MANNA 861: Help ik ben buiten mijn comfortzone!

MANNA 861: Help ik ben buiten mijn comfortzone!

 

 

Een tijdje geleden schreef ik over de voordelen en beperkingen van leven en werken in de “comfortzone”, terreinen die veilig en vertrouwd voor ons zijn. Terreinen waar we zekerheid vinden. Toch kan het onze persoonlijke en professionele ontwikkeling in de weg staan als we altijd op die terreinen blijven. Waarom willen we daar zo graag blijven? Volgens mij heeft dat alles te maken met wat we de “fearzone” zouden kunnen noemen

Als we besluiten onze comfortzone te verlaten, betreden we onbekend en nieuw gebied. Dat geeft niet bepaald zelfvertrouwen. We zijn angstig voor uitdagingen waar we nog nooit mee geconfronteerd zijn en worden gevoelig voor andermans mening. In plaats van moedig op het onbekende af te stappen, verschuilen we ons achter allerlei smoesjes.

 

Angst is niet noodzakelijkerwijs slecht. We worden er alert door. De adrenaline die daarbij vrijkomt, maakt ons bewust van bedreigingen die op ons af kunnen komen. Angst kan ons echter ook verlammen. We durven geen enkele stap meer te zetten, ook geen positieve stap waardoor we zouden groeien en vooruit zouden komen. In de loop der jaren heb ik ervaren dat juist dit de strategie van onze geestelijke tegenstander – satan – is. De Bijbel waarschuwt ons daar ook voor. Er staat dat hij “rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden.” (1 Petrus 5:8). Verlammende angst maakt ons tot een makkelijke prooi.

 

Er zijn heel veel soorten angst. Angst om de verkeerde kant op te gaan. Angst om een verkeerde beslissing te nemen. Angst voor wat anderen van ons denken. Angst voor het onbekende. Dit doet me denken aan het volk Israel, nadat ze uit de slavernij van Egypte waren bevrijd. Ondanks de rampspoed die ze daar hadden achtergelaten, was Egypte nog steeds hun “comfortzone” – daar was het bekend en vertrouwd. Ongemakkelijkheid met het onbekende veranderde al snel in angst. Ze begonnen allerlei argumenten te bedenken: “Zo slecht hadden we het daar nog niet.” Ze wilden opgeven en teruggaan naar de “vleespotten” van Egypte. Doodgaan in Egypte was in hun ogen zelfs nog beter dan overleven in de woestijn.

 

Bezorgdheid wordt wel het kwaad van deze eeuw genoemd en komt bij alle leeftijdsgroepen voor, van kleine kinderen tot bejaarden. We zijn bij voorbaat al bang voor dingen die nog niet gebeurd zijn en misschien wel helemaal nooit zullen gebeuren. Hoe moeten we daarmee omgaan?  De Bijbel geeft ons hierin duidelijk leiding:

 

Een goddelijk gebod. Het volk Israel kreeg van God het voorschrift: “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.” (Jozua 1:9). Of we nu onze comfortzone verlaten of oog in oog met een uitdaging staan, het onder ogen zien van onze angst is een goddelijke opdracht. We zouden het als het elfde gebod kunnen beschouwen. “… hoef je niet te vrezen.” (Psalm 91:5).

 

De geest van een overwinnaar. De apostel Paulus was leermeester van de jonge Timoteüs, die veel tegenstand ondervond van Joodse leiders die hun comfortzone niet wilden verlaten. Paulus moedigde hem aan om vol te houden en uiteindelijk te overwinnen: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” (2 Timoteüs 1:7).

 

Vertrouwen ondanks onzekerheid. Angst is vaak niet te vermijden. Omstandigheden, problemen en moeilijkheden doen een aanslag op ons vertrouwen. Toch schreef de psalmist David, vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring: “In mijn bangste uur vertrouw ik op U… op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?” (Psalm 56:4-5).

 

Geen angst, zelfs niet voor de dood. Het leven kan ons in situaties brengen die ogenschijnlijk hopeloos zijn, waarin ons laatste uur lijkt te hebben geslagen. Maar het Woord van God zegt ons met onoverwinnelijke kracht: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.” (Psalm 23:4).

 

Merk je dat je buiten je comfortzone komt en de “fearzone” binnengaat? Kijk die maar gewoon in de ogen, in de zekerheid dat de Almachtige bij je is. De “fearzone” is het waard om overwonnen te worden, want, zoals ik in een volgende eMeal zal schrijven, de volgende fase is de “learning zone”!

Reflectie- en discussievragen

Hoe zou jij de comfortzone omschrijven? Wat bepaalt jouw eigen comfortzone? Hoe moeilijk vind je het om buiten die comfortzone te stappen?

 

De schrijver zegt dat er een “fearzone” op ons wacht wanneer we besluiten uit onze comfortzone te stappen. Welke rol speelt angst volgens jou, als we bij het vertrouwde en makkelijke willen blijven?

 

Met welke soorten angst ben jij geconfronteerd? Hoe heb je die angst kunnen overwinnen?

 

In het stukje worden een aantal bijbelse beloften aangehaald die ons in staat stellen onze angst om buiten de comfortzone te stappen te overwinnen. Heb je daar iets aan? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Jesaja 26:3-4, 41:10-14; Jeremia 29:11-13, 33:3; Matteüs 6:25-34; Efeziërs 3:20

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 23 mei 2020.