Manna 862: Veerkracht in zaken en in je leven

 

Manna 862: Veerkracht in zaken en in je leven.

 

 

Ik speel al golf sinds mijn 19e en ik kan me nog steeds herinneren hoe het was om mijn eerste negen holes te spelen met een paar studievrienden. Ik had toen nog nooit golfles gehad. Ook al was mijn eerste poging niet bepaald geweldig, ik was direct verslingerd en die zomer begon ik het spel serieus te nemen.

 

Een van de belangrijkste uitdagingen bij golf is dat je terug kunt veren nadat je bij de vorige hole de par hebt overschreden. Dit is heel belangrijk als je een heel spel par of zelfs minder dan par wilt scoren. Tegenwoordig ligt terugveren voor mij meer in de lijn van het managen van een par na meerdere missers op rij, omdat mijn golfvaardigheden in de loop der tijd zijn afgenomen. Maar ik vind het nog steeds een leuk spel en terugveren blijft een uitdaging.

 

Natuurlijk speelt terugveren niet alleen op de golfbaan. Dat merken we allemaal op onze werkplek, maar ook in andere gebieden van ons leven. De afgelopen ruim 30 jaar heb ik mijn aandeel aan persoonlijke ervaringen gehad waarbij van mij verwacht werd dat ik terugveerde na tegenspoed. Ik heb altijd gevonden, soms pas achteraf, dat deze heugenswaardige gebeurtenissen belangrijk kunnen zijn om te volhouden.

 

We hebben vaak niets gedaan om de ongunstige omstandigheden waarin we ons bevinden, te verdienen. Bij golf stuitert de golfbal soms vreemd weg in het water, de bunker of een andere moeilijke plaats. Ditzelfde geldt voor onze werkplek. Misschien hebben we alles gedaan waarvan we dachten dat we het moesten doen, en toch lukt het ons niet om die belangrijke deal af te sluiten. Iemand anders krijgt de promotie waar jij zo naar had verlangd. Of het voorstel waar we veel uren in hebben gestoken wordt met minder enthousiasme ontvangen dan we hadden gehoopt. Hoe reageren wij daarop? We kunnen ermee stoppen. We kunnen ons wentelen in zelfmedelijden. Of we kunnen ervoor kiezen terug te veren, vastbesloten dat we ons niet onderuit laten halen door de tegenslag.

 

De discipelen van Jezus ondergingen veel beproevingen en velen van hen stierven als martelaars, en toch steunden ze Christus tot hun laatste ademteug. Zij wisten hoe ze moesten terugveren na tegenslagen. Eigenlijk overtuigde Jezus hen dat het zo zou zijn. Kort voor zijn kruisiging vertelde Hij zijn volgelingen: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. (Joh. 15:18-20).

 

Dit is een reden dat twee bijbelteksten erover gaan hoe we met de beproevingen en tegenslagen die op ons pad komen, moeten omgaan. In Romeinen 5:3-5 schrijft de apostel Paulus: “…maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet…” Hij had net zo goed kunnen zeggen: “Als het moeilijk wordt, wees dan klaar om terug te veren.”

 

Een andere apostel, Jacobus, bood een vergelijkbare vermaning: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” (Jakobus 1:2-4).

 

God is niet per se op zoek naar martelaars, maar hij is op zoek naar toegewijde volgelingen die Hem en anderen voor hun eigen behoeften plaatsen. Hij wil dat we terugveren van alles wat onze spirituele vijand ons toewerpt en dat we tot het einde trouw blijven. Hij wil dat wij de echte overwinning behalen als we omgaan met tegenspoed in deze wereld. Terugveren, zowel op ons werk als tijdens een potje golf, kan ons zo veel vreugde bieden!

Reflectie- en discussievragen

Kun je iets met het idee van “terugkaatsen” op de golfbaan? Zelfs als je geen golf speelt kun je misschien aan een andere competitie denken, of misschien zelfs aan professionele tegenslagen die je hebt meegemaakt. Hoe was het voor jou om terug te veren na moeilijke omstandigheden?

 

Wat zijn de factoren die ons kunnen belemmeren in ons vermogen terug te veren wanneer we te kampen krijgen met beproevingen en tegenslagen?

 

Denk je dat degenen die volgelingen van Jezus Christus zijn met name uitdagende omstandigheden zouden moeten verwachten, zowel op hun werk als in hun persoonlijke leven, waarvan ze moeten terugveren? Waarom? Of waarom niet?

 

Hij gebruikte weliswaar niet de term ‘terugveren’, maar een van de bijbelse auteurs die in deze E-meal wordt geciteerd, zei dat we het als “enkel vreugde moeten beschouwen … wanneer we in allerlei verzoekingen terechtkomen,” Klinkt dit als een vreemd advies? Hoe kunnen we “enkel vreugde” ervaren als we dergelijke moeilijkheden ervaren en ermee om moeten gaan?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Johannes 16:32-33; 1 Korintiërs 4:10 13; 2 Korintiërs 4:7-12; Romeinen 8:35 -39

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 30 mei 2020