MANNA 860

MANNA 860: Inspiratie, wat brengt het jou (toe)?

 

Het was september 2016. Met de stuurgroep van CMBC Twente waren we samengekomen om samen na te denken en te bidden. Waarom? De vraag die speelde was: gaan we nog verder in Twente met het het organiseren van regio events voor CBMC, of niet? Verlangens, reflecties, aarzelingen en geloof kwamen naar boven. In gebed hebben we het terug gelegd in de machtige handen van de Vader. Eén van de aanwezigen bad: “Vader, vanavond heb ik geleerd dat ik grote dingen van U mag verwachten en vragen. Ik bid dat er 100 mensen komen op het evenement wat we gaan organiseren.”

Op 16 maart 2017 was het zover, het eerste regio-event in nieuwe stijl van CBMC Twente. Veel is er voorbereid en besproken. Veel is er gebeden. Die avond stroomt de zaal vol. Terwijl de opkomst normaal tussen de 20-30 personen was, komen er vanavond… 100 mensen.

Waarom deel ik dit? Het laat zien dat God alle macht heeft in hemel en op aarde. En Hij reageert op gebed en verwachting..! Als titel staat hierboven ‘Inspiratie’, als eerste in een drieluik over Inspiratie, Motivatie en Transformatie. Vaak wordt gedacht en geleefd alsof inspiratie gaat over het opdoen van kennis, een nieuwe ervaring, een nieuw perspectief. En dat klopt ook wel. Maar echte inspiratie komt, als we beginnen met aanbidding van God, erkennen dat Hij God is. Erkennen dat we niet kunnen leven zonder Hem. Waar nodig: rommel opruimen = zonden belijden. Jezus de ruimte geven in ons hele leven. En bidden om de vervulling met Gods Geest. Dit drieluik, dat we hanteren als richting voor de CBMC-teams, is daarom volledig gecentreerd rondom Jezus Christus. Hij is God met ons, God in ons, God voor ons.

 

Inspiratie. We kunnen niet zonder, toch? Persoonlijk denk ik als eerste bij dit woord aan Gods eigen Woord, de Bijbel. Want echt geïnspireerd raak ik, door God Zelf. In de natuur, en vooral tijdens het lezen en mediteren in en over Gods Woord. En dat Woord wordt breed uitgestrooid, als zaad. Onbekommerd strooit de Zaaier, ook al weet Hij dat niet al het zaad vrucht zal dragen (zie Lukas 8). Hij kent de plekken die rotsachtig zijn en Hij weet dat er onkruid groeit.

Het bijzondere in deze gelijkenis is, dat de verantwoordelijkheid van de ontvanger expliciet naar voren komt. En daar zit nu mijn punt: als je in het CBMC-team spreekt over de honger naar kennis, de honger naar meer ervaring, kortom de honger naar inspiratie, dan ben je op een goede plek. We mogen ons als het ware uitstrekken naar God om het zaad te ontvangen. Het punt is echter: wat doe je ermee? Is het een cirkel van ontvangen, bij drukte kwijtraken, óf door zorgen / rijkdom het laten verstikken en weer ontvangen? Jezus benoemt dit, zodat we er met elkaar alert op zijn, niet in een sfeer van veroordeling, maar van bemoediging. Ziedaar het belang van deelname aan je team.

 

Heb je net zoals ik, een diep verlangen dat veel meer mensen Jezus gaan erkennen als Verlosser en Heer? Dan begint het met ontvangende overgave. Maar niet zonder hulp en kracht van de Heilige Geest, ofwel echte InSpiratie. En dat dit ingebed is in het drieluik Inspiratie, Motivatie en Transformatie betekent ook dat we weten, dat we elkaar nodig hebben. Maar ook: de vrucht is transformatie (= opwekking & reformatie) van jou, jouw omgeving, stad/dorp, regio en land! Honderdvoudige vrucht, zegt Jezus. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren (Lukas 8:8). Ik bid je veel inspiratie toe!

Reflectie- en discussievragen

Op welke manier word jij geïnspireerd in je leven? Wie of wat zijn je bronnen?

 

God als bron van inspiratie in je werk.

Herken je dit? Hoe krijgt dat vorm in jouw leven en werk/bedrijf?

Herken je dit niet? Wat zie/ervaar je als drempel? Is het voor jouw ok om hier met je team voor te bidden?

 

Op welk vlak in jouw leven heb je (nieuwe) inspiratie nodig? Zou je dit willen delen met de ander en hiervoor willen bidden? [TIP: schrijf deze punten op en blijf hier als team voor bidden, maar vraag ook naar voortgang of doorbraken. Op deze manier gaan we met elkaar ook bewust de betrokkenheid van God op ons leven zien]

 

Wat zijn de rotsachtige plekken in jouw leven? Hoe wil je hiermee omgaan

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

Jes 55:8,914, Lukas 8 en Joh 4:23,24

 

Tekst: Wim Kater  –  Redactie: CBMC Marloes van Iterson

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 16 mei 2020