MANNA 855: Wat kies je carrière of nalatenschap?

MANNA 855: Wat kies je carrière of nalatenschap?

In de huidige maatschappij worden we aangemoedigd te werken aan het bouwen van onze reputatie. De vragen zijn meestal dezelfde: Wat hebben we gepresteerd? Welke talenten hebben we? Welke titels mogen we voeren? Of, hoeveel geld verdienen we?

Hoewel, uiteindelijk is het een beter idee om na te denken over ons ‘in memoriam’. Wat zullen onze familie en vrienden over ons zeggen op onze begrafenis? Zij zullen waarschijnlijk onze banen en titels niet noemen. Als het al genoemd wordt, zal het in een bijzin zijn. Ze zullen het hoogstwaarschijnlijk vooral hebben over hoe het was om een vriend van ons te zijn, of een geliefde. Of zullen ze het hebben over onze integriteit en eerlijkheid? Zal er iemand noemen hoe we altijd keken naar het goede in mensen en situaties of hoe de atmosfeer in een kamer veranderde als wij binnen kwamen?

 

Wordt ons leven gekenmerkt door liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zoals de Bijbel dit beschrijft in Galaten 5:22-23? Of zijn we alleen een lijst met prestaties?

 

Ik heb nog nooit een begrafenis bijgewoond waar de voorganger een lijst met bezittingen van de overleden persoon heeft voorgelezen. Ik dacht hierover na omdat mijn moeder een paar maanden geleden is overleden. Op haar begrafenis sprak iedereen over haar bijdrage aan de community en over de mooie relaties die zij had. Sommigen spraken over haar geduld, haar liefdevolle hart en haar altijd positieve houding. Ik heb niemand gehoord over haar financiële situatie, ondanks het feit dat diverse mensen terug keken op haar carrière. Waar men wel woorden aan gaf is aan het feit dat ze zo’n fijne collega was geweest en een plezier om mee samen te werken.

 

Een van de zonden van onze samenleving is dat we mensen met een positie of geld op een overdreven voetstuk zetten. Omgekeerd vergeten we mensen met een lager inkomen of een minder aanzienlijke baan te respecteren. En dit is nu precies het tegenovergestelde van hoe God het heeft bedoeld. De Bijbel is duidelijk en zegt ons geen aanzien des persoons te hebben.  Jakobus 2:5  zegt, “Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?

Mattheüs 6:19-21 herinnert ons eraan geen vertrouwen te stellen op aardse schatten, maar zegt ons hemelse schatten te verzamelen. “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

 

Lukas 12:15 voegt hieraan toe, “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” Anders gezegd, wat we bezitten is niet wie we zijn. Ons geld, onze huizen en auto’s zijn allemaal buitenkant, het is niet wie we zijn. “Dingen’ zijn tijdelijk, comfortabel voor de’ time being’, en maar al te vaak trekt het ons zelfs naar beneden. Onze ervaringen, opleidingen en relaties vertellen wie we zijn. Deze zaken gaan over ons innerlijk, samen met kenmerken zoals integriteit, liefde, vreugde en vrede.

 

Als we sterven zullen we alle bezittingen achterlaten, maar de harten die we hebben geraakt en het verschil wat we hebben gemaakt zullen voortleven, zowel in de hemel als op aarde.

 

Reflectie- en discussievragen

Heb je ooit een begrafenis bijgewoond waar mensen uitgebreid spraken over het geld, de baan of de bezittingen van de overledene? Wat zijn de dingen die het meest worden aangehaald op een begrafenis?

 

Waarom is de inhoud van iemands cv zo duidelijk verschillend van wat wordt genoemd in een in memoriam tijdens een uitvaartdienst?

 

Welke vruchten van de Geest, – liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zoals de Bijbel deze beschrijft denk je dat mensen met jou zullen associëren?

 

Hoe kunnen we voorkomen steeds in beslag te worden genomen of bezig te zijn met de eeuwige roep naar succes? Hoe kunnen we in plaats daarvan leren onze innerlijke kwaliteiten en eigenschappen te cultiveren welke herinnerd zullen worden lang nadat we overleden zijn?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spreuken 20:11, 21:21; Mattheus 6:24,33, 7:24-27, 13:44-45; Filippenzen 4:8-9

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 4 april 2020