MANNA 1063: Om veilig aan te komen is het verstandig om in de boot te blijven

MANNA 1063 Om veilig aan te komen is het verstandig in de boot te blijven

Zelfs in de ‘zogenaamde’ seculiere zakelijke en professionele wereld heeft de Bijbel ons veel te leren. Mattheüs 14 vertelt bijv. over een keer dat Jezus over het water liep terwijl zijn discipelen in een boot zaten die door een storm werd geteisterd. Een van hen, de enthousiaste Petrus, wilde met Hem mee. Dus nodigde Jezus hem uit om ‘mee te gaan’. De eerste paar stappen ging alles goed voor Petrus. Maar toen kreeg hij erg in de wind, werd bang, begon te zinken en riep Jezus om hem te redden. Terwijl Hij dat deed, vermaande Jezus Petrus omdat hij te weinig geloof had.

Dit verhaal is een treffende oproep voor alle volgelingen van Christus om onze ‘comfortzones’ te verlaten en moedig te leven. Op het gebied van financieel beleggen is vrijmoedigheid echter niet altijd de beste aanpak. Hier zijn een aantal redenen waarom beheerders van Gods middelen er meestal beter aan doen om aan boord te blijven.

Rentmeesterschap, het beheren van de rijkdommen van God met Zijn prioriteiten en doelen in gedachten, is een opdracht die elke volgeling van Christus heeft.

Net zoals dit verhaal begint met Jezus die zijn discipelen een opdracht geeft (“Stap in de boot en ga Mij voor naar de overkant”), zo geeft God ons ook opdrachten met betrekking tot rijkdom. We zijn op een reis waarbij we zijn gewaarschuwd dat we onze portie moeilijkheden zullen tegenkomen. ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). Een goede rentmeester zijn van Gods middelen vereist gehoorzaamheid en geloof.

We hebben bij een investering een ‘boot’ nodig die ons veilig over soms woelige economische wateren brengt.

In termen van rentmeesterschap is onze boot een op de bijbel gebaseerde, persoonlijke aanpak voor het beheer van geld. Het geeft richting aan onze uitgaven, besparingen, investeringen en vrijgevigheid. Elke financiële beslissing moet voortvloeien uit ons plan, ontworpen om onze veilige aankomst aan het einde van onze financiële reis te verzekeren.

In tegenstelling tot Petrus moeten wij echter in onze boot blijven.

Helaas nemen veel volgelingen van Jezus niet eens de tijd om hun financiële “boot” af te bouwen. Of als ze er al één hebben, blijven ze er niet altijd in zitten. In een boot zitten is meestal een stuk veiliger dan in kolkend water terecht komen.

Ga ervan uit dat wind en storm je wacht.

De discipelen van Jezus wisten van tevoren dat zware tegenwind op dit water waarschijnlijk zo goed als zeker was. Zo ook kun jij ervan uitgaan dat er uitdagingen zullen zijn op je financiële reis. Deze uitdagingen kunnen vele vormen aannemen zoals werkloosheid, onverwachte uitgaven, tegenslagen op het gebied van gezondheid, een slechte economie, zwakke financiële markten. We moeten erop voorbereid zijn en ze proberen voor te zijn.

Negeer de wind en concentreer je op Christus.

De wind kan ervoor zorgen dat we angstig worden en verkeerd reageren. We moeten in onze ‘boot’ blijven en vertrouwen op Degene die heeft gezegd: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten’ (Hebreeën 13:5).

Mislukken is geen gebeurtenis, maar eerder een beoordeling van een gebeurtenis.

De financiële omgeving biedt lang niet altijd een zekere factor. Op de korte termijn kunnen we soms geld verliezen als we onze plannen volgen, of we kunnen juist geld verdienen als we afwijken van ons plan. Wanneer dit gebeurt, kunnen we een “juiste” aanpak zien als een mislukking en “verkeerde” aanpak juist zien als een soort beloning. Het oordeel dat we vellen over een financiële “mislukking” moet plaats vinden binnen het kader van ons persoonlijke plan. Beslissingen die in overeenstemming zijn met ons plan zijn “winst”, ongeacht de onmiddellijke uitkomst. Op de lange termijn zal, zonder emotie, een structuur ontstaan voor het nemen van investeringsbeslissingen die ons goed van pas komen. Als we op God vertrouwen voor de richting, dan zijn we geslaagd.

©Copyright 2024, Austin Pryor heeft meer dan 40 jaar ervaring in het adviseren van beleggers en is de oprichter van de Sound Mind Investing Newsletter en website. Hij is de auteur van The Sound Mind Investing Handbook, met meer dan 100.000 verkochte exemplaren en onderschreven door vele erkende docenten met een christelijke achtergrond. Austin woont in Louisville, Kentucky, met zijn vrouw Susie.

GESPREKVRAGEN

Je kent vast het verhaal van Petrus die op een stormachtige zee uit de boot stapt om naar Jezus toe te lopen? Welke gedachten komen er bij je op als je aan dat Bijbelse verhaal denkt? Denk je dat jij ook zo dapper zou zijn geweest?

Waarom denk je dat Austin Pryor aanbeveelt dat we weliswaar bereid moeten zijn om onze ‘comfortzone’ te verlaten en moedig moeten zijn als we Jezus Christus volgen, maar dat in het kader van ons rentmeesterschap van Gods middelen, moed en impulsiviteit niet altijd zo’n goed idee is?

Hoe reageer je meestal als je financiële problemen tegenkomt, in welke vorm dan ook? Waar ga je heen voor advies of raad op zulke momenten?

Als je de belofte van Jezus leest: “Ik zal je nooit verlaten, nooit zal ik je in de steek laten”, hoe voel je je dan? Hoe denk je dat deze belofte van toepassing is op onze financiële situaties?

UITDAGING

Heb je je ooit erin verdiept wat de Bijbel leert over hoe we onze financiële en materiële middelen gebruiken, uiteindelijk de dingen die God ons als rentmeesters toevertrouwt? Als je dat nog nooit gedaan hebt, bid dan deze week of God je iemand kan aanwijzen die je kan helpen om de Bijbelse principes over het beheren van ons geld te begrijpen, inclusief onze vrijgevigheid. Je zult waarschijnlijk versteld staan van wat je leert.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Deuteronomium 8:18; 1 Kronieken 29:11-12; Spreuken 15:16, 22:7, 26-27, 30:8-9; Lucas 6:38.

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 25 mei 2024.