Manna 1065 Een werkende carrière- tijd voor veel relaties

MANNA 1065 Een werkende carrière – tijd voor veel relaties

Werken. Sommige mensen houden ervan en kunnen er geen genoeg van krijgen. Velen van hen kunnen worden gekwalificeerd als workaholics. Voor anderen is werk een noodzakelijk kwaad, een middel om eten op tafel te zetten, een dak boven ons hoofd te houden, kleding te dragen, rekeningen te betalen en deel te nemen aan bezigheden die geluk brengen. Maar heb je er ooit over nagedacht hoe een leven lang werken eruit ziet?

Laten we zeggen dat we een typische, ‘gemiddelde’ 40-urige werkweek hebben. Sommige lezers werken veel meer uren dan dat, maar laten we 40 uur als uitgangspunt nemen. Dit betekent dat we in de loop van een kalenderjaar ongeveer 2000 uur werken. Vermenigvuldig dat met de duur van iemands werkzame leven, laten we zeggen 45 jaar. Dat komt neer op 90.000 werkuren, of je nu bij één bedrijf blijft of meerdere keren van baan en carrière verandert. Dat is veel tijd!

Een goede vraag om onszelf te stellen is: “Hoe ga ik die tijd besteden?”. Zeker als je bedenkt dat maar heel weinig mensen geïsoleerd werken. We werken bijna allemaal met andere mensen en moeten noodzakelijkerwijs dagelijks met hen omgaan. Dat brengt ons bij een andere vraag: “Hoe moet ik omgaan met die relaties?”

Er zijn boeken over dit onderwerp geschreven, maar het zou goed zijn om een paar van de vele dingen te overwegen die de Bijbel te zeggen heeft over hoe we ons werk en de mensen met wie we moeten werken, moeten benaderen:

Ons werk moet een positief voorbeeld zijn. Eén benadering van werk is om het absolute minimum te doen. Ga aan het werk, kom de dag door en ga naar huis. Maar dat is niet echt een voorbeeld voor anderen om na te volgen, zeker niet voor degenen onder ons die begrijpen dat we moeten werken ‘als voor de Heere’ (Kolossenzen 3:23). Integendeel, we moeten ons werk – waar God ons ook geplaatst heeft – als een heilige roeping beschouwen. ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ (Efeziërs 2:10).

Ons werk moet onberispelijk zijn. We kunnen allemaal wel een paar mensen bedenken die ons respect op de werkvloer hebben verloren. Door hun onacceptabele kwaliteit van het werk, onethisch gedrag en hun algemene falen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de productiviteit van onze organisatie en de service aan klanten, leveranciers en hun collega’s. ‘En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buitenstaan, en niets nodig hebt.’ (1 Tessalonicenzen 4:11-12).

Onze werkethiek moet voorbeeldig zijn. Toewijding en uitmuntendheid in het werk dat we doen spreekt boekdelen over ons karakter, onze toewijding aan anderen en, het allerbelangrijkste, onze vastberadenheid om te dienen als ‘gezanten namens Christus’ (2 Korintiërs 5:20). Het lijkt er steeds meer op dat mensen niet meer trots zijn op hun werk, zoals bedrijven ervaren die moeite hebben om mensen te vinden die willen werken. Als ze wel op het werk verschijnen, lijken velen gemakkelijk afgeleid in plaats van zich op hun verantwoordelijkheden te concentreren. ‘En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben’ (1 Tessalonicenzen 4:11).

Ons werk moet de zorg voor anderen weerspiegelen. Terwijl we onze werkopdrachten en verantwoordelijkheden uitvoeren, kan de werkplek ook dienen als een platform om de liefde van Jezus Christus aan anderen te weerspiegelen, door te laten zien dat we om hen en hun behoeften geven. Als we merken dat een collega of klant het moeilijk heeft, kan dat een gelegenheid zijn om Gods bezorgdheid en medeleven te tonen. ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (Marcus 12:31).

©Copyright 2024, Robert J. Tamasy heeft Marketplace Ambassadors geschreven: CBMC’s voortdurende erfenis van evangelisatie en discipelschap; Business at Its Best: Tijdloze wijsheid uit Spreuken voor de werkplek van vandaag; Pursuing Life With a Shepherd’s Heart geschreven samen met Ken Johnson en The Heart of Mentoring, geschreven samen met David A. Stoddard. Bob’s tweewekelijkse blog is te vinden op: www.bobtamasy.blogspot.com

GESPREKVRAGEN

Hoeveel uur werk je gemiddeld per week? Hoeveel uur verwacht je te besteden aan je carrière, als je dat over een heel leven projecteert? Vind je dat je die uren tot nu toe goed hebt geïnvesteerd?

Wat hoop je dat de blijvende impact of nalatenschap van je werkende leven zal zijn, naast het feit dat je financieel in je levensonderhoud voorziet en je carrière misschien vooruitgaat door promoties of door te stromen naar betere kansen?

Kun je iemand bedenken die je als een slechte werknemer beschouwt (of beschouwde)? Zo ja, beschrijf die persoon en zijn of haar benadering van het werk. Denk nu aan iemand die indruk op je heeft gemaakt als een uitstekende werknemer. Wat was het aan die persoon dat voor jou opviel?

Wat vind je van het idee om op zoek te gaan naar mogelijkheden om Gods liefde, bezorgdheid en compassie te weerspiegelen op de werkplek? Welke richtlijnen moeten daarbij volgens jou gevolgd worden?

UITDAGING

Deze week zou voor jou een goed moment zijn om je benadering van werk en je motivaties om te werken opnieuw te evalueren. Als je een volgeling van Christus bent en je zou de resultaten van je inspanningen rechtstreeks aan Hem voorleggen, hoe denk je dat Hij zou reageren?

Spreuken 27:17 zegt: ‘Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere.’ Heb je iemand met wie je regelmatig kunt afspreken voor aanmoediging, gebedsondersteuning en opbouwende kritiek als dat nodig is? Zo ja, maak dan een afspraak om die persoon te ontmoeten en de bovenstaande vragen te bespreken. Als je niemand hebt die je kunt vertrouwen, vraag God dan om je naar zo iemand toe te leiden.

De genoemde Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

In de onderstaande Bijbelgedeeltes kun je meer lezen over het onderwerp van deze eMeal:

Spreuken 12:11, 14:23; 1 Korintiërs 3:9; Kolossenzen 3:17, 23-24; 2 Timoteüs 3:16-17

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 7 juni 2024