MANNA 867 SNELLE BEHOEFTE BEVREDIGING OF WINST OP LANGE TERMIJN?

MANNA 867 SNELLE BEHOEFTE BEVREDIGING OF WINST OP LANGE TERMIJN??

 

Snelle behoefte bevrediging of winst op lange termijn?

Als ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat ik niet snel tevreden was: ik wilde alles, en wel direct, NU! Dus ik spendeerde al mijn tijd en energie eraan datgene te bereiken wat ik wilde. Ik trok er hard aan en meestal kreeg ik inderdaad wat ik wilde. Maar ik kreeg geen innerlijke vrede, geen voldoening of tevredenheid. Ik merkte dat de blijdschap over hetgeen wat ik bereikt had snel verdween, waarna ik ging kijken welke ‘behoefte’ nu weer bevredigd moest worden.

Hoe zit het met jou? Ben jij tevreden met jouw situatie en met wat je hebt? Of ben je steeds bezig met het volgende dat je moet bereiken, vastbesloten om de behoefte te bevredigen die jou op dat moment bezighoudt?

 

Er is namelijk een alternatief, we kunnen voor iets anders kiezen. In plaats van steeds voor instant behoefte bevrediging te gaan, of het nu op persoonlijk of op zakelijk vlak is, kunnen we ons geld, onze tijd en onze talenten aan zaken besteden die op de lange termijn van belang zijn.

 

Een voorbeeld: Ik besteedde meerdere jaren en vele euro’s aan het verkrijgen van een postdoctorale graad in bedrijfskunde, omdat ik toen dacht dat ik dat nodig had om te slagen in mijn werk. Maar vele jaren later besefte ik dat ik diezelfde hoeveelheid tijd en geld beter had kunnen besteden aan Bijbelstudie om Gods wijsheid te verkrijgen op het gebied van omgaan met geld en zakendoen en relaties opbouwen, waarvan ik dacht dat je dat kon krijgen met zo’n universitaire graad in de bedrijfskunde.

 

Ik besteedde ook veel te veel tijd aan materialisme, aan het kopen van zaken die ik niet nodig had, met geld dat ik  eigenlijk niet had, om indruk te maken op mensen om wie ik niet gaf. Had ik maar eerder begrepen wat Jezus zei over de vergeefse zucht naar geld en de dingen die je daarmee kunt kopen. In zijn ‘Bergrede’ zei Jezus:

 

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” (Matth. 6: 19 – 21)

 

“Het is van belang om te bekijken

hoe we onze tijd besteden.”

 

Ja, nu heb ik spijt van al mijn verspilde tijd en moeite en al het geld dat ik ten onrechte heb besteed aan nutteloze zaken. Maar dat is verleden tijd: gedane zaken nemen geen keer. Nu kan ik mijn tijd en energie anders besteden en mijn prioriteiten bijstellen. Dat betekent dat ik nu mijn ‘prime time’, de beste uren van de dag, eraan besteed om Christus beter te leren kennen en mijn relatie met Hem te op te bouwen door de Schrift te lezen en bewuster voor Hem te leven.

 

Je geld kan snel verdampen, ook al heb je er veel van. Ook de rijkste mensen die ik heb leren kennen – en ik ken er veel – hebben ontdekt dat er te veel waarde wordt gehecht aan geld: het kan geen geluk kopen, of tevredenheid of voldoening. Je kunt er wel blij van worden, maar dan alleen tijdelijk: alle spullen die we verwerven, ook al zijn ze spiksplinternieuw, gaan uiteindelijk kapot of worden oud en versleten.

 

Het is van belang om te bekijken hoe je je TIJD besteedt: tijd is ons belangrijkste kapitaal en jouw en mijn klok tikt de tijd snel weg. Als we in ogenschouw nemen hoe kort ons leven op aarde is, wordt het belangrijk om te beseffen dat DE MANIER WAAROP we NU leven ons voorbereidt op de EEUWIGHEID.

 

Elke dag staan we voor de keuze: onmiddellijke behoeften bevrediging of winst op de lange termijn. Wat kies jij? Hoe beïnvloeden jouw keuzes van vandaag de kwaliteit van jouw leven in de eeuwigheid?

Reflectie

Wat is volgens jou onmiddellijke behoeften bevrediging? Hoe zie je dat gedemonstreerd in je eigen leven en in dat van anderen?

 

Wat is volgens jou de valkuil van de neiging te gaan voor onmiddellijke behoeften bevrediging? Wat is het voordeel – als dat er al is – van de houding “I want it and I want it NOW!”(= ik wil het en ik wil het NU!)?

 

Als je bovenstaande houding vergelijkt met het streven naar winst op lange termijn, wat zijn dan de voordelen van de laatstgenoemde optie? Wat kunnen daarvan de valkuilen zijn?

 

Aan het eind van deze e-meal vraagt de auteur hoe onze dagelijkse besluiten de kwaliteit van ons eeuwige leven beïnvloeden. Wat komt er bij je op als je dit leest? Denk je dat dagelijkse besluiten de eeuwigheid kunnen beïnvloeden? Waarom wel of waarom niet?

In de onderstaande Bijbelteksten kun je meer lezen over dit onderwerp.

 

Spr. 22:4; Matt. 6:33, 16:24; Luc. 14:28, 16:11; 1 Kor. 15:58; Gal. 6:9

 

Verzonden door CCA Nederland op vrijdag 10 juli 2020MANNA