Manna 854 VERWACHTEN WE HEILIGHEID IN DE ZAKENWERELD??

Manna 854 VERWACHTEN WE HEILIGHEID IN DE ZAKENWERELD??

Stel dat je probeert te bedenken welke eigenschappen het belangrijkste zijn voor een werkgever, een werknemer, een klant of een toeleverancier in de zakenwereld. Waar heb je het dan over? Je begint dan met eigenschappen zoals betrouwbaarheid en effectiviteit. Maar hoe zit het met … heiligheid?

 

Heiligheid? Als we dat woord horen, zien we beelden voor ons van godsdienstige mensen en hun rituelen, misschien denkt iemand aan een afgelegen klooster waar ze rituelen hebben die niets te maken hebben met het dagelijks leven en met je werk. Maar in werkelijkheid gaat ‘heiligheid’ niet over zulk soort zaken.

 

Het woord heiligheid wordt wel eens gedefinieerd als “de toestand waarin iemand zich bevindt die heilig is”. Heiligheid wordt ook wel omschreven als deugdzaamheid of vroomheid. Dat alles heeft niets te maken met het zakenleven, tenminste niet in de 21ste eeuw. Maar een spreker die ik laatst hoorde verklaarde dat heiligheid eigenlijk zoiets betekent als ‘heel zijn, integriteit’.

 

Als je het zo bekijkt, zou je dan ‘heiligheid’ willen vinden in de mensen voor wie je werkt, mensen die je goederen en diensten kopen of die je de materialen leveren die je nodig hebt?

 

Ik moet toegeven dat ik nog nooit of misschien een enkele keer heb gedacht:”dat is nou iemand die duidelijk heiligheid laat zien”. Als ik echter denk aan de duizenden individuen die ik in mijn loopbaan heb ontmoet, herinner ik me meerdere die bepaald wel een opvallende vorm van integriteit, nederigheid, compassie en eerlijkheid vertoonden. Deze mensen zouden zeer zeker onder de definitie van laatstgenoemde spreker vallen.

 

Hoe gaan we nu om met dit idee, hoe vinden we heiligheid in de mensen om ons heen? Hoe kunnen of zelfs moeten we die heiligheid zelf bevorderen? Het zal je niet verbazen dat de Bijbel enkele suggesties geeft:

 

Zoek mensen die zulke heiligheid vertonen en probeer ze na te volgen. Ken je iemand in je omgeving die kenmerken heeft van deze heiligheid, zoals integriteit, eerlijkheid en dergelijke? Als dat zo is, probeer tijd met diegene door te brengen of zelfs hem of haar als mentor of tutor te krijgen.  Dan kun je proberen op diegene te gaan lijken en zo op een positieve manier anderen te beïnvloeden. “Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn” (Fil. 4: 9). “Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” 2Tim.2:2)

 

Probeer je een andere manier van denken eigen te maken. Wij werken en leven in een omgeving waar het begrip heiligheid in de zin van integriteit een vreemd begrip is. De wereld om ons heen wil ons “ in hun mal drukken”, wereldgelijkvormig maken. Wij kunnen ervoor kiezen om die druk te weerstaan  en naar hogere morele standaards te gaan leven. “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezingheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is”(Rom. 12:2)

 

Zorg ervoor dat je de kracht krijgt om een heilig persoon te worden. De Bijbel leert ons dat diegenen die zich hebben toegewijd aan Jezus Christus een nieuw leven krijgen en de kracht om op een andere manier te leven dan voorheen.”Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid” (Ef. 4: 22-24)

Reflectie- en discussievragen

Als je de woorden “heiligheid” en “heilig” hoort, waar denk je dan aan? Heb je wel eens iemand ontmoet die je als heilig in de ruimste zin des woords beschouwt of die  aspecten daarvan in zijn of haar leven toonde?

 

Waarom klinkt het begrip heiligheid ons zo vreemd in de oren, vooral in het kader van ons dagelijks werk?

 

Als je Jezus volgt, heb je dan ervaren dat je nieuw leven hebt gekregen, zoals de Bijbel het beschrijft? Licht je antwoord toe. Voor het geval je nog niet Jezus volgt, of er nog niet zeker van bent, klinkt het je dan aantrekkelijk in de oren om een nieuw geestelijk leven te krijgen en zelfs een mate van heiligheid te verkrijgen?

 

Zou je wel willen dat je in de toekomst een keer zou worden gezien als een heilig persoon, iemand die heiligheid toont, zelfs in het zakenleven? Hoe zou het leven er dan uit zien, denk je? Hoe kun je kenmerken van heiligheid bevorderen?

NB In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Joh.15: 1-17; Rom. 6:4; 2Kor. 5:17; Gal. 2:20; Fil.4:13; Kol. 3:1-10

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 28 maart 2020.