MANNA 852 ALS FALEN SUCCES WORDT

MANNA 852 ALS FALEN SUCCES WORDT

In de beginjaren van mijn werk als consultant maakte ik een offerte voor een project bij een hypotheekverstrekker met de naam Tom. Tijdens een vervolgafspraak vertelde ik hem over mijn Bijbelse aanpak bij het geven van advies. De blik van Tom werd toen ijzig koud en ons gesprek kwam abrupt ten einde. Tom waardeerde duidelijk niet het perspectief dat ik zou gebruiken en, onnodig om te zeggen, ik kreeg het project niet.

 

Omdat ik nog weinig ervaring had in het vakgebied als consultant, beschouwde ik het als falen van mijn kant. Ik vroeg me af hoe ik de ontmoeting anders had kunnen laten verlopen. Echter had ik er geen spijt van dat ik hem verteld had welke invloed mijn geloof zou hebben op mijn aanpak van het project voor zijn onderneming. Zoals de apostel Paulus schreef, “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft…” (Romeinen 1:16)

 

Ik wist ook dat als we niet dezelfde geloofswaarden en motivatie deelden, het samenwerken toch zou zijn mislukt. Eén van de meest praktische waarschuwingen in de Bijbel voor het bedrijfsleven kun je vinden in 2 Korinthiërs 6:14, wat benadrukt, “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” Dit betekende niet dat ik Tom en zijn waarden wilde veroordelen, maar het herinnerde me eraan, dat we onmogelijk dezelfde doelen konden najagen.

 

Wat ik als falen had beschouwd, bleek later alles behalve dat te zijn geweest. Ongeveer twee jaar later informeerde Toms broer mij, dat toen hij er niet voor had gekozen om mij in te huren als consultant, hij iemand anders had ingehuurd, die vervolgens $40.000 had gestolen uit zijn bedrijf. Het moge duidelijk zijn dat deze persoon mijn Bijbels perspectief over het runnen van een bedrijf niet deelde.

 

Deze ervaring was voor Tom het begin geweest van een spirituele reis, één die uiteindelijk tot gevolg had, dat zijn leven totaal veranderde door dat hij een persoonlijke relatie kreeg met Jezus Christus. Wat ik als falen had beschouwd, werd Gods succes.

 

Verhalen zoals deze zijn niet ongebruikelijk. We lezen het vaak in de Bijbel. Bijvoorbeeld nadat Mozes de Farao had gevraagd om de Israëlieten te bevrijden van hun slavernij, voelde het voor Mozes als falen toen de Farao dat niet deed. Maar in Exodus 11:9 ontdekken we wat de Heer van tevoren tegen Mozes had gezegd. “De farao zal naar u niet luisteren, zodat Mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker worden.” God gebruikt vaak tijden van ogenschijnlijk falen als kansen voor hem om Zijn kracht te tonen en Zijn wil te volbrengen.

 

Het is niet het belangrijkste of we de resultaten waar we op hoopten behalen, maar meer dat we gehoorzaam blijven aan de Heere – zelfs als het betekent dat we onze eigen doelen en streven niet behalen. Gehoorzaamheid aan God is succes, zelfs als het eerst als falen wordt gezien. En Hij verheugt zich erover om te laten zien hoe Hij een ogenschijnlijk falen kan keren tot een succes dat groter is dan dat we hadden durven dromen.

 

In het boek Spreuken staat hier veel over geschreven. Bijvoorbeeld Spreuken 16:3 geeft deze bemoediging:“Vertrouw uw werken aan de Heer toe en uw plannen zullen bevestigd worden.” Dit betekent niet dat de dingen zullen gebeuren zoals we verwachten, maar uiteindelijk zal God ons succes geven – soms meer dan waar we op hoopten.

 

We worden ook geadviseerd om niet verrast te zijn als de Heer onze plannen aanpast: “Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen” (Spreuken 16:9). En een ander vers zegt, “De voetstappen van een man zijn van de Heere, hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen?” (Spreuken 20:24). We mogen erop vertrouwen dat onze Vader het het beste weet.

 

Reflectie/Discussie Vragen=

 

Heb je ooit een tijd ervaren dat ogenschijnlijk falen veranderde in succes? Hoe was deze ervaring en hoe voelde je je?

 

Wat vertelt dit jou over het belang van trouw blijven aan je overtuigingen, zelfs wanneer de uitkomst niet is waar je op hoopte?

 

Hoe, denk je, kan God je falen gebruiken, niet alleen om een succes te maken, maar ook om je te vormen tot de persoon die Hij wil dat je wordt?

 

Als je je realiseert dat Gods plannen anders kunnen zijn dan je eigen plannen, hoe kan dit effect hebben op de manier waarop je door gaat met het plannen van jouw proces?

N.B.: Als je meer in je Bijbel wilt lezen over dit onderwerp, overweeg dan de volgende teksten:

 

Psalmen 37:4-5; Spreuken 3:5-6, 16:4, 19:21, 21:30-31, 22:12, 24:19-20, 27:1; Jeremia 33:3

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 14 maart 2020