw op Mij. Ik heb je precies waar Ik je hebben wil, tenminste voor nu.” Heb je het gevoel dat dit voor jou geldt? Leg je antwoord uit.

Stel je voor dat je voor de rechtbank staat en iemand beschuldigt je ervan dat je ‘de ambassadeur van Christus’ bent. Denk je dat er genoeg bewijs zou zijn om je te veroordelen? Waarom wel of waarom niet?

Het is onze opdracht om ‘ons licht te laten schijnen’ op zo’n manier dat anderen het zullen opmerken en uiteindelijk God zullen verheerlijken. Wat denk je dat dit betekent op een praktische, alledaagse manier – hoe ziet dat eruit?

UITDAGING

Het kan een eenzame en zelfs overweldigende uitdaging lijken om Jezus Christus te dienen en effectief te vertegenwoordigen. We kunnen dit niet in ons eentje – en God weet dat. Als het je verlangen is om bekend te staan als een persoon die leeft voor Jezus in zijn/haar bedrijf, zal het gemakkelijker zijn als je anderen vindt voor wederzijdse steun en bemoediging. Misschien zit je momenteel in een lokaal CBMC-team, waar je dit kunt vinden. Zo niet, bid dan over het starten van of deel uitmaken van een lokaal team waar je samen kunt sparren en bidden met gelijkgestemde mensen die toegewijd zijn aan het dienen van Christus op hun werk.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 17:27, 27:17; Prediker 4:9-12; Handelingen 1:8; 1 Korintiërs 3:9; Kolossenzen 3

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 11 mei 2024