MANNA 859 LEERBAARHEID IS VAN ONSCHATBARE WAARDE

Manna 859: Leerbaarheid is van onschatbare waarde.

Mijn vriend Tom, ook CEO, had een jonge, veelbelovende medewerker in zijn team die echter moeite had om in zijn huidige functie overeind te blijven. Het was duidelijk dat hij meer begeleiding nodig had om te kunnen groeien, zodat eruit kon komen wat er in hem zat. Een van zijn problemen was het feit dat hij het moeilijk vond om de controle over zijn werk los te laten; het ontbrak hem namelijk aan een kwaliteit die volgens Tom  noodzakelijk was voor persoonlijke groei, zowel privé als in je werk: leerbaarheid.

Hoewel hij de intelligentie en het talent had om een gewaardeerd lid van het team te worden, zou hij niet verder komen zolang hij zich verzette tegen aanwijzingen en verbetervoorstellen van anderen. Tom besefte dat deze leidinggevende waarschijnlijk elke poging  om hem te helpen en ondersteunen zou tegenwerken zolang hij niet opener werd voor ideeën om dingen beter of op een andere manier te doen.

 

Tom wilde echter wel verder met deze jonge medewerker; daarom plande hij een persoonlijk gesprek met hem om dit probleem te bespreken. Hij moest op de een of andere manier laten zien dat hij leerbaar was; anders kon hij niet in zijn team blijven.

 

Gelukkig was deze jonge leidinggevende nederig genoeg om Toms aanbod voor extra begeleiding te accepteren. Daardoor kon hij snel groeien in vaardigheden en kon hij meer betekenen voor de organisatie. Het bleek een win-win-situatie te zijn voor hem en voor het bedrijf, maar als hij niet had open gestaan voor verandering, zouden beide partijen verlies hebben geleden.

 

Het wordt vele malen in de Schrift benadrukt dat we leerbaar moeten zijn. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

 

Leerbaarheid leidt tot voorspoed.  ‘Twee weten meer dan één’, zeggen we wel eens. We kunnen geloven dat we in ons eentje kunnen slagen zonder dat iemand ons helpt, maar dat lukt haast nooit. Als je echter vertrouwt op de wijsheid en inzichten van anderen leidt dat meestal tot succes. “Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer vertrouwt is gelukkig”(Spr. 16:20). “Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad” (Spr. 15:22).

 

Leerbaarheid effent de weg naar wijsheid. Iemand vroeg eens een jongeman die een mentor zocht, wat hij wilde leren. Hij antwoordde: “Ik wil leren van uw fouten”. Daarmee liet deze jongeman zien dat hij meer inzicht had dan de meesten van zijn leeftijd: hij begreep dat hij niet zelf alle fouten hoefde te maken, maar kon leren van de fouten die al door anderen waren gemaakt. Wijsheid verkrijg je door ervaring en die komt doordat je fouten maakt en vervolgens je gedrag corrigeert. “Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.” (Spr. 19:20)

 

Leerbaarheid streeft naar de beste bronnen van wijsheid. De wereld is vol van kennis. Er zijn honderden, nee duizenden boeken over welk onderwerp dan ook. Verder kun je veel informatie verkrijgen via de media – TV, radio, kranten en tijdschriften. Door het internet hebben we een hele bibliotheek binnen handbereik,  een rijkdom aan kennis over praktisch alles. Maar we hebben een beperkte hoeveelheid tijd tot onze beschikking, dus de bronnen die we gebruiken kunnen niet alleen onze leerbaarheid beïnvloeden maar ook de kennis die we tot ons nemen. Waarom niet eerst de Bijbel raadplegen? In zijn brief aan zijn jonge discipel Timotheüs schrijft de apostel Paulus: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is uitgerust.” (2 Tim. 3: 16,17)

Leerbaarheid is een belangrijke eigenschap waar we op moeten letten als we iemand voor een leidinggevende functie in ons bedrijf zoeken.

 

Reflectie- en discussievragen

Vind je jezelf leerbaar? Licht je antwoord toe.

 

Wat zijn volgens jou de gevolgen van het niet leerbaar zijn? Heb je het zelf meegemaakt dat je iemand iets duidelijk moest maken terwijl hij er niet voor open stond, niet leerbaar was? Hoe heb je dat ervaren?

 

Welke stappen moet iemand volgens jou maken om te groeien in leerbaarheid? Welke rol speelt eventueel nederigheid van een persoon bij het ontwikkelen en handhaven van leerbaarheid?

 

De laatste tip in deze e-meal is om de Bijbel te gebruiken als belangrijke bron van leerbaarheid. Ben je het daarmee eens, als je denkt aan hoe het toegaat in het huidige bedrijfsleven? Waarom wel of waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spr. 12:15, 19:27, 20:18, 24:5,6, 27:17; Ef. 2:10; Kol.1:28ANNA 859: Leerbaarheid is van onschatbare waarde.

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 9 mei 2020.