MANNA 865 UIT DE COMFORTZONE ANGST OVERWINNEN

MANNA 865 UIT DE COMFORTZONE ANGST OVERWINNEN

 

Onlangs is er in één van de eMeal gesproken over de moeilijkheden die we tegenkomen als we uit onze comfort zone gaan, samen met wat ik noem de “angst zone”. Nu kunnen we een ware oase binnengaan voor mensen op de werkplek, één die ik de “leer zone” noem. Deze leer zone biedt vele uitdagingen, maar ook grote kansen om nieuwe vaardigheden te ontdekken. Vele daarvan zouden we niet vinden binnen onze comfort zone.

 

De “leer zone” geeft dat we betrokken raken in een proces waarin nieuwe vaardigheden, mogelijkheden, kennis, gedrag en andere waarden verworven kunnen worden door studie, ervaring, training, reflectie en observatie. Dit houdt verband met de leerstijl en individuele karakteristieken van elk individu. De beste methode omvat het juiste gereedschap voor het gekozen object.

 

Leren helpt iemand om de kennis te verwerven om een gelukkiger en meer vervuld persoon te worden. In het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en nieuwe werelden ontwikkelt de leerling een nieuwe gewoonte, een continue oefening in het leren. Er zijn vele aanpakken voor leren, maar er is er geen enkele effectiever dan één persoon die de andere onderwijst.

 

In het bedrijfsleven is dit bekend onder de naam ‘mentoring’. De mentor en degene die een mentor heeft gaan samen op een wederzijdse “leer reis”, waarin ze ervaringen delen waar ze allebei van leren. Ik heb er persoonlijk spijt van, dat ik pas op dertig jarige leeftijd het voorrecht van het hebben van een mentor heb leren kennen. Als ik eerder in mijn loopbaan een mentor had gehad, dan zou ik een betere professional zijn geweest – en had ik veel van de fouten en verkeerde beslissingen die ik maakte, kunnen voorkomen.

 

Sinds toen heb ik ontdekt dat succesvol leren een sterke toewijding vraagt zowel aan de kant van de leraar (mentor) als die van de leerling. De leraar zou moeten onderwijzen met de nederigheid van een student, door zijn best te doen voor zijn leerling. En diegenen die onderwijs ontvangen zouden de gretigheid om te leren moeten laten zien, zoals iemand die een onbetaalbare schat ontvangt.

 

Zulk onderwijs dateert van duizenden jaren geleden en is zelfs een grondbeginsel van de Bijbel.  In een Christelijke omgeving is mentorschap beter bekend als discipelschap. Dit unieke leerproces omvat tenminste twee karakters:  de ene wordt een volgeling van Jezus Christus terwijl hij leert en de ander leert een volgeling van Jezus van Nazareth te zijn door te onderwijzen.

 

Dit concept was zo belangrijk dat het de laatste woorden van Jezus Christus domineerde, toen Hij zich voorbereidde om zijn aardse bediening te verlaten. Hij zei:“Ga dan heen en onderwijs al de volken …..hun lerend alles wat ik U geboden heb in acht te nemen.” (Mattheüs 28:18-20). Bekend als Zijn “Great Commission” vertegenwoordigt dat, wat we vandaag de “core business” , de ware missie van een organisatie zouden kunnen noemen. Hij definieerde de ware missie voor elk van Zijn volgelingen: om discipelen te maken. Hij zette de scope neer voor hun acties – alle naties, en maakte duidelijk hoe het proces moest gebeuren – onderwijzen.

 

Het moge duidelijk zijn dat onderwijzen en leren niet beperkt zijn tot spirituele doeleinden. Elke organisatie dat in leer- en trainingsactiviteiten investeert om haar personeel tot het grootste potentieel te laten komen, oogst blijvende resultaten. Op dezelfde wijze zal iemand die zelf investeert in de “leer zone”  deuren van onvoorstelbare mogelijkheden vinden. Leren is een taak om door te geven. Om kennis alleen maar voor jezelf te houden zou egoïstisch zijn. Zoals de apostel Paul schreef aan zijn leerling Timotheüs “en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen” (2 Timotheüs 2: 2).

 

Reflectie- en discussievragen

Als samenvatting, wat is jouw begrip van “de comfort zone” en de “angst zone”? Waarom is het belangrijk dat we verder gaan dan deze twee gebieden als we professioneel willen groeien?

 

Wat is jouw beeld van de “leer zone” ? Ben je daar nu of is dat een gebied dat je nog moet gaan onderzoeken? Leg uit waarom.

 

Ben je het ermee eens dat één van de beste aanpakken om te leren is als één persoon de ander onderwijst in een mentor relatie, die idealiter resulteert in een leerervaring voor beiden? Waarom wel? Waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

1 Korinthe 4:16, 11:1; 2 Korinthe 5:18-20; Filippenzen 3:17, 4:8-9; Hebreeën 5:12

 

Verzonden door CCA Nederland op zaterdag 20 juni 2020.MANNA